perjantai 16. kesäkuuta 2017

Kihlakunnanvouti Sari Luokkanen

Kihlakunnanvouti Sari Luokkanen

Ulosotostani vastaavana henkilönä Teidän tulee toimia lain mukaisesti. Teidän on pyydettävä korkeinta oikeutta keskeyttämään ulosottoni jotta Teitä ei epäiltäisi osallisuudesta valtiopetokseen. Kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat oikeudenpäätökset on aikaansaatu rikosten avulla, mikä käy selville liitteenä olevasta pdf-tiedostosa ja on syytä epäillä, että kaikki väärät päätökset perustuvat valtiopetokseen. Rikoslain 15 luvun 10 §:ssä säädetään seuraavasti:

10 §
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen. Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.Hyvä hallintotapa edellyttää, että asia ohjataan oikeaan paikkaan ratkaistavaksi:
HYVÄN HALLINTOTAVAN SÄÄNNÖSTÖ

PDF tiedostosta käy selville, että kaikki minua ja yritystoimintaa koskevat päätökset ovat syntyneet rikosten avulla. Kaikissa päätöksissä on toiminut syyttäjänä esteellinen syyttäjä Sulo Heiskaei kuten todistusaineisto osoittaa.
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden istuinnoissa on toiminut esteellinen syyttäjä asioissani kymmeniä vuosia. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaupanvahvistajana Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän välisissä kiinteistökaupoissa ja myöhemmin hän toiminut syyttäjänä kaikissa kauppasopimukista ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä. Syyttäjistä annetun lain perusteella syyttäjä Sulo Heiskari on ollut esteellinen.
  onkurssiasiat
  K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                  Konkurssituomio 3.1.1997/1
  K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                  Konkurssituomio 7.9.1998/963
  K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                  ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
  K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                  ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
  K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                  ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
  K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                  ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
  ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
  Rikosasiat:
  R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                  ratkaisu 1.6.1998/144
  R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                  ratkaisu 26.8.1998/1
                  ratkaisu 13.8.1998
  RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
  R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                  Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
  R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                  Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
  R 11/537        asianomistaja Markku Koski
                  Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
  Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
  Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
  S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                  Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
  Katriina Rantinsalo
  hallintosihteeri
Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.
S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70


  Lisäksi Ylivieskan syyttäjällä on ollut käytössään vanhentunut työjärjestys, minkä takia kaikissa minua ja yritystoimintaani koskevissa asiossa syyttäjänä on toiminut Sulo Heiskari. Lisäksi syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana ja käynyt samalla tilaisuutta hyväkseen mollatakseen tuomittuja.
Syyttäjä Sulo Heiskari on kaupanvahvistajana kauppasopimuksissa, jossa väliaikaiset pesänhoitajat myivät konkurssissäänön vastaisesti kiinteistöjä eikä heille ollut esittää valtakirjoja joten he myivät toisen omaisuutta omanaan. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymys oli törkeästä petoksesta. Lisäksi kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.

 1. Ylivieskan käräjäoikeus on jättänyt haasteet toimittamatta asianosaisille ja tehnyt päätöksen asiassa, vaikka asianosaisten tietämättä 24.11.1995. Todiste asiasta kirjani sivuilla 298.
 1. Ylivieskan käräjäoikeudessa asianosaisia Erkki Ahoa ja Heino Virtaa on edustanut asianjaja Jouni Vihervalli, joka tunnustaa, ettei hän ole edes keskustellut asianosaisten kanssa puhelimitse. Siis asianajaja Jouni Vihervalli on edustanut Erkki Aho ja Heino Virtaa Ylivieskan käräjäoikeudessa ko. henklöiden tietämättä ja ilman heidän valtakirjojaan ja toimeksiantojaan.
 1. Ylivieskan käräjäoikeus on hyväksynyt Alavieskan Puurakenne Oy:n väärillä tiedoilla tehdyn PR-Teollisuus Oy:n konkurssihakemuksen ja hyväksynyt varatuomari Paavo M. Petäjän väärän lausuman oikeudessa. Käräjätuomari Nieminen ei ole tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjältä valtakirjoja, vaikka olisi pitänyt, koska varatuomari Paavo M. Petäjä ei ole asianajaja vaan on varatuomari. Paavo M. Petäjä on tuomittu muun muassa petoksesta.
 1. Ylivieska käräjäoikeus ei kertaakaan antanut minulle oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä eikä ole hyväksynyt esittämiäni todistusaineistoja eikä kuullut nimeäni todistajia. Ylivieskan käräjäoikeus on hyväksyt Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan tekemät tutkinnat, joissa tämä on laiminlyönyt virkavelvollisuutensa koko ajan ja näissä asiossa on toiminut syyttäjänä esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari.
  6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho
Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595
Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97
On syytä epäillä, että oikeuslaitoksemme ja poliisi sekä syyttäjälaitos toimii lain vastaisesti, koska 22 vuoden aikana näissä asioissa ei ole löydetty rikoksia tai laittomuuksia tai mitään tuomittavaa.

Tämä kiistaton todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa ja se on toimittanut siitä minulle lukuisten vaatimusten jälkeen kopiot.
Olen tehnyt oikeustaistelustani videosarjan, mikä kertoo totuuden asioista

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikollliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Olen kirjoittanut asiasta myös kirjan todistusaineistoineen Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X

Lisäksi minulla on kopio SSP-sopimuksesta, mikä todistaa valtion rikollisen toiminan pankkikriisissä.

Koiviston salainen konklaavi-sopimuksen salattu sisältö

Lamavelallisten myynti velkaorjiksi Norjaan - mitä vastaavat Paavo Lipponen, Suvi-Anne Siimes ja Sauli Niinistö

Salattu muistio valottaa Koiviston tuomioistuin-kritiikkiä pankkikiistoissa

Konklaavin historiaa – uudelleen lämmitettynä

Oikeusvaltio Suomi - Taistelu mafiaa vastaan

Koiviston konklaavi


Tämä on vastaus allaolevaan sähköpostiviestiin.

Terv. Erkki Aho

From: satu.luokkanen@oikeus.fi
Sent: Thursday, June 15, 2017 1:42 PM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: Vs: Asia: Lähetetään: PR-talojen markkinoilta poistaminen 10

Hei,

Ulosottovirastoon lähettämästänne viestistä ei käy ilmi ulosottomiehen toimi tai päätös, mihin mahdollinen valitus kohdistuisi.

Tiedustelenkin, onko kirjoitus tarkoitettu valitukseksi ulosotto-asiassa ?

Mikäli näin on, pyydän Teitä ystävällisesti 21.6.2017 mennessä yksilöimään tarkemmin, mitä muutosta vaaditte ja millä perusteella. Muussa tapauksessa esittämäänne vaatimusta ei voida kirjata eikä käsitellä ulosottovalituksena

Ulosottomies ei voi keskeyttää täytäntöönpanokelpoisen tuomion täytäntöönpanoa ilman tuomioistuimen antamaa keskeytysmääräystä.  
Teidän tilanteessa kyseeseen näyttäisi tulevan ylimääräinen muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen.


 
Ystävällisin terveisin,
Satu Luokkanen
Kihlakunnanvouti
Raahen seudun ulosottovirasto
Kummatinkatu 6, PL 27
92150 RAAHE
Puh. 029 56 28026, 050 440 5771Fax.  029 56  28140
virka-asioissa sähköposti: raahe.uo@oikeus.fiLähettäjä:        raahe.uo
Vastaanottaja:        Satu Luokkanen/Raahe/UO/OIK/O_M@O_M,
Päivämäärä:        13.06.2017 07:55
Aihe:        Asia: Lähetetään: PR-talojen markkinoilta poistaminen 10
Lähettäjä:        Terhi Virkkala


Vastaanottaja:        ,
Kopio:                , , ,  
Aihe:                Lähetetään: PR-talojen markkinoilta poistaminen 10

Ulosottoviranomaisille ja oikeusministeriölle

Pyydän ulosoton keskeytystä, koska kysymyksessä on valtiopetos muiden törkeiden rikosten lisäksi kuten todistusaineisto todistaa. Ulosottoviranomaiset syyllistyvät minun oikeustajuni mukaan valtiopetokseen, ihmisoikeusrikokseen ja perustuslain vastaiseen toimintaan jatkamalla tietoisesti virheellistä ulosottoa. PDF-liitteenä todistusaineisto valtion rikollisesta toiminnasta ja tässä todistusaineistoa valtiopetoksesta.
Valtiopetoksen todistusaineisto
http://kalajokinen.blogspot.fi/2017/06/vakaanmarkan-politiikka-ja-koiviston.html  

Olen tehnyt oikeustaistelustani videosarjan, mikä kertoo totuuden asioista
Hätähuuto Suomesta
https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs

SSP-sopimus
https://www.youtube.com/watch?v=4nXGEkuiAvs

Toimialarationalisointi
https://www.youtube.com/watch?v=MKxCNequ31E

Saattohoitajat
https://www.youtube.com/watch?v=mB1U6KXh3rA

Oikeudenkäynti tietämättämme
https://www.youtube.com/watch?v=XiEVYhhx4DU

Rikolliset konkurssit
https://www.youtube.com/watch?v=ypfexhxQT64

Rikoksia ei tutkita
https://www.youtube.com/watch?v=Y1OZNY8F26I

Ahojahti
https://www.youtube.com/watch?v=njyMvw7qrik

Olen kirjoittanut asiasta myös kirjan todistusaineistoineen Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X

Tapahtumien taustat ja todistusaineisto
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2016/06/tapahtumien-taustat-ja-todistusaineistot.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2016/02/tyytymattomyyden-ilmaisu-ylivieska.html
 http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/

 Rikoslaki 15 luku
10 § (24.7.1998/563) Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen. Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmisryöstön, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (24.1.2003/17)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
11 § (24.7.1998/563) Rikoksentekijän suojeleminen. Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Perustuslaki
15 §
Omaisuuden suoja

Jokaisen omaisuus on turvattu.
Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla.


HYVÄN HALLINTOTAVAN SÄÄNNÖSTÖ

Kalajoella 13.06.2017

Erkki Aho

www.erkkaho.com

 [liite PR-talojen markkinoilta poistaminen 10.pdf poistettu, poistaja: Satu Luokkanen/Raahe/UO/OIK/O_M] 

Ei kommentteja: