keskiviikko 25. helmikuuta 2015

Rikostutkintapyyntö valtakunnansyyttäjävirastolle

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, February 25, 2015 6:26 AM
Subject: tutkintapyyntö

Rikostutkintapyyntö valtakunnansyyttäjävirastolle

Rikostutkinnan kohteet: poliisien Ilkka Piispanen ja Jonny Paananen toiminta
Rikoslain 15 luvun 7 § (24.7.1998/563)
Todistusaineiston vääristeleminen
Joka saadakseen syyttömän tuomituksi rangaistukseen tai muuten toista vahingoittaakseen kätkee, hävittää, turmelee, muuntaa tai muuten vääristää tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa todisteena tarpeellisen esineen, asiakirjan tai muun todisteen, jolla hänen tietensä on merkitystä asiassa, on tuomittava todistusaineiston vääristelemisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Todistusaineiston vääristelemisestä tuomitaan myös se, joka 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa antaa perättömäksi tai vääristellyksi tietämänsä todisteen käytettäväksi tai itse käyttää sitä harhauttavalla tavalla tuomioistuimessa tai rikosasian esitutkinnassa.

Raimo Ollila on ollut tutkinnanjohtajana tutkintapyynnössä, mikä on tehty 15.3.1997 ja sitä on täydennetty 23.3.1997. Ollila on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen 26.06. 1997 6870/S/5406/97. Lisäksi Ollila on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen 9.10.1997 6870/R/891/97. Ollila tutkimattajättämispäätöksestä on kopiot kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X sivuilla 360-361. Kirjassani on sivuilla 364-365 kopio asiakirjasta, josta ilmenee muitakin poliisien virkavelvollisuuksien laiminlyöntejä. Lisäksi kirjassa on kopiot sivuilla 398-399 tutkintapyynnöstä 18.09.1998 ja sen tarkennuksesta 25.02.1999 sekä uudistetusta tutkintapyynnöstä 04.02.2001 sivuilla 402-403. Minun oikeustajuni mukaan nämä asiakirjat riittävät todistamaan Raimo Ollilan virkavelvollisuuksien laiminlyönnin ja sähköpostinne perusteella minun on syytä epäillä Teitä Jonny Paananen rikoslain 15 luvun 7 §:n vastaisesta toiminnasta.
Poliisi Jonny Paananen kieltää selvittämästä tutkintapyyntöjen numeroita

Poliisi Jonny Paananen oli tutkinnanjohtajana Markku Kosken nostamassa kunnianloukkausasiassa, jossa syyttäjänä toimi esteellinen Esa Mustonen. Tutkijana oli Rajaniemi, joka kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa asiassa. Koska hän kieltäytyi ottamasta vastaan todistusaineistoa niin lähetin selostukset ja todistusaineistot Rajaniemelle ja Teille tutkinnanjohtaja Jonny Paananen sähköpostilla. Lähetin saman aineiston myös syyttäjä Esa Mustoselle. Hänhän oli esteellinen siksi, että hän tiesi syyttäjä Heiskarin ja poliisi Ollilan rikolliseksi epäillyn toiminnan ja Mustonen toimi syyttäjänä aikaisemmin varatuomari Mikko Kovalaisen asiassa, jossa kolme todistajaa todistaa, että käräjätuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa. Menettely oli ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Myös käräjäoikeuden nauhat todistavat asian. Syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen antoivat väärän lausuman hovioikeudelle asiassa. Myös Markku Koski antoi väärän lausuman oikeudelle. Sen asian todistaa mm. Pentti Arhippaisen kirjallinen todistus asiassa + PR-Teollisuus Oy:n hallituksen jäsenten todistajalausunnot.

Syyttäjä Esa Mustosen toimista lehdet kirjoittivat, että Erkki Aholle on tulossa vankeusrangaistus Markku Kosken kunnianloukkaamisesta. Minä sainkin määräyksen mennä Kokkolaan Kriminaalihuoltoyhdistyksen kuultavaksi. Otin sinnekin mukaan todistusaineiston ja pyysin toimittamaan syyttäjälle. Lisäksi laiton Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen aineiston, jolla jäävästi Esa Mustosen syyttäjän toimesta. Syyttäjänä oikeudenkäynnissä olikin Kati Alkula, joka kertoi että hän voi syyttää asiassa vaikka ei ole perehtynytkään asiaan. Asianajajana Markku Koskella oli Timo Hautamäki, joka oli ollut minulla aikaisemmin asianajajana ja tiesi tarkasti Markku Kosken toiminnan ja syyllisyyden asioissa.

Mihin poliisiylijohtaja Mikko Paatero on hukannut tämän rikostutkintapyynnön?

Rikoskomisario Jonny Paanasen vastaus

Poliisiylijohtaja Mikko Paateroa tapaamassa

KD:n johtaja Päivi Räsänen vaihtoon

Erkin blogi 09.12.2010

Vaadin vastausta 14 vuorokauden sisällä

Erkin blogi 15.04.2014

Valtuustoaloite

Mielestäni poliisi Ilkka Piispasen tutkimattajättämispäätös on kiistaton todistus virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä

Mielipiteeni

Tässä lienee syy miksi en saa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä enkä esteetöntä rikostutkintaa.

Totuudenpuhujalla ei ole ystävää:

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

oikeudenkäynti tietämättämme

rikolliset konkurssit

rikoksia ei tutkita

ahojahti

Erkki vastaan maailma

blogit ja videot

Nettikirja

Siksi olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi, koska olen puolustanut oikeutta ja totuutta

Erikoinen isänpäivä – taponyritys

Putkakertomus

Vaadin valtakunnansyyttäjä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin ja rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta ja aiheutettujen taloudellisten vahinkojen ja henkisten kärsimysten täysimääräistä korvaamista.
Tutkinta-aineisto kirjallisena on minulla kotona ja toimitan ja esittelen sen tutkinnan kuluessa asian tutkijalle. Tarkoitus on tehdä asiasta myös youtubevideo.

Kalajoella 25.02.2015
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu 7.s. kausi
044-3025948


Ei kommentteja: