sunnuntai 5. kesäkuuta 2016

Kansanedustaja Hanna Halmeenpää

Olen oppinut tuntemaan sinut asioihin perehtyvänä ja selkeäsanaisena kaupunginvaltuutettuna Kalajoen kaupunginvaltuustossa. Olen lähettänyt Sinulle kirjallisen todistusaineiston kokemastani valtion rikollisesta toiminnasta. Kysymys on neljästä rikoksilla aikaansaaduista konkursseista, yhdestä 75 päivän ehdottomasta vankeustuomiosta,mikä muutettiin ehdonalaiseksi sekä useista kunnianloukkaustuomioista, jotka on saatu aikaan rikosten avulla. Todistusaineisto on kiistaton ja rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Poliisi ei kuitenkaan tutki, syyttäjä ei syytä, oikeusituimet eivät ota käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Siksi olen kääntynyt Sinun puoleesi jotta saisin oikeutta, koska en ole saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudemukaista oikeudenkäyntiä koskaan. Oikeustaisteluni on kestänyt jo yli 21 vuotta ja olen menettänyt kaiken omaisuuteni, luottotietoni ja olen edelleenkin rikoksilla aikaansaatujen päätösten johdosta ulosoton kohteena syyttömästi. Odotan toimenpiteistä asiassani yhdessä Oulun läänin kansanedustajien kanssa.

Tässä lähettämäni sähköpostit joiden avulla voi selkeästi päästä selville millaisista rikoksista on kysymys

Kiitos Hanna viestistäsi


Nyt on kansanedustajien vuoro toimia. Toimitan aineistot kansanedustaja Hanna Halmeenpäälle. Hänen on toimittava niin, että Oulun läänin kansanedustajat vastaavat siitä, että oikeus toteutuu.
From: Erkki Aho
Sent: Monday, April 18, 2016 2:24 PM

Subject: Oulun läänin kansanedustajille

Pyydän Oulun läänin kansanedustajia toimimaan niin, että oikeus toteutuu.
Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Dnro 764/4/16 14.4.2016
Oikeusasiamies katsoi, että asiassanne ei ole ilmennyt sellaista, joka antaisi hänelle aihetta toimenpiteisiin.
Totuus on kuitenkin toinen. Se selviää sähköpostiviestistäni kansanedustaja Hanna Halmeenpäälle.

Kiitos Hanna viestistäsi

Hei Hanna

Yllä olevasta linkistä selviää keskeiset rikokset, jotka poliisi on jättänyt tutkimatta, syyttäjä syyttämättä ja joita oikeuslaitos ei ole ottanut käsiteltäväkseen ja laillisuusvalvojat eivät ole nähneet asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.
 Nyt on kansanedustajien vuoro toimia. Toimitan aineistot kansanedustaja Hanna Halmeenpäälle. Olen valmis esittelemään kansanedustajille asiat ja perustelemaan ne juridisesti ja siten todistamaan tehdyt rikokset, joille laillisuusvalvoja ummistaa silmänsä. Kysymys järkyttävistä rikoksista, koska olen joutunut valtion rikollisen toiminnan johdosta kärsimään neljä konkurssia, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion sekä useita kunnianloukkaustuomiota syyttömänä. Edellytän, että oikeus toteutuu ja todelliset syylliset joutuvat oikeudelliseen ja taloudelliseen vastuuseen tekemistään rikoksista. Pyydän kansanedustajia noudattamaan lakia ja oikeutta.

Terv. Erkki


Ei kommentteja: