torstai 19. huhtikuuta 2012

Puhelinkeskustelumme tiistai aamunaPyydän lukijoita tarkasti tutustumaan tekstiin ja tekemään omat johtopäätöksensä. Toimiiko Oulun KRP:n päällikkö Ari Soronen Suomen lain mukaisesti? Avatkaa linkit ja lukekaa. Olen järkyttynyt Oulun KRP:n päällikön Ari Sorosen toiminnasta.


Sent: Thursday, April 19, 2012 3:39 PM

To: E.Aho

Subject: VS: Puhelinkeskustelumme tiistai aamuna

Hei Erkki Aho !

Olen tutustunut alla olevaan kirjoitukseesi ja totean siitä seuraavaa:

Käräjäoikeuden päätöksestä sinulla on ensisijaisena oikeussuojakeinona valittaa asiasta ylempiin oikeusasteisiin. Sama koskee myös mahdollista tuomarin jääviyskysymystä. Kirjoituksestasi saa myös sen käsityksen, että olet toimimassa edellä kerrotulla tavalla.

Jos katsot, että asiassa on tapahtunut rikoksia, niin niistä sinun tulee laatia ykstyiskohtainen tutkintapyyntö paikallispoliisille.Tutkintapyyntö tulee olla riittävän selkeä ja perusteltu, ei riitä, että luettelee eri rikosten nimiä ja epäiltyjen nimiä. Rikosepäilyille täytyy löytyä myös perustelut, koska muutoin on vaara, että ilmoituksentekijä itse syyllistyy rikokseen ilmoittaessaan jonkun syyllistyneen rikokseen ilman todellisia perusteita.

Keskusrikospoliisi tutkii järjestäytynyttä ja muuta vakavaa ja kansainvälistä rikollisuutta. Tässä tapauksessa sellaista ei ole tullut esille, joten Keskusrikospoliisi ei tutki tätä asiaa.

Jos asiassa on syytä epäillä poliisimiesten syyllistyneen johonkin rikokseen niin asia automaattisesti ohjautuu paikallispoliisilta ennalta suunniteltuun syyttäjätutkinnanjohtaja järjestelmään. Samalla tavalla asiaan ohjautuu myös jäävittömät tutkijat jos syyttäjätutkinnanjohtajaja niin katsoo.

Itse olen huomenna perjantaina koko päivän koulutuksessa, joten en pysty vastamaan puhelimeen. Meille ei kannata toimittaa materiaalia, vaan paikallispoliisille.

******************************************************************************
Keskusrikospoliisi / National Bureau of Investigation
Tutkintaosasto / Criminal Investigation

Ari Soronen
Rikosylikomisario / Detective Superintendent
Oulun toimipisteen esimies / Head of Oulu Unit
tel. +358 7187 85002 fax. +358 7187 85011
ari.soronen@poliisi.fi
******************************************************************************


Lähettäjä: E.Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 17. huhtikuuta 2012 10:01
Vastaanottaja: Soronen Ari POL KRP
Aihe: Puhelinkeskustelumme tiistai aamuna


Sopimuksen mukaisesti lähetän aineistoa tässä.

Tästä linkistä löytyy keskeiset asiat


Tässä viimeaikaiset tapahtumat

Olin tänään Ylivieska-Raahen käräjäoikeudenistunnossa, jossa oikeuden päätökset teki käräjätuomari Heikki Sneck jälleen kerran minun mielestäni tietoisesti päin helvettiä. Hän käsitteli nyt kolmannen kerran samoja asioita. Hän toimi käräjätuomarina ilman sihteeriä eli siis yksin käräjäoikeutena. Ehkä niin oli helpompi tehdä esteellisenä tuomarina väärä päätös. Varatuomari Pasi Markus Leinonen epäili, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa ei enää ollut esteettömiä tuomareita, siksi käytettiin esteellistä tuomaria. Käsittämätöntä toimintaa.

Todistajat eivät tulleet paikalle, vaikka heidät oli kirjallisesti kutsuttu. Olin ilmoittanut myös käräjäoikeudelle todistajani jotta käräjäoikeus haastaisi heidät tulemaan oikeudenistuntoon. Olin ilmoittanut käräjäoikeudelle todistusteemat, josta todistajat eivät lain mukaan voi kieltäytyä todistamasta. Todistajien avulla oli tavoitteenani saada oikeutta asioissa. Olin pyytänyt myös kahdelta todistajalta kirjallisen todistuksen asiassa, mutta sitäkään he eivät toimittaneet. Käräjätuomari Sneck ei siirtänyt oikeudenistuntoa vaikka todistajat jäivät saapumatta käräjäoikeudenistuntoon. Käräjätuomari Heikki Sneck ei siirtänyt asiaa korkeimman oikeuden käsittelyyn, jossa se on jo purkuasiana käsittelyssä.

Käräjätuomari Heikki Sneck halusi tietoisesti lisätä yhteiskunnan kustannuksia asiassa ja turvata rikollisten toimintamahdollisuudet jatkossakin. Todistusaineistoa ei nytkään otettu vastaan ja sähköisesti lähettämäni todistusaineisto oli tulostettu väärin. Kaikesta huomasi, ettei käräjätuomari Heikki Sneck ollut perehtynyt asiaan, vaan keskeinen tavoite oli tietoisen väärän päätöksen aikaansaaminen. Kun esittelin prosessin erittäin törkeät rikokset, jotka käräjätuomari Heikki Sneck oli saanut tietoonsa toditus aineistoineen myös etukäteen sähköpostitse ja viittasin niiden osalta rikoslakiin, niin käräjätuomari Heikki Sneck ilmoitti, ettei hän ota kantaa asiaan. Sanoin, että rikoslaki asiassa on selkeä vakavien rikosten osalta. Varatuomari Pasi Markus Leinonen jäi miettimään, mikä on hänen vastuunsa, koska hän tunnusti tienneensä törkeistä rikoksista asioissa ja vielä ajoissa. Hän lupasi ilmoittaa minulle sähköpostitse asiassa myöhemmin, kun tutustuu lakiin paremmin. Kävin törkeät rikokset hänen kanssaan lävitse todistusaineistoineen. Hän oli saanut ne myös sähköpostilla ja tunnusti ne myös saaneensa. Minä ilmoitin, että en allekirjoita konkurssipesänluettelo, koska kaikki siinä olevat saatavat ovat Osuuspankin lainaa lukuun ottamatta, saatu aikaan muun muassa syyttäjä Sulo Heiskarin ja syyttäjä Esa Mustosen sekä tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan sekä muiden muiden henkilöiden rikosten avulla.

Käräjätuomari Heikki Sneck teki päätöksen siitä, että minun ei tarvitse allekirjoittaa pesänluetteloa. Minä vahvistin, että en allekirjoita, sillä minä vaadin, että ensin on tutkittava Mikko Kovalaisen ja Sulo Heiskarin sekä muiden rikokset. Siihen käräjätuomari Heikki Sneck ei suostunut. Konkurssipesänluettelo oli erikoinen. Konkurssiin hakija Mikko Kovalainen oli konkurssiin haettavalle Erkki Aholle 7 miljoonaa euroa velkaa ja muita saatavia oli yli 200 miljoonaa euroa. Esitin välittömästi tyytymättömyyteni esteellisen käräjätuomarin Heikki Sneckin pelleilyyn ja järjettömiin päätöksiin.

Oikeudenistunnon jälkeen menin suoraan Jokilaaksojen poliisilaitoksen Raahen toimintapisteeseen ja kävin rikostutkijan kanssa asiat läpi. Hän kuitenkin näki asian vaikeana, koska hänen esimiehensä ovat niin vahvasti rikoksissa mukana. Minä ymmärsin poliisia enkä laita hänen nimeään nyt julkisesti esille hänen rehellisyytensä takia.

Nämä asiat tulevat vielä varmasti esille tässä prosessissa käräjätuomarin osalta:

Rikoslaki 15 luku 7 § (24.7.1998/563) Todistusaineiston vääristeleminen
Rikoslaksi 15 luku 8 § (24.7.1998/563) Törkeä todistusaineiston vääristeleminen
Rikoslaki 15 luku 10 § (24.7.1998/563) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Rikoslaki 15 luku 11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen
Rikoslaki 11 luku 9 a § (4.12.2009/990) Kidutus
Rikoslaki 11 luku 4 § (11.4.2008/212) Törkeä rikos ihmisyyttä vastaan
Konkurssilaki 7 luku 11 § Tuomioistuimen tutkimisvelvollisuus

Tuomioistuimen on tutkittava, onko konkurssiin asettamiseen edellytykset. Koska Erkki Ahon saatava Mikko Kovalaiselta on 7 miljoonaa euroa ja Suomen valtiolta yli 200 miljoonaa euroa niin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden olisi pitänyt tutkia onko konkurssin edellytyksiä. Tämän asan Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on jättänyt tutkimatta.

Oikeudenkäymiskaari 11 luku 7 §
Tuomari on esteellinen, jos hän tai hänen 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on käsitellyt samaa asiaa toisessa tuomioistuimessa, muussa viranomaisessa tai välimiehenä. Tuomari on esteellinen myös, jos hän on asianosaisena samanlaisessa asiassa ja tämän asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Tuomari on esteellinen käsittelemään samaa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perusteltua aihetta epäillä hänellä olevan asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi.
Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa.
Minulla oli konkurssiin hakijaa eli Mikko Kovalaista vastaan yksi banaanilaatikollinen todistusaineistoa, mutta käräjätuomari Heikki Sneck kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa.
Käräjätuomari Heikki Sneck oli vuoren varmasti esteellinen, koska hän käsitteli jo aikaisemmin asioissani näitä samoja esteellisyysasioita Markku Kosken kunnianloukkausoikeudenkäynnissä, jossa Sievin kunnanjohtaja Markku Koski tunnusti törkeän petoksen, mutta siitä huolimatta käräjätuomari Heikki Sneck teki väärän päätöksen. Siinä jutussa keskeisessä roolissa oli syyttäjä Esa Mustonen, joka vetäytyi asioiden käsittelystä huomattuaan jäävänsä kiinni esteellisyydestä ja muista mahdollisista rikoksista juuri ennen oikeudenkäyntiä ja siksi uutena asiaan perehtymättömänä syyttäjänä toimi Kati Alkula, joka kertoi pystyvänsä syyttämään, vaikka ei ole saanutkaan esitutkintamateriaalia. Hyvä me!
Voin jälleen todeta, että elämme oikeusvaltio Suomessa, jossa viranomaiset tekevät törkeitä rikoksia ja törkeät rikoksentekijät juhlivat villisti ja vapaasti kuin siat vatukossa ja syyttömät kärsii.

Näistä asioista oli kysymys


Ilmoitin heti tyytymättömyyteni kaikkiin käräjätuomari Heikki Sneckin päätöksiin.Kalajoella 17.04.2012

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Erkin kommentti:

Jokilaaksojen poliisi ei tutki asioita. Jokilaaksojen poliisissa Ylivieskan poliisi Sakari Jääskelä sanoi suoraan todistajan läsnäollessa, että rikostutkinnat eivät etene Jokilaaksojen poliisin kautta. Varmistin asian käymällä Raahessa Jokilaaksojen poliisilaitoksella, jossa rikostutkija sanoi, ettei hän voi tutkia näitä asioita, koska hänen esimiehensä ovat niin vahvasti rikoksissa mukana. Hän pyysi kääntymään Oulun KRP:n puoleen.

Jokilaaksojen poliisilaitoksen poliisipäällikköä Petri Oulasmaata epäilen törkeästä rikoksesta, koska hän nosti syytteen minua vastaan olemattomattomasta velasta, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet. Saatavaa ei ollut olemassa. Lisäksi hän nosti syytteen Merita-pankin nimissä lainan myäntäneen pankinjohtaja Mauri Ylitalon tietämättä.  Sain tuosta oikeudenkännistä ehdottaman 75 päivän vankeustuomion, mikä muutettiin ehdoalaiseksi. Asiaa hoiti kelvottomasti minun puolesta asianajaja Vesa Laukkanen. Poliisipäällikön rikosta tutki Jokilaaksojen poliisilaitoksen poliisi Ilkka Piispanen, joka totesi päätöksessään ettei hänen esimiehensä ole syyllistynyt rikokseen. Jokilaaksojen poliisi Raimo Ollila, joka on nyt jäänyt eläkkeelle, jätti kaikki rikokset tutkimatta.  Ollilan alainen , nyt jo eläkkeellä oleva rikostutkija Veikko Tenkula todistaa Raimo Ollilan ja hänen esimiestensä rikollisen toiminnan. Jokilaaksojen poliisi Jyrki Rajaniemi ei ota kirjallista todistusaineistoa vastaan eikä myöskään laita sähköisessä muodossa olevaa todistusaineistoa eteenpäin. Jonny Paananen ei ole välittänyt saamaansa todistusaineistoa eteenpäin, jos syyttäjä Esa Mustosen asiapaperit on käsittelyn pohjana. Myöskään poliisi Tomi Reinkainen ei uskalla lähteä viemään asioita eteenpäin, vaikka on tarkasti asioista tietoinen.

Paikallispoliisi eli Jokilaaksojen poliisilaitos ei tutki. Oulun KRP ei tutki, vaikka Oulun KRP:n johtaja Ari Soronen puhelinkeskustelussa vaikutti erittäin asialliselta ja rehelliseltä ihmiseltä, mutta saiko hän ohjeet ylhäältä mitä saa tutkia ja mitä ei saa tutkia. Tällainen vaikutelma jäi minulle hänen toiminnastaan.

Ei kommentteja: