keskiviikko 13. joulukuuta 2017

Vastaus Korkeimman Oikeuden tiedottajalle


Vastaus Korkeimman Oikeuden tiedottajalle Maria Blombergille sekä Korkeimman Oikeuden presidentille Timo Eskolle

Korkeimman Oikeuden tiedottaja Maria Blomberg

Kiitän yhteydenotostanne Korkeimman Oikeuden tiedottaja Maria Blomberg ja lähetän tämän vastauksen tiedoksi ja toimenpiteitä varten Korkeimman Oikeuden presidentille Timo Eskolle.

Minä oletan, että toimitte Korkeiman Oikeuden Presidentin Timo Eskon toimeksiannosta. Minä olen pyytänyt Korkeinta Oikeutta käsittelemään valituksen ja tuomioiden purut. Korkein Oikeus käsiteli valituksen Diaarinro R2017/688 antopäivä 27.11.2017 Nro 2319 esittelijä Jenny Öberg ja asian ovat ratkaisseet oikeudenneuvokset Bygglin ja Ilveskero, mtta he toimivat asiassa perustuslain 21 § vastaisesti ja ihmisoikeussopimuksen vastaisesti, koska he eivät antaneet minulle oikeudenukaista oikeudenkäyntiä asiassa ja jättivät perustuslain ja Euroopan Ihmisoikeussopimusten vastaisesti päätöksensä perustelematta. Korkein oikeus tietää tämän. Koska Suomessa ei saa oikeutta, niin kansalaisella on mahdollisuus valittaa asiassa muun muassa Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen. Olisi Suomelle todella suuri häpeä, kun Euroopan Ihmisoikeustuomioistuin antaisi tällaisessa asiassa tuomion. Korkein oikeus tietää tämän.

Siksi minä lahdin asiassa hakemaan valitusta ja myös tuomioiden purkua. Nyt Korkein Oikeus joutuu ratkaisemaan purkaako se kaikki väärät tuomiot vai päästääkö se asiat Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen tai muun kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Kun asiassani puretaan ensimmäinen tuomio, niin se on perusta kaikkien tuomioideni purkamiselle. Tämä tuomio on PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätös 96/531 1.7.1996.
Tiedän, että Korkeimmalla oikeudella ei ole tapana purkaa vääriä konkurssipäätöksiä. Todistusaineistot asiassa ovat kuitenkin kiistattomat. Vaadin asiassa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on perustuslaillinen oikeus ja jos perustuslaki ja tavallinen laki ovat ristiriidassa niin perustuslaki voittaa. Tämän takia kaikki tavalliset lait esimerkiksi vanhenemisesta ja asiamiespakosta perustuslaki ohittaa ja voittaa. Perustuslain etusija perustuslaki 106 §.

Näistä linkeistä löytyy selostukset, kopiot ja todistusaineistot asiassa.

PR-talojen konkurssivyyhti 1

PR-talojen konkurssivyyhti 2

PR-talojen konkurssivyyhti 3

Olen pyrkinyt siihen, että pystyisin täyttämään asiamiespakkovaatimuksen, mutta oikeusavustajat ja asianajajat kieltäyyvät lainvastaisesti hoitamasta asiaa. Siksi vaadin asiassa suullista käsittelyä ja että saan itse esitellä asiani korkeimmalle oikeudelle. Katson, että todistusaineisto on niin kiistaton, että asiamiespakko voidaan sivuuttaa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin vedoten.

Vetoan myös siihen, että tämän kistattoman rikoksen käsittely on kestänyt jo lähes 24 vuotta Suomen eri instansseissa .ja aiheuttanut minulle valtavia tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärimyksiä. Mielestäni kysymys on selkeästä ”mafian toiminnasta”, josta viimeisimmät asiat ovat häätöilmoitus asunnostani, joka sain eilen 12.12.2017. Kirjoitin blogissani asiasta eilen 12.12.2017 näin: ”Tänään tuli lisää vettä myllyyn. Käräjäoikeuden haastemies toi minulle kello 15 aikoihin asianajotoimisto Takala Oy:n ilmoituksen. Tämä on häätöilmoitus asunnosta. Minulla on aikaa puoli vuotta järjestellä asioita ja muuttaa asunnosta pois. Asunnon omistaa tyttöni mies. Mielestäni tämä on ”erikoinen joululahja”.

Huom. Menettelyhän on poikkeuksellinen ja harvinaislaatuinen ja on vaikea uskoa, että aialla olisi vävyni yksin, joka on 7,2 miljooonan euron lottovoittaja. Asiaa hoitaa mielestäni ”mafian” käyttämä asianajaja Tapani Takala. Miksi asiassa pitää käyttää asianajajaa?

Blogini päivitys 11.12.2017: ”Kun tulin kotiin, niin alkoi tunteiden myllerrys. Kaikki ei ollut mennyt niin kuin Strössöössä. Autopaikkani oli tyhjä. Yritykseni auto oli myyty. Kauppahintaa en tiedä enkä ostajaa. Kotini keittiö oli vailla kalusteita. Olohuoneessa ei ollut kalusteita eikä valoja. Makuuhuoneessa ei ollut kalusteita eikä valoja. Koska olen ollut luottokelvoton, niin puhelinliittymäni on ollut vaimoni nimissä. Se on ollut myös yritykseni puhelin. Puhelinliittymäsopimukseni oli sanottu irti. Pitkällisten ja vaiherikkaiden vaiheiden jälkeen sain liittymän omiin nimiini ja takaisin vanhan puhelinnumeroni. Sähkösopimuksen aikanaan jouduimme tekemään vaimon nimiin koska luottokelvotottomana en voinut solmia sähkösopimusta. Sähkösopimus oli sanottu irti. Sain kuitenkin tehtyä sähkösopimuksen ja nyt oli sähköt kun tulin kotiin. On tyhjä olo. Kaikki on nyt tuhottu. Avioerohakemus on pöydälläni vaimoni hakemana.

Pyydän kiireellisesti purkamaan PR-Teollisuus OY:n konkurssipäätöksen. Siitä seuraa, että kaikki muutkin minua ja yritystoimintaani koskevat päätökset on purettava – siis ketjureaktio.

Kalajoella 13.12.2017

Erkki Aho
044-3025948

Huom. En pysty antamaan varmaa muutaa osoitetta, koska minut on nyt häädetty asunnostani vävyni toimesta.


From: KKO Viestintä
Sent: Tuesday, December 12, 2017 4:24 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: VL: asia 2017/688

K2017/133

Hyvä Erkki Aho
Olette lähettänyt korkeimmalle oikeudelle alla olevan sähköpostiviestin, jolla viittaatte täällä vireillä olevaan asiaan R2017/688. Vaaditte, että kaikki teitä ja yritystoimintaanne koskevat tuomiot puretaan. Viestistänne ei käy ilmi, mihin tuomioihin teillä on tarkoitus hakea purkua.
Korkein oikeus voi poistaa tai purkaa lainvoiman saaneen ratkaisun oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa mainituilla perusteilla. Lainvoimaisen ratkaisun poistaminen tai purkaminen on kuitenkin poikkeuksellinen menettely, joka edellyttää, että laissa säädetyt varsin tiukat perusteet täyttyvät.
On myös syytä huomata, että edellä mainitun kaltaisissa ylimääräisen muutoksenhaun asioissa on voimassa ns. asiamiespakko. Se tarkoittaa sitä, että tuomion poistamista tai purkamista voi hakea laissa säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta vain, mikäli hakemuksen on laatinut asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
Mikäli siis päätätte hakea korkeimmalta oikeudelta kyseisen tuomion purkua tai poistamista, teidän tulee kääntyä asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai muun kelpoisuusvaatimukset täyttävän asiamiehen puoleen. Pyydämme teitä myös yksilöimään tarkoittamanne tuomiot.
Mikäli hakemus hylätään tai jätetään tutkimatta, peritään hakijalta 500 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu.
ystävällisin terveisin
Maria Blomberg
tiedottaja
Korkein oikeus

Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com]
Lähetetty: 14. marraskuuta 2017 5:06
Vastaanottaja: KKO Kirjaamo
Aihe: asia 2017/688Korkein oikeus

Asia 2017/688 sekä tuomioiden purut

korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko

esittelijä Jenny Öberg

Olen käynyt käynyt oikeustaistelua jo lähes 23 vuotta vaikka todistusaineisto on kiistaton ja selvä. Rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Siitä huoimatta en ole saanut oikeutta. Olen joutunut törkeiden ihmisoikeusrikosten kohteeksi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden suojeltujen epäiltyjen rikollisten toimesta.

Miten tällaisesta aineistosta
PR-talojen konkurssivyyhti 1

 PR-talojen konkurssivyyhti 2

 PR-talojen konkurssivyyhti 3

Hätähuuto Suomesta

voidaan tehdä tällaisia päätöksiä?

Terve Juha

Olen pitänyt oikeustoimi- ja poliisiblogia apuna oikeustaistelun seuraamisessa.

Olen tutkinut Suomen 1990-luvun pankkikriisin ja kirjoittanut siitäkin oman blogin

 Olen tutkinut Suomen historiaa ja lukenut tuhansia asiaa käsitteleviä kirjoja. Olen tullut siihen tulokseen, että Suomessa on tapahtunut valtiopetos.

 On syytä epäillä, että tämän takia Suomessa laillisuusvalvonta ei toimi, sillä laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheutta huomautksen vastaisen varalle. Esimerkkinä eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen toiminta

Suomessa poliisit tekevät jatkuvalla syötöllä virkarikoksia ja heitä suojelee valtakunnansyyttäjävirasto ja poliiisn oma laillisuusvalvonta. Olen toimittaja Mikko Valtasaaren kanssa samaa mieltä omean kokemukseni perusteella, että poliisin laillisuusvalvonta on bluffia

 Suomessa ei ole perustuslakituomioistuinta kuten muissa maissa. Mielestäni tämä johtuu siitä, että halutaan peitellä valtiopetosta ja estää kansalaisten oikeudensaanti. Suomessa toimimatonta laillisuusvalvontaa suojelee kansanedustajat, koska ei ole perustuslakituomioistuinta. Suomessa kansanedustajat ja ministerit eivät noudata lakia. Virkamiesten virkarikoksia suojelee hyvä-veli-järjestelmä.

 Nostan muutaman asian esille valtiopetoksen todistamiseksi jo edellä esitettyjen lisäksi. Asiassa törkeät rikokset tehnyt syyttäjä Sulo Heiskari, asianajajat Antti Latola ja Hannu Maskonen, varatuomarit Paavo M. Petäjä ja Asko Keränen sekä poliisi Raimo Ollila eivät ole joutuneet vastuuseen törkeistä rikoksistaan. Hannu Maskonen on tehnyt jo oman henkilökohtaisen lopullisen ratkaisunsa omassa asiassa. Tämä ei olisi mahdollista jos Suomi on oikeusvaltio.

Olen seurannut myös muiden suomalaisten oikeustaistelua. Suomalaiset eivät saavat EIT:ssäkään oikeutta. Suomalaisten oikeudensaannin EIT:ssä estävät suomalaiset. Siitä on paljon kokemuksia ja näyttöä.

Kidutusministeriö

 Sinivalkoinen kavallus

Valta, voima ja markkinavoima

90- luvun pankkikriisi

Ns. pankkikriisin taustaa
Ns. pankkikriisi oli suurelta osalta rikollista

 Tekikö Koivisto valtiopetoksen ns. Koiviston konklaavissa?

 Ns. pankkikriisiä vetävät yhä pankit ja valtiovalta


Ns. pankkikriisissä pankit ja valtiovalta rikkoivat perustuslakia

 PILOTTI 5: Markus Lehtipuu ja Veikko Saksi: Ns. pankkikriisi

 Ns. pankkikriisin EMU-varauma

 Pankkikriisi on ajankohtainen asia vieläkin

 Kirottu salaisuus

Miksi suomalaiset eivät ryhdy asian vaatimiin toimenpiteisiin?

 Vaadin, että kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat tuomiot puretaan,myös valituksena oleva asia. Valtiopetos ei vanhene koskaan ja se on sen luokan rikos, että sen perustella kaikki tuomioni on purettava, koska todistusaineisto on selvä ja kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa.

Olen tuntemattomassa paikassa sen takia, että en tunne oloani Suomessa turvalliseksi, koska suurta osaa Suomen valtion viranomaisista on syytä epäillä rikollisesta toiminnasta ja tämä rikollisuus on kaikesta päätellä ylhäältä johdettua. Suomessa poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeuslaitos ei ota asioita käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei toimi. Laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Korkein oikeus ei noudata Suomen perustuslakia eikä Euroopan Ihmisoikeussopimusta, kun se jättää kielteiset päätökset perustelematta.

Tuntemattomassa paikassa 14.10.2017.
Erkki Aho


Ei kommentteja: