sunnuntai 29. syyskuuta 2013

Tutkijan esteellisyys
From: Erkki Aho
Sent: Sunday, September 29, 2013 9:22 AM
Subject: poliisin esteellisyys ja ulosoton keskeytysvaatimus
 
Jokilaaksojen poliisin Ilkka Piispasen esteellisyys
Pyydän poliisihallituksen laillisuusvalvojaa tutkimaan onko poliisi Ilkka Piispanen toiminut esteellisenä tutkijana ja tutkinnanjohtajana tekemissäni tutkintapyynnöissä. Pyydän valtakunnansyyttäjävirastoa tutkimaan onko poliisi Ilkka Piispanen syyllistynyt virkarikoksiin ja muihin mahdollisiin rikoksiin asioissani. Epäilen esteellisyyttä sekä virka-aseman väärinkäyttöä. Vaadin Ilkka Piispaselle Suomen lain mukaista ankarinta mahdollista rangaistusta sekä aiheutettujen taloudellisten vahinkojen täysimääräistä korvaamista korkoineen sekä mittaamattomien henkisten kärsimysten korvaamista.
Perustelut: Lain mukaan poliisin esteellisyys määritellään seuraavasti:
Esteellisyys
16 §
Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Jokilaaksojen poliisi Ilkka Piispanen on tehnyt 24.09.2013 tutkimattajättämispäätöksen asiassa 8540/R/11203/13. Poliisi Ilkka Piispanen on toiminut asiassa esteellisenä tutkijana.
Jokilaaksojen poliisin rikosylikomisaario Ilkka Piispanen on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen 22.05.2012 8540/S/1277712 koskien Suomen Natura päätöksiä. Rikosylikomisario Ilkka Piispanen on toiminut esteellisenä tutkijana, koska hän on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa jo aikaisemmissa rikostutkinnoissa, mitkä koskivat virka-avun pyytämissä Kalajoen kouluverkkoasian laskemien saamisessa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä oli kieltänyt antamasta laskelmia kaupunginvaltuutetuille. Tästä Myllylän päätöksestä kaupungin virkamies Rauli Mäkitalo kirjoitti kirjallisen todistuksen, mikä toimitettiin poliisille virka-avun saamiseksi. Poliisi Ilkka Piispanen kieltäytyi antamassa virka-apua asiassa. Asia on sen jälkeen kehittynyt kalajokisten vahingoksi seuraavasti:
Kouluverkkoasia kuumentaa tunteita
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/kouluverkkoasia-kuumentaa-tunteita.html

Lisäksi rikosylikomisario Ilkka Piispanen teki tietoisen väärän päätöksen poliisipäällikkö Petri Oulasmaan toimissa, jossa hän nosti Erkki Aho ja tämän vaimoa Eilaa vastaan syytteen velallisen epärehellisyydestä pankin nimissä lainan myöntäneen pankinjohtajan tietämättä asiassa, jossa todellista velkaa ei ollut olemassakaan. Kysymys on laajasta PR-talojen konkurssirikosvyyhdestä.
PR-TALOJEN KONKURSSIVYYHTI
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pr-talojen-konkurssivyyhti.html
Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html
Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/12/konkurssipesanhoitajien-rikollinen.html
Asianajaja Keränen jätti valituksen tekemättä
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/12/asianajaja-asko-keranen-jatti.html
Kiirehtimispyyntö
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/10/kiirehtimispyynto.html
DVD Mayday from Finland
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/12/dvd-dokumentti-youtubessa.html
Tässä on asioiden juridinen argumentointi:
PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html
Katso syyttäjä Sulo Heiskarin toiminta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html
Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html
Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html
Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, myös rahanpesurikosepäilyt
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html


Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni
Rikosylikomisario Ilkka Piispanen on kiistattomasti toiminut esteellisenä tutkijana tehdessään päätöksen 22.05.2012 asiassa 8540/S/1277/12. Kysymys oli näistä asioista
http://naturansalat.blogspot.com/2012/05/tutkintapyynto-naturasta-jokilaaksojen.html
Valitus ja purkuhakemus
http://naturansalat.blogspot.com/2012/05/valitus-ja-purkuhakemus.html
Lisäksi rikosylikomisario Ilkka Piispanen on tehnyt tutkimattajättämispäätöksen esteellisenä tutkijana 22.05.2012 8540/S/1281/12 varatuomari Mikko Kovalaista koskevassa asiassa, vaikka todistusaineistot kiistattomasti osoittavat varatuomari Mikko Kovalaisen yhdeksi maamme oikeushistorian vaarallisimmista tekijöistä, joka aiheuttanut lukuisille ihmisille valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Todistusaineisto asioissa on kiistaton.
Lehdistotiedote
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2012/04/lehdistotiedote.html
Asia 8540/R/11203/13 koskee ulosottomiehen ja kihlakunnanvoudin asiaa. Siksi laitan tämän tutkintapyynnön tiedoksi Raahenseudun ulosottovirastolle, koska se varmasti tietää, että kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet rikosten avulla ja siten ulosottokelvottomia. Koska nämä asiat ovat olleet niin ulosottomiehen kuin kihlakunnanvoudinkin tiedossa, niin ulosottomenettelyssä heitä on syytä epäillä virkarikoksesta, koska peritään olematonta saatavaa. Tätä asiaa ei voi käsitellä kahdessa viranomaisessa yhtä aika eli oikeudessa ja rikostutkinnassa. Siksi katson, että kihlakunnanvoudin päätös 12.09.2013 3449/6610/13P ei ole asian ratkaisun kannalta oikea menettely. Pyydän oikeusministeri Anna-Maja Henriksonia keskeyttämään ulosottomenettelyn rikostutkinnan ajaksi.

Kalajoella 29.09.2013
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Jakelu: poliisiylijohtaja, poliisihallitus, valtakunnansyyttäjävirasto, Raahenseudun ulosottovirasto, oikeusministeri, sisäministeri ja hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Jokilaaksojen poliisilaitos

Ei kommentteja: