maanantai 19. kesäkuuta 2017

Kanteluiden palautus uuteen käsittelyynFrom: Erkki Aho
Sent: Monday, June 19, 2017 3:13 AM
To: juha.sipila@eduskunta.fi ; jane.iisakka@oikeus.fi
Subject: Fw: Lähetetään: PR-talojen markkinoilta poistaminen 10

Pääministeri Juha Sipilä, kihlakunnansyyttäjä Jane Iisakka
Tiedoksi ja toimenpiteitä varten ( rikoslaki 15 luku 10 §, esitutkintalaki 2 §), minun oikeuskäsitykseni mukaan lain tulee ohjata viranomaisten toimintaa ensisijaisesti ja vasta toissijaisesti esimiesten määräykset.

From: Erkki Aho
Sent: Monday, June 19, 2017 3:01 AM
To: oikeusasiamies@eduskunta.fi ; suojelupoliisi@supo.fi ; VKSV Tutkinta
Subject: Lähetetään: PR-talojen markkinoilta poistaminen 10

 Eduskunnan oikeusasiamiehen päätösten palautus uudelleen käsittelyyn, tiedoksi ja toimenpiteitä varten suojelupoliisi ja valtakunnansyyttäjävirasto sekä kihlakunnansyyttäjä
Eduskunnan oikeusasiamies ( esittelijäneuvos Pasi Pölönen) on tehnyt vastauksen kanteluuni 3.5.2017 EOAK/1903/2017. Käsiteltäväksi asiaksi eduskunnan oikeusasiamies on nimennyt tuomioistuimen esteellisyys ja poliisin menettely ym. Asia on esitelty eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle. Hänen pyynnöstään asioita ei ryhdytä tutkimaan.

Toinen eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus on 8.6.2017 EOAK/3773/2017. Asian on esitellyt vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola-Sarja eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiselle. Käsiteltäväksi asiaksi eduskunnan oikeusasiamies on nimennyt käräjäoikeuden määräämän ote- ja jäljennösmaksu ym.

Palautan molempien asiakokonaisuuksien asiat uudelleen käsittelyyn eduskunnan oikeusasiamiehelle tämän ym. eli ynnä muuta asioiden osalta.
Ynnä muuta osalta sisältää 84 -sivun todistusaineiston pdf-tiedostona PP-talojen markkinoilta poistaminen

Historian tutkijana olen perehtynyt pankkikriisin sen seurauksiin:
48 000 yritystä poistettiin markkinoilta valtion ja pankkien yhteistyöllä, aiheutettiin 500 000 ihmisen työttömyys, 280 000 ylivelkaantui ja tehtiin 11 000 itsemurhaa. Voidaan puhua kansanmurhasta. Kansalaisilta on estetty oikeudensaanti. Itse on kiistaton esimerkki siitä, ettei saa esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä

sekä todistusaineiston valtiopetoksesta

 Olen tehnyt oikeustaistelustani videosarjan, mikä kertoo totuuden asioista

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikollliset konkurssit

 Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

 Olen kirjoittanut asiasta myös kirjan ( 533 sivua) todistusaineistoineen Olet Maamme Armahin Suomenmaa ISBN 952-91-4593-X

sekä oikeuslaitos- ja poliisiblogini

 Lyhyempi versio asioista todistusaineistoineen

Selostus asioista

 Valtiopetosta tukee laillisuusvalvojien tekemät päätökset asioissa. Mielestäni tässä on vain murto-osa kanteluista joita olemme tehneet. En tiedä minne todennäköisesti suurin osa kanteluista on hävinnyt. Joka tapauksessa asia on ollut koko ajan vireillä tämän 22 vuotta. Rikollinen ulosotto on voimassa joten rikokset eivät ole päässeet vanenemaan ja valtiopetoshan ei vanhene koskaan.
Laillisuusvalvojien tahalliset tai tahattomat väärät päätökset:

Suppea luettelo

Heino Virran suppea luettelo

Lisäksi kirjani sivut 373 ja 374 todistavat valtiopetosta

From: Erkki Aho
Sent: Friday, June 2, 2017 8:42 PM

To: petteri.orpo@eduskunta.fi ; juha.sipila@eduskunta.fi ; antti.hakkanen@eduskunta.fi ; pev@eduskunta.fi ; oikeusasiamies@eduskunta.fi
Cc: kirjaamo@valtioneuvosto.fi ; kirjaamo@valtiokonttori.fi

Subject: Lähetetään: PR-talojen markkinoilta poistaminen
Olen edelleenkin ulosotossa. Rikokset eivät voi olla vanhentuneita, koska ulosotto on voimassa. Ei voi olla niin, että rikokset vanhenevat ja rikoksilla aikaansaadut ulosotot jäävät voimaan. Todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa – varatuomari Paavo M. Petäjä ja entinen asianajaja Asko Keränen ovat tunnustaneet tekonsa. Syyttäjä Sulo Heiskarin rikokset ovat kiistattomat samoinkuin poliisi Raimo Ollilan rikokset. Ei ole uskottavaa, että poliisi, syytäjälaitos, oikeusistuimet ja laillisuusvalvojat eivät huomaa näitä rikoksia 22 vuoden kuluessa. Valtiopetos ei vanhene koskaan. Siksi se on painava syy eduskunnan oikeusasiamiehelle ryhtyä tutkimaan asiaa ja perustuslakivaliokunnan käsittelemään asiaa.
Vahingonkorvauslaskelma ajalta 11.5.1995 – 30.6.2017
 1. osakepääoma 100 857 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 438 394 euroa
 3. omaisuuden menetys (omakotitalo, kesämökki) 302 571 euroa
 4. tuotemerkit ym. 1 344 477 euroa
 5. henkiset kärsimykset 2 140 000 euroa
 6. tilauskanta 165 911 euroa
 7. kotimaan myynti 26 053 406 euroa
 8. Japanin myynti 1 443 430 euroa
 9. Optinorm Saksa 30 425 586 euroa
 10. ikkunakauppa 17 551 182 euroa
 11. Rautia/Kesko 47 407 000 euroa
 12. Saksan hirsi 10 460 000 euroa
 13. Venäjän puu 11 460 569 euroa
 14. rikollinen ulosotto 1.7.1996 – 30.5.2017 535 000 euroa
  yhteensä 153 828 383 euroa

Tilinnumero FI02 xxxx xxxx xx

Erkki Aho

Kalajoella 19.06.2017
Erkki Aho

Ei kommentteja: