tiistai 10. syyskuuta 2013

Rikostutkintapyyntö kihlakunnanulosottomiehesta Vesa Heikkisestä sekä kihlakunnanvouti Outi Rantahalvarista

Kalajoen kaupunginarkistossa oleva todistusaineisto 1879 sivua, mikä todistaa kaikki kunnianloukkasasiat perättämiksi ja paljastaa muutkin rikokset suurelle yleisölle. Raili Myllylän toimesta tämä aineisto "salattiin" valtuutetuilta, jotka pyysivät minulta selvitystä asiassa. Nyt tämä aineisto on rikostutkinnan keskeinen materiaali ja pohja.

Raahenseudun ulosottovirasto on tehnyt päätöksen ulosmittauksesta 05.09.2013 klo 11.00 tietoisena siitä, että ko. saatavat ovat syntyneet rikosten avulla ja ovat siten perintäkelvottomia. Poliisi ja laillisuusvalvojat ovat todenneet rikokset vanhentuneiksi. Jos rikos on vanhentunut ja jätetty tutkimatta, niin ei silloin voi rikoksella aikaansaatu hyötykään voi jäädä voimaan. Tuomioille on haettu purkua korkeimmasta oikeudesta, mutta korkein oikeus ei purkanut tuomioita oikeudenkäymiskaaren muutoksen vuoksi. Nyt tuomioiden purkua varten on jätetty vaatimus poliisihallituksen rikosten tutkimiseksi jotta korkein oikeus voi purkaa kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat väärät päätökset.
Koska kihlakunnanulosottomies ja kihlakunnanvouti ovat varmasti tienneet, että ulosotosssa olevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla niin katson teon tahalliseksi. Kysymys on rikoslain 15 luvun 10 §.n ja rikoslain 11 §.n rikkominen sekä törkeän virka-aseman väärinkäyttäminen rikoslain 40 luku 7 § ja 8 §.
Vaadin rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta.

Todistusaineisto:
Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa
Erkin kommentti:
Tämä sähköpostiviesti vahvistaa omalta osaltaan käsitystä Koiviston valtiopetoksesta

Aihe: prof. Heikki Ylikankaan vastaus . seminaarikyselyyn
Päiväys: 10.06.2002 15.06

Hyvä xxxxxx xxxxx

Muistelen, että tilaisuuden tarkoitus oli tasavallan presidentin ja - mikäli mahdollista - mukaan kutsuttujen henkilöiden arvovallalla painostaa Korkein oikeus tekemään Koiviston mieleinen ratkaisu pankkeja koskevassa asiassa.
Koivisto puolsi kantaa, jonka mukaan pankeilla pitäisi olla oikeus yksipuolisesti nostaa lainakorkoa. Korkeimman oikeuden presidentti Olavi Heinonen oli kuitenkin teettänyt lainanottajan oikeuksia puoltavan päätöksen KKO:ssa ennen kokousta, mistä Koivisto oli selvästikin näreissään.
Minulta ei ollut pyydetty valmisteltua puheenvuoroa. Käytin kuitenkin keskustelussa puheenvuoron, jossa käsittelin tuomioistuinten merkitystä valtiota muodostavina instituutioina historiassa ja EU:n toiminnassa. Ennakkotapauksin ohjataan kehitystä haluttuun suuntaan ja luodaan oikeudellista massaa, josta kodifikaatioin tiivistetään yleiset ja perustuslait. Minä olin ymmärtääkseni tullut kutsutuksi merkittäviksi arvioitujen juristien mukana laskien minut kuuluvaksi samaan joukkoon, vaikka itse asiassa olen historioitsija. Silloin olin oikeushistorian professori oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Aika huomattava osa läsnäolleista myötäili Koivistoa. Näin tämä oli nähtävästi etukäteen olettanut ja oli siinä oikeassa. Itse tuin Heinosta. Tilaisuudessa ei päädytty mihinkään erityiseen tulokseen, koska päätös, johon haluttiin vaikuttaa, oli jo tehty.
Tilaisuus ymmärtääkseni vahvisti Koiviston asemaa suhteessa juristeihin. Hänen mahdollisia nuhteitaan pelättiin. Koivistoa siis myötäiltiin enemmänkin pelosta kuin uskosta tämän argumenttien oikeudelliseen pätevyyteen.
Olen ottanut vapauden lähettää tekstin Jukka Kekkoselle, joka oli alustaja ja nuorempana miehenä muistaa asiat paremmin.

Terveisin
Heikki Ylikangas

Koiviston konklaavi - Irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Rikostutkintapyyntö valtiopetoksesta

Täällä lisää todistusaineistoa

Virastapidättämisvaatimus rikostutkintojen ajaksi
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/09/virastapidattamisvaatimus.html


Poliisijohtaja Mikko Paatero
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/08/poliiisiylijohtaja-mikko-paatero.html


Poliisijohtaja Sauli Kuhan vastaamattomuus vahvistaa käsitystä valtiopetoksesta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/07/eduskunnanoikeusasiamiehen-paatoksen.html

Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäävirastolle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/12/poliisihallitukselle-ja.html

Jokilaaksojen poliisille on tutkinta-aineisto valmiina Kalajoen kaupunginarkistossa, jossa on 1879 sivun kirjallinen selvitys asioista. Olen joutunut tekemään Kalajoen kaupunginvaltuustolle selvityksen luottamustoimen ulkopuolella tapahtuneesta rikoksesta. Siinä on kirjalliset todisteet niin Torsti Kalliokosken, Tapio Laholan ja Markku Kosken kunnianloukkausasiaan, jotka nyt ovat ulosottoperinnän kohteena. Minulla on kotona 6 banaanilaatikollista todistusaineistoa sekä blogikirjoitukseni. Rikostutkintapaikka on luonnollisesti Kalajoen kaupungintalo ja siellä voidaan varata alakerran kahvihuone tätä tarkoitusta. Rikostutkinta voidaan aloittaa välittömästi.
Kalajoella 10.09.2013

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen 7.s kausi
Lankilantie 25 B5
85100 Kalajoki

044-3025948

Ei kommentteja: