sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

Kansanedustaja Tapani Tölli


Pyysin armeijakaveriani kansanedustaja Tapani Tölliä ( RUK 138) auttamaan minua oikeustaistelussani. Kansanedustaja on Suomen perustuslain 29 §:n mukaan velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Lähetin sähköpostin tiedoksi myös parikkymmenelle muulle tuntemalleni kansanedustajalle sekä työ-ja oikeusministerille ja poliisiministerille. Olipa viestin saajien joukossa fb-kaverini pääministeri Juha Sipiläkin. Nämä kolme viimeksi mainittua ovat juuri vannoneet ministerivalan, jossa he vannovat :Minä N.N. lupaan janvannon kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan edessä (vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta), että minä virassani noudatan perustuslakeja ja muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan parhaaksi . Nyt onkin kansalaisten oikeusturva nostettava vatulointikorista pöydälle ja ryhdyttävä iteroimaan asiaa eli valmistelemaan asiaa niin kauan että se tulee valmiiksi, mikä tarkoittaa sitä, että kansalaiset voivat luottaa poliisin ja oikeuslaitoksen toimintaan. Nykyisin laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ns. Koiviston konklaavi ja salaiseksi julistettu SSP-sopimus on selvitettävä sekä Aktvi Hansa-kauppa. Pankkikriisin uhreille on korvattava heidän kärsimänsä vääryydet täysimääräisesti ja korkoineen. Todelliset syylliset on saatava oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen tekemistään. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

Kansanedustajan pitää noudattaa lakia

Kysymys on neljästä rikoksilla aikaansaaduista konkursseista, yhdestä 75 päivän ehdottomasta vankeustuomiosta,mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä useista kunnianloukkaustuomioista, jotka on saatu aikaan rikosten avulla. Todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Poliisi ei kuitenkaan tutki, syyttäjä ei syytä, oikeusituimet eivät ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Siksi olen kääntynyt Sinun puoleesi jotta saisin oikeutta, koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudemukaista oikeudenkäyntiä koskaan. Oikeustaisteluni on kestänyt jo yli 21 vuotta ja olen menettänyt kaiken omaisuuteni, luottotietoni ja olen edelleenkin rikoksilla aikaansaatujen päätösten johdosta ulosoton kohteena syyttömästi. Odotan toimenpiteistä asiassani yhdessä Oulun läänin kansanedustajien kanssa.

Tässä lähettämäni sähköpostit joiden avulla voi selkeästi päästä selville millaisista rikoksista on kysymys

Kiitos Hanna viestistäsi


Nyt on kansanedustajien vuoro toimia. Toimitan aineistot kansanedustaja Hanna Halmeenpäälle. Hänen on toimittava niin, että Oulun läänin kansanedustajat vastaavat siitä, että oikeus toteutuu.
From: Erkki Aho
Sent: Monday, April 18, 2016 2:24 PM

Subject: Oulun läänin kansanedustajille

Pyydän Oulun läänin kansanedustajia toimimaan niin, että oikeus toteutuu.
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Dnro 764/4/16 14.4.2016
Oikeusasiamies katsoi, että asiassanne ei ole ilmennyt sellaista, joka antaisi hänelle aihetta toimenpiteisiin.
Totuus on kuitenkin toinen. Se selviää sähköpostiviestistäni kansanedustaja Hanna Halmeenpäälle.

Kiitos Hanna viestistäsi

Hei Hanna

Yllä olevasta linkistä selviää keskeiset rikokset, jotka poliisi on jättänyt tutkimatta, syyttäjä syyttämättä ja joita oikeuslaitos ei ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvojat eivät ole nähneet asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
Nyt on kansanedustajien vuoro toimia. Toimitan aineistot kansanedustaja Hanna Halmeenpäälle. Olen valmis esittelemään kansanedustajille asiat ja perustelemaan ne juridisesti ja siten todistamaan tehdyt rikokset, joille laillisuusvalvoja ummistaa silmänsä. Kysymys järkyttävistä rikoksista, koska olen joutunut valtion rikollisen toiminnan johdosta kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä useita kunnianloukkaustuomiota syyttömänä. Edellytän, että oikeus toteutuu ja todelliset syylliset joutuvat oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen tekemistään rikoksista. Pyydän kansanedustajia noudattamaan lakia ja oikeutta.


Terv. Erkki

Ei kommentteja: