torstai 22. lokakuuta 2015

Kihlakunnanvouti Juha VähäsantanenFrom: Erkki Aho
Sent: Thursday, October 22, 2015 5:48 PM
Subject: vastaus kihlakunnanvoudille

Kihlakunnanvouti Juha Vähäsantanen

Kiitän vastauksestanne 19.10.2015. Ulosottokaaren 1 luvun 20 §:n mukaan  ulosottomiehen tulee tiedustelun johdosta ja havaitessaan tilanteen niin vaativan omatoimisesti ilmoittaa velalliselle tämän oikeudesta pyytää ulosoton määrän rajoittamista sekä antaa asianosaisille tarvittaessa muuta ohjausta ulosottoasiassa ja tietoja täytäntöönpanon vaiheesta samoin kuin muista asianosaisille merkityksellisistä seikoista.
Ulosottokaaren 34 §:n mukaan henkilölle, joka on tai on ollut vastaajana tai hakijana ulosottoasiassa, tulee pyynnöstä antaa muut kuin henkilötunnusta ja yhteystietoja sekä tilitysosoitetta koskevat asianhallintatiedot sisältävä tietojärjestelmän tuloste edeltävien neljän vuoden ajalta ja tarvittaessa tätä pitemmältä ajalta.
Minä olen pyytänyt nyt ulosottoviranomaiselta tietoja 30.06.1996 lähtien ja ne minulla on lain mukaan oikeus saada ja ulosottoviranomaisella on ne velvollisuus toimittaa minulle. Pyydän toimittamaan ne kiireellisesti.
Olen lisäksi riitauttanut kaikki ulosottotoimet, koska kaikki ulosottosaatavat perustuvat rikoksilla aikaansaatuihin oikeudenpäätöksiin. Minä olen todistanut asian.

PR-Teollisuus Oy:n konkurssi


Siksi ulosotto on keskeytettävä ja odotettava oikeuden päätöstä voidaanko ulosottoa jatkaa. Tässä tapauksessa kysymys on tuomioiden purkamisesta korkeimmassa oikeudessa. Ei ole minun vikani jos korkeimman oikeuden päätös pitää odottaa. Minä olen yrittänyt kiirehtiä päätöksen tekemistä. On todennäköistä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus tekee 30.10.2015 juuri tällaisen päätöksen, jossa esitetään ennakkopäätöksen hakemista asiassa korkeimmalta oikeudelta.
Koska asia on riitautettu niin ulosottoviranomaisella ei ole oikeutta periä ulosotossa rikollisesti aikaansaatuja saatavia, vaan on odotettava oikeuden päätöstä asiassa. Siitä huolimatta minulla on oikeus saada tietää kaikki minulta ulosmitatut varat aina 30.06.1996 lähtien.

Kalajoella 22.10.2015
Erkki Aho

kaupunginvaltuutettu

Ei kommentteja: