perjantai 19. heinäkuuta 2013

Vaadin vastausta 14 vuorokauden sisälläEduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen mukaan virkamiehen tulee vastata heille esitettyihin kysymyksiin. Siksi olen tehnyt seuraavat kysymykset.

Poliisijohtaja Sauli Kuha, tiedoksi poliisijohtaja Mikko Paatero


Olen pyytänyt Teitä tutkimaan nämä rikokset mitkä käyvät ilmi seuraavasta selostuksesta. Olette jättäneet kaikki rikokset tutkimatta ja aiheuttaneet minulle valtavaa taloudellista vahinkoa ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Kysymys on ihmisoikeusrikoksista. Pyydän Teiltä vastausta 14 vuorokauden kuluessa miksi olette jättäneet rikokset tutkimatta ja miten aiotte korvata aiheutuneet vahingot.

Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html

Kalajoella 17.07.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Poliisi Jyrki Rajaniemi, tiedoksi Mikko Paatero

Te ette ottaneet todistusaineistoa vastaan Markku Kosken kunnianloukkausta koskevassa. Markku Koski on kuitenkin todistettavasti ollut keskeisesti mukana PR-talojen konkurssivyyhdessä kuten todistusaineisto osoittaa. Olette toiminnallanne aiheuttaneet minulle valtavia taloudellisia tappiota ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä jättämällä rikokset tutkimatta ja saattamalla syyttömät syyllisiksi ja syylliset syyttömiksi. Olette aiheuttaneet minulle mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Olette kiistattomasti toimineet esitutkintalain ja poliisilain vastaisesti. Pyydän Teiltä kirjallista vastausta 14 vuorokauden kuluessa siitä miksi olette toimineet lain vastaisesti. Olette tietoisesti jättäneet kaikki rikokset tutkimatta.
Tässä on selostus asioista:
Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle
Kalajoella 17.07.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 7. kausi
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Poliisi tutkinnanjohtaja Jonny Paananen, tiedoksi Mikko Paatero

Olitte tutkinnanjohtajana Markku Koskea koskevassa kunnianloukkausasiassa, jossa poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Lähetin todistusaineiston hänelle myös sähköpostitse, koska hän kieltäytyi vastaanottamasta sitä kirjallisesti. Lähetin Teille myös aineiston sähköpostitse, koska halusin varmistua, että aineisto varmasti tulee huomioonotettua. Lähetin aineiston myös sähköpostitse myös syyttäjä Esa Mustoselle, jonka katsoi olevan esteellinen syyttäjäksi sen takia, että hän oli Mikko Kovalaisen kunnianloukkausasiassa jättänyt todistusaineistot huomioonottamatta ja oli antanut asiassa Rovaniemen hovioikeudelle väärän lausuman. Käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua kuulustelemasta vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Asiassa on kolmen henkilön valaehtoinen todistajalausunto ja heidän lausuntonsa oikeaksi todistaa käräjäoikeuden kuulustelunauha. Myös käräjätuomari Jyrki Määttä ja varatuomari Mikko Kovalainen antoivat asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.
Markku Koski oli keskeisesti mukana PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa. Katso

Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle

Jouni Remes ja Markku Koski

Kiirehtimispyyntö
Selvitys kauppasopimuksen tekemisestä
Tässä suullinen todistusaineisto
Olen tehnyt 131-sivuisen selvityksen asioista. Kalajoen kaupunginvaltuustolle ja kansanedustajille, laillisuusvalvojille, teidotusvälineille ja se on suuren yleisön nähtävänä nettisivuillani.
Tässä on Kalajoen valtuustolle tekemäni 9 tunnin puhe, mikä on myös valtuustonkokouksen virallisena asiakirjana
Olen kirjoittanut kirjan Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN-91-4593-X. Kirjassa on 529 sivua ja kirjassa on selostettu tapahtumat ja asiakirjat on kopioitu todistusaineistoksi. Lisäksi olen tehnyt erillisen liiteen, jossa on yksityiskohtaisesti kerrottu mitä milläkin todisteella todistetaan. Lisäksi olen tehnyt erillisen liitteen, jossa on juridinen argumentointi asioille.
Olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustolle asioista 1879-sivuisen selvityksen asiakirjoineen. Asiakirja on julkinen, mutta se käytännössä salattiin valuutetuilta silloisen kaupunginvaltuuston Raili Myllylän toimesta ja minua estettiin esittämästä asiat valtuustolle, joka oli minulta selvitystä asioista pyytänyt.
Asianajaja Jouni Vihervalli on tunnustanut tekonsa, asianajaja Asko Keränen on tunnustanut tekonsa, varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut tekonsa ja on syytä epäillä, että nykyinen Sievin kunnanjohtaja antoi Ylivieskan käräjäoikeudessa väärän lausuman asiassa . Siksi häntä on syytä epäillä vakuutuspetoksesta, koska hän oikeudenkäyntikulut antoi vakuutusyhtiön perittäväksi ja hän oli tietoinen siitä, että hänen asianajajansa Timo Hautamäki oli tietoinen rikoksista, joita prosessissa oli ja joihin Markku Kosken on syytä epäillä sekaantuneen. Tämän tiedän sen johdosta, että Timo Hautamäki toimi aiemmin minun asianajajanani ja oli perehtynyt asioihin ja lisäksi hän oli perehtynyt niihin nettisivujen perusteella, koska oli sieltä kaivanut esiin aineistot. Heitä on siis syytä epäillä myös rikoslain 15 luvun vastaisesta toiminnasta.
Käräjätuomari Heikki Sneck ei suostunut ottamaan todistusaineistoa vastaan, mikä on todella törkeä teko ja oikeudenloukkaus. Käräjätuomari Heikki Sneck toimi esteellisenä tuomarina asiassa ja kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan. Syyttäjä Esa Mustonen vetäytyi asiasta koska tein hänestä esteellisyysväittämän ja toimitin lisäksi Rikosseuraamusviraston kautta uudelleen todistusaineiston syyttäjä Esa Mustoselle. Syyttäjäksi ilmestyikin oikeudenkäyntiin nainen, joka ei ollut tutustunut omien sanojensa mukaan asiakirjamateriaaliin, mutta kertoi pystyvänsä toimimaan syyttäjänä siitä huolimatta. Rovaniemen hovioikeus ei antanut asiassa suullista käsittelyä ja taas asiassa oli vaihtunut syyttäjä.
Vaadin Teiltä tutkinnanjohtaja poliisi Jonny Paananen selvitystä 14 vuorokauden kuluessa miksi ette ottanut todistusaineistoa asiassa vastaan ja miksi ette reagoineet rikolliseen toimintaan. Miten aiotte korjata asian ja miten aiotte korvata aiheuttamanne valtavat taloudelliset tappiot ja mittavat henkiset kärsiymykset asiassa.
Kalajoella 19.03.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen (7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Ei kommentteja: