lauantai 4. kesäkuuta 2016

Oikeusministeriö


oikeusministeri Jari Lindström

From: Erkki Aho
Sent: Saturday, May 28, 2016 5:58 PM

Subject: oikeusministeri ja oikeusministeriön vastuulliset virkamiehet

Oikeusministeri ja oikeusministeriön vastuulliset virkamiehet

Oikeusministeriö on vastuussa tuomioistuinten ja muiden oikeusviranomaisten toiminnan ylläpidosta ja kehittämisestä. Tehtävänä on varmistaa, että tuomioistuimet ja oikeusapu palvelukyvyltään, osapuolille aiheutuvilta kustannuksiltaan ja käsittelyajoiltaan turvaavat oikeusturvan tosiasiallisen toteutumisen sekä Suomen lainsäädännön että Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
Olen joutunut valtion rikollisen toiminnan johdosta kärsimään neljä rikoksilla aikaansaatua konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä rikoksilla aikaansaatuja lukuisia kunnianloukkaustuomioita. En ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 21 vuoteen. Laillisuusvalvonta ei toimi ja syyttäjälaitoskin on rikolliseksi epäiltävien käsissä. Minulla on rikoksilla aikaansaatuja ulosottovelkoja edelleen perinnässä ja ulosottotoiminta kuuluu suoraan oikeusministeriön alaisuuteen. Rikokset eivät voi olla vankentuneita, koska rikoksilla saadut ulosotot ovat edelleenkin voimassa. Oikeusministeriö on vastuussa myös oikeusaputoiminnasta ja näin ollen myös Ylivieskan oikeusaputoimiston toiminnasta.
Tässä oikeustaisteluni valtion rikollisuutta vastaan ja kiistaton todistusaineisto kansanedustaja Hanna Halmeenpäälle toimitettuna

Kiitos Hanna viestistäsi

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus kieltäytyi käsittelemästä asiaa ja jätti todistusaineiston palauttamatta minulle. Katso
Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun
 Eduskunnan oikeusasiamies suojelee rikollista toimintaa

Pyydän oikeusministeriöä hoitamaan tehtävänsä lain mukaisesti siten, että saan oikeutta ja asianmukaiset aiheutuneet vahingonkorvaukset ilman aiheetonta viivytystä. Vahingonkorvausten määrä on n. 146 000 000 euroa. Yksityiskohtainen vahingonkorvauslaskelma on toimitettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen, mutta se on kieltäytynyt palauttamasta sitä minulle takaisin.

Kalajoella 28.05.2016
Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
puh 044-3024948


Ei kommentteja: