tiistai 12. tammikuuta 2016

Korkeimman oikeuden lainvastainen päätös 8.1.2016 nro 0002 Diaarinumero S2015/796 ?


Korkeimman oikeuden lainvastainen päätös 8.1.2016 nro 0002 Diaarinumero S2015/796 ?
Jos päätös ei ole lainvastainen, niin aika ristiriitainen menettelytapa se on.

Korkein oikeus on vaatinut minulta korkemmassa oikeudessa lainvoimaisen asiamiehen käyttöä.

Sent: Friday, December 11, 2015 3:25 PM
To: Erkki Aho
Subject: Asia: kiirehtimispyyntö
 Hyvä Erkki Aho
Teillä ei tällä hetkellä ole vireillä purkuasioita korkeimmassa oikeudessa. Viimeisin purkuasianne H2015/79 on ratkaistu 2.12.2015 ja päätös asiassa on lähetetty prosessiosoitteeseenne Lakiasiaintoimisto Krookiin.

Mikäli tarkoituksenanne on laittaa ylimääräinen muutoksenhaku korkeimmassa oikeudessa vireille, tiedoksenne, että ylimääräisissä muutoksenhauissa on voimassa asiamiespakko.

Ystävällisin terveisin
Samuli Kulmala
Kirjaamo
Korkein oikeus
Minä hankin asianajajan mutta korkein oikeus jätti rikoksilla aikaansaadut tuomiot purkamatta. Tässä päätös ja tekijät

Olin ennakoinut tilanteen ja siksi olin laittanut korkeimpaan oikeuteen hakemuksen ulosotonkekeyttämisestä. Tässä hakemus
Ennakkopäätöksen hakeminen korkeimmalta oikeudelta ulosoton keskeyttämiseksi

Korkein oikeus oikeus on tehnyt päätöksen asiassani, vaikka minulla ei ollut asiaa hoitamassa asiamiestä. Tässä päätös.


Olin kiirehtinyt tuomioiden purkua tietämättä, että korkein oikeus oli jo tehnyt päätöksensä.

Vastaanottaja:        , ,
Kopio:                
Aihe:                kiirehtimispyyntö

Pyydän korkeinta oikeutta kiirehtimään tuomioiden purkamista. Kysymyksessähän on neljä konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton vankeustuomio ja viisi kunnianloukkaustuomiota. Asiat eivät ole vanhentuneita, koska niiden oikeusvaikutukset ovat voimassa ulosoton muodossa.  Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys asioissa on kiistaton ja tutkinnanjohtajan virkavelvollisuuksien laiminlyönti on asioissa on kiistaton ja rikoksiin syyllistyneet varatuomari Paavo M. Petäjä ja silloinen asianajaja Asko Keränen ovat tunnustaneet rikoksensa. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä esti minua ihmisoikeussopimusten vastaisesti kuulustelemasta vastapuolen todistajaa. Asiassa käräjätuomari, syyttäjä ja vastapuolena ollut varatuomari antoivat väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle.
 
Koska pystyn todistamaan asiat niin olen haastanut ulosottomiehen ja Suomen valtion Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen. Yhteiskunnan kannalta on järkevää, että korkein oikeus tekee asiassa Suomen lain mukaisen päätöksen mahdollisimman pian.

Haaste käräjäoikeuteen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2015/11/haaste-karajaoikeuteen.html
Kalajoella 10.12.2015
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Korkein oikeus oli tehnyt ratkaisun H2015/79 2.12.2015, mutta asianajaja toi sen minulle vasta 31.12.2015. Minä pyysin heti korkeinta oikeutta palauttamaan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kautta lähettämäni aineiston ulosoton keskeytyksestä takaisin käräjäoikeuteen, koska minulla ei ollut asiamiestä hoitamassa asiaa. Korkein oikeus teki päätöksen asiassa vaikka minulla ei ollut asiamiestä asiassa. Päätös maksaa 122 euroa.

Miksi korkein oikeus joutui tekemään minun oikeustajuni mukaan lainvastaisen päätöksen 8.1.2016 nro 0002 Diaarinumero S2015/796? Syy lienee siinä, että olin vaatinut ko. aineiston palauttamista Ylivieska-Raahen käräjäoikeutaan, koska minulla ei korkeimmassa oikeudessa ollut asiamiest hoitamassa asiaani. Korkein oikeus kuitenkin halusi tehdä minun näkemykseni mukaan päätöksen jotta Ylivieska-Raahen käräjäoikeus saisi perusteen estää oikeuskäsittelyn valtiota vastaan, koska en voisi käyttää kiistatonta todistusaineistoa oikeudenkäynnissä, sillä Ylivieska-Raahen käräjäoikeus voisi perustaa käsittelemättä jättämispäätöksensä tähän korkeimman oikeuden päätökseen. Minä olin vaatinut oikeusturvani kannalta oikeudenkäynnin videointia ja kiistattoman todistusaineiston hyväksikäyttöä, minkä olin toimittanut korkeimpaan oikeuteen.

Siksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä saattoi ilmoittaa minulle, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus voi pyytää aineiston korkeimmasta oikeudesta jos tarvetta on.


Sent: Friday, January 8, 2016 10:18 AM
Subject: Sähköpostinne 7.1.2016, asia L 15/6631
Erkki Aho

Selvyyden vuoksi ilmoitan, ettei sähköpostissa mainitsemaanne todistusaineistoa ole tässä vaiheessa tarpeen toimittaa käräjäoikeudelle, vaan käräjäoikeus pyytää sitä tarvittaessa myöhemmin. Muutoin haastehakemuksen  täydennyskehoitus 23.12.2015 on ennallaan.


Jyrki Jylhä, käräjätuomari
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, Ylivieskan kanslia
PL 32, 84101  YLIVIESKA
p. 029 56 49 358, 040 508 9340, fax. 02956 49 410
email: jyrki.jylha@oikeus.fi

TÄMÄ ON OIKEUSVALTIO SUOMI. Kuka väittää ettei Suomessa ole oikeusmafiaa?


Huom. Minä teen kuitenkin asianmukaisen aineiston Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen 18.1.2016 mennessä.

Ei kommentteja: