tiistai 13. lokakuuta 2015

Laamanni Juha Tervo

laamanni Juha Tervo

From: Erkki Aho
Sent: Monday, October 12, 2015 9:52 AM
Subject: asian käsittelyvaatimus

Ylivieska-Raahe käräjäoikeus
laamanni Juha Tervo

Olen pyytänyt ulosoton keskeytystä ja ulosotettujen rahojen palautusta, koska kaikki ulosotot perustuvat rikoksilla aikaansaatuihin oikeudenpäätöksiin. Minä olen vastustanut lukuisia kertoja ulosottoa, mutta Raahenseudun ulosottovirasto ei ole reagoinut asiaan lainmukaisella tavalla. Rikoslain 15 luvun mukaan törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen on rangaistava teko. Epäilen, että ulosottomies on syyllistynyt rikoslain 15 luvun mukaiseen tekoon. Pystyn kiistatta osoittamaan, että olen syytön kaikkiin niihin tekoihin ja rikoksiin josta minut on tuomittu. Kysymyksessä on neljä konkurssi ja yksi 75 päivän ehdoton vankeusrangaistus sekä muita tuomioita. Todistusaineisto on tässä

Tämän päätöksen seurauksena kaikki muut päätökset kumoutuvat. Asia on nyt korkeimman oikeuden käsiteltävänä, mutta asian käsittely on äärettömän hidasta.
Minulla on oikeus vastustaa ulosottoa ja minulla on oikeus saada asia käräjäoikeuden käsittelyyn. Kun käräjäoikeudessa saan osoittaa, että kaikki minua ja yritystoimintaa vastaan aikaansaadut tuomiot ovat rikoksen avulla aikaansaatuja, niin käräjäoikeus ei voi purkaa niitä päätöksiä,mutta käräjäoikeuden on lähetettävä oma päätöksensä sille elimelle jolle se kuuluu eli korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Kun asialle saadaan käräjäoikeuden päätös niin silloin korkein oikeus voi nopeammin päättää ulosoton keskeytyksestä. Myös ulosottomies voi keskeyttää ulosoton jos asialle on käräjäoikeuden päätös, sillä kukaan ei tule nostamaan ulosottomiestä vastaan syytettä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä.

Katson, että käräjätuomari Heikki Sneck on ollut esteellinen käsittelemään asiaa, koska hän itse on käräjätuomarina tehnyt minua koskevia vääriä päätöksiä ja aiheuttanut minulle valtavia taloudellisia tappioita. Minulla on myös tämä asia oikeus todistaa oikeudessa.
Vaadin asioiden käsittelyä käräjäoikeudessa.
Tässä kirjeenvaihtoa käräjätuomari Heikki Sneckin kanssa.
Raahenseudun ulosottovirasto
PL 27
Kummalantie 6
92101 Raahe
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Valtakatu 4
84100 Ylivieska
Vastustan ulosottoa

Raahenseudun ulosottovirasto on lähettänyt minulle vireilletuloilmoituksen VAHX/01 04.10.2015

Kopio ilmoituksesta liittenä.


Saatava on syntynyt rikosten avulla ja siksi se on perintäkelvoton niin kuin kaikki muutkin ulosotossa olevat minua koskevat saatavat. Siksi ulosotto on keskeytettävä ja asia on käsiteltävä käräjäoikeudessa, jossa voin todistaa asian.
Tässä on perustelut asialleni:
PR-Teollisuus Oy:n konkurssi
( Huom. on syytä avata linkit kun tulostetaan asiakirja.)
Pyydän Raahenseudun ulosottovirastoa selvittämään kuinka paljon minulta on peritty ulosotossa rahaa 30.06.1996 jälkeen ja laskemaan sille korot samalla prosentilla kuin minultakin on veloitettu. Vaadin ulosottoa palauttamaan rahat minulle takaisin korkoineen.
Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ilmoittamaan minulle asian käsittelyajankohdan ja vaadin ulosoton keskeytystä välittömästi..
Kalajoella 09.10.2015

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisen käräjätuomari Heikki Sneckin vastaus

From: heikki.sneck@oikeus.fi
Sent: Friday, October 9, 2015 1:57 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: SÄHKÖPOSTIVIESTINNE 9.10
Olette saaneet ulosotosta 4.10.2015 päivätyn vireilletuloilmoituksen, jossa velkojan saatavana on ilmoitettu Vaasan hovioikeuden 13.1.2000 antamaan ratkaisuun perustuvia saatavia.  Olette pyytäneet ulosoton keskeyttämistä ja asian käsittelyä käräjäoikeudessa, jotta voisitte todistaa saatavan perintäkelvottomuuden.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden toimivaltaan ei kuulu hovioikeuden tuomioon perustuvaa saatavaa koskevan ulosoton keskeyttäminen tai aikanaan ratkaistun korvausvaatimuksen uudelleen käsitteleminen.  Kirjeenne ei anna aihetta pyytämänne käsittelyn järjestämiseen Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa.  

Heikki Sneck
käräjätuomari

Vaadin asian käsittely Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ja siihen minulla on laillinen oikeus ja perustuslain mukaan minulla on omaisuuden suoja joten ulosottomiehen on keskeytettävä ulosotto ja laskettava paljonko minä olen saamassa takaisin rikoksien avulla perittyjä ulosottosaatavia ja minulla on oikeus tietää paljonko valtio joutuu maksamaan korkoja näistä ulosotoista, joita on kestänyt jo yli 20 vuotta.

Kalajoella 12.010.2015
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki


1 kommentti:

ollitoivooalvi kirjoitti...

Tämä Erkin juttu on niin perusteellinen kuin se voi peruteellinen olla osoittamaan millainen mätäpesäke tämä suomalaiskansallinen "oikeuslaitos on". Tämä ei pelkästään häpäise koko suomalaisen yhteuskunnan uskottavuutta vaan se tulee vaikuttamaan sukupolvia eteenpäin. Perusteltu kysymys kuuluu, että; "MIksi ylin valtiojohto ei tähän ole puuttunut"? Eikö ole vaöltuuksia? Jos oikeuslaitos suoltaa jatkuvasti oikeusmurhia niin siihyen puuttuminen valtuuksia kyselemällä on vakavaa kansanisten perus- ja ihmisoikeusien loukkausta ja hyväksymistä.