sunnuntai 7. heinäkuuta 2013

Kuka luottaa enää Suomen oikeuslaitokseen?Olen tehnyt valituksen ulosottasaatavasta, mikä on saatu aikaan siten, että poliisi jätti asiassa kaiken minun todistusaineiston vastaanottamatta eikä korjannut virhettään, vaikka lähetin todistusaineiston sähkopostitsekin. Lähetin todistusaineiston tutkinnanjohtajajalle jotta voisin varmistua, että se tulee huomoonotetuksi. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että tutkinnanjohtaja oli vastapuolen miehiä, koska aineisto ei mennyt syyttäjälle.  Lähetin aineiston myös syyttäjälle, joka yritti toimia asiassa esteellisenä, sillä hän oli aikaisemmassa oikeudenkäynnissäni antanut Rovaniemen hovioikeudelle tietoisen väärän lausuman, jotta saatiin aikaan Rovaniemen hovioikeuden vääärä päätös. Tein esteellisyysväittämän syyttäjän toiminnasta. Hän ei saapunut oikeudenistuntoon, vaan yllätyksekseni syyttäjäksi ilmestyikin nainen, jolta kysyin, että onko hän saanut asian asiakirjoja. Syyttäjänainen vastasi, että hän voi syyttää asiassa, vaikka ei ole saanutkaan asiakirjoja. Valitin asiassa Rovaniemen hovioikeuteen jossa en saanut suullista käsittelyä. Syyttäjä oli taas vaihtunut asiassa eli syyttäjänä oli uusi syyttäjänainen oikeuden asiankirjojen mukaan.

Erikoista Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden käsittelyssä oli se, että käräjätuomari ei ottanut vastaan todistusaineistoa. Eikä käsitellyt sähköpostitse lähettämääni aineistoa lainkaan. Se tulostettiin vasta oikeudenkäynnin alussa ja sekin tulostettiin väärin eli linkit jätettiin avaamatta ja tulostamatta ja todistusaineisto huomioonottamatta.

Asiassa vastapuolen asianajajana toimi henkilö, joka tiesi vastapuolen rikolliseksi epäiltävän toiminnan tarkasti, koska hän oli ollut minulla aikaisemmin asianajajana ja sitä kautta perehtynyt asiaan erittäin perusteellisesti. On luonnollista, että tällaisessa tapauksessa, jossa vastapuolella on omat tutkijat ja tutkinnanjohtaja sekä syyttäjät sekä käräjätuomari toimii lainvastaisesti, niin oikeutta on mahdotonta saada.


Nyt, kun valitin rikollisesti aikaansaaduista päätöksistä ja niistä johtuvista oikeudenkäyntikuluista, niin Rovaniemen hovioikeus on käsitellyt vain ne asiat,jotka Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on lähettänyt Rovaniemen hovioikeuden käsiteltäväksi. Tämä on todella törkeää menettelyä, koska lähetin suoraan Rovaniemen hovioikeuteen asiakirjat, mutta Rovaniemen hovioikeus palautti asiakirjat Ylivieska-Raahen kärärjäoikeuteen ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus lähetti Rovaniemen hovioikeuteen vain ne asiakirjat, jotka tukevat Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden väärää päätöstä. Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa päätöksen asiassa oli tehnyt käräjätuomari, josta olin tehnyt esteellisyysväittämän, jonka hän itse hylkäsi. Tätä asia ei Rovaniemen hovioikeus ei ratkaissut. Rovaniemen hovoikeus toteaakin päätöksessään, että Hovioikeus on tutkinut käräjäoikeuden ratkaisun silta osin kuin asia on saatettu hovioikeuden käsiteltäväksi. Tästä on veloitettu 182 euroa. Asian on esitellyt hovioikeuden asessori Suvi Hannula ja asian ovat ratkaisseet hovioikeuden laamanni Marianne Wagner-Prenner, hovioikeudenneuvos Maarit Tukiainen ja hovioikeudenneuvos Petri Nykänen. Toisen vastaavan päätöksen ovat tehneet samat henkilöt samalla kokoonpanolla joten lienee syytä epäillä henkilöiden ennakkoasennetta asiaa kohtaan ja esteellisyyttä asian käsittelyssä. Tästäkin päätöksestä oli laskutettu 182 euroa. Täysin käsittämätön ja kansalaisten edun vastaista toimintaa. Missään vaiheessa en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

Ei kommentteja: