tiistai 19. tammikuuta 2016

Haastehakemus Suomen valtiolle L15/6631Haastan Suomen valtion oikeuteen vastaamaan tekemistään taloudellisista vahingoista ja aiheuttamistaan henkisistä kärsimksistä.

Suomi koki 1990-luvun alussa erittäin syvän taloudellisen laman johtuen vakaan markan politiikasta.Vahvan markan politiikalla aiheutettiin Suomeen yli 500 000 ihmisen työttömyys. Ylivelkaantuneita oli yli 280 000. Markkinoilta poistettiin n. 60 000 elinkelpoista yritystä ja itsemurhia tehtiin eräiden tilastojen mukaan n. 14500. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto kutsui 06.05.1992 tasavallan presidentin linnaan oikeusjärjestelmän edustajia kokoukseen, jossa heitä ohjeistettiin antamaan pankeille suosituimmuusasema riita-asioissa ja syytesuoja niissä johtuvissa asioissa. Kysymyksessä on valtipetos, koska tasvallan presidentillä ei ole oikeutta puuttua riippumattoman oikeuslaitoksen toimintaa. Valtiopetos ei vanhene koskaan.

Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n pilkkomissopimus solmittiin 22.10.1993 Suomen valtion ja neljän ns. ostajapankin (SYP, KOP, Osuuspankit ja Postipankki) välillä. Tässä salaiseksi julistetussa sopimuksessa sovittiin toimialakohtaiset listaukset yrityksistä, jotka tullaan viemään konkurssiin, sekä määriteltiin kaatamisperusteet luottomäärien ja asiakkuuksien pohjalta. Jos asiakas toimi joillakin seuraavista toimialoista, niin pankeille annettiin vapaus poistaa yritys markkinoilta ja laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkitukipiikkiin: kiinteistösijoittaminen ja kiinteistösijoittamiseen verrattava kiinteistötoiminta, muu sijoittaminen, rakentaminen, vähittäiskauppa, hotelli- ja ravintolatoiminta, vapaa-aikatoiminta. SSP-sopimus solmittiin pääministeri Esko Ahon hallituksen toimesta. SSP-sopimus oli jatkoa valtiopetokselle.

Kera Oy:ssä perustettiin Helsingin Sanomien mukaan ns. ruumiinpesuryhmä, jonka tehtävänä oli pelastaa ns. Kera Oy:n rahoittamat ongelmayritykset ja muuten minimoida tappiot. Tappioiden minimointiin liittyi kilpailevien yritysten markkinoilta poistaminen yhdessä pankkien kanssa. Kera Oy:n ruumiinpesuryhmä toimi varatoimitusjohtaja Seppo Arposen alaisuudessa ja sitä johti kehityspäällikkö Veikko Anttonen.

Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne OY.n valillä tehtiin kauppasopimus. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän päämiehinä olivat Arsenal Oy ja Kera Oy.Kauppasopimuksessa Euronio Oy:n osakkaat joutuivat törkeän petoksen kohteeksi ja kaupanvahvistajana kaupassa oli tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei kaupanvahvistajan mukaan ollut paikalla kun kauppasopimukset solmittiin ja kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ei ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Kaupanvahvistajaksi merkitty syyttäjä toimi syyttäjänä kaikissa niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä ja oli siten varmasti esteellinen asioissa. Euronio Oy:n nimi muutettiin PR-Teollisuus Oy:ksi ja yritys ajettiin konkurssiin rikollisesti. Yritys haettiin konkurssiin väärillä tiedoilla ja asiassa käräjäoikeudelle antoi väärän lausman varatuomari Paavo M. Petäjä ilman valtakirjoja. Petäjä on tunnustanut tekonsa. Yritys ajettiin rikollisesti konkurssiin ja asiasta valituksen tekeminen annettiin silloiselle asianjaja Asko Keräselle, joka jätti valituksen tekemättä. Keränen on tunnustanut tekonsa. Poliisi on jättänyt kaikki rikokset selvittämättä. Kysmyksessä on virkavelvollisuuksien laiminlyönti.

Poliisi on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, syyttäjä syyttämättä ja oikeuslaitos ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä todistajia ole kuultu oikeudenkäynneistä. Erkki Aho ei ole saanut esteetöntä rikostutkintaa eikä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Asiasta on tarkat ja yksityiskohtaiset todistusaineistot toimitettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeutaan.

Erkki Ahon joutunut kärsimään asian johdosta valtavat taloudelliset menetyset ja mittaamattomat henkiset kärsimykset: neljä konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton vankeustuomio, viisi kunnianloukkaustuomiota, luottotietojen menetys, yritystoiminnan estäminen, syrjintärikokset, järkyttävät ihmisoikeusrikokset, omaisuuden menetys, omakotitalo, kesämökki, lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden mustamaalaus syyttäjä käräjäoikeuden tiedottajana, maineen korvaamaton menetys ( olen ammateissa, joissa luottamus on erittäin tärkeää kuten opettaja, kunnanvaltuutettu, yrittäjä jne), yritysten tuhoaminen PR-Teollisuus Oy, ITC Finland Oy, ITC Russia, konsulttitoimisto Erkki Aho Ky, ihmisoikeussopimuksen vastaiset pidätykset, useiden viikkojen maanpako Ahojahdin seurauksena, poliittinen syrjintä ( Kalajoen päättäjien toiminta, poliisi ei tutki rikoksia), rikoksilla aikaansaadulla ulosotolla aiheutettu valtavaa taloudellista vahinkoa, jonka määrää ulosottovirasto ei pysty selvittämään sekä hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä, koska poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttakaan ja oikeuslaitos ei ota vastaan todistusaineistoa eikä kuule todistajia. En ole koskaan saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Jatkuvan pitkäaikaisen stressin johdosta sairastuin vakavaan syöpään GL 8.

Vaadin valtiota korvaamaan aiheuttamansa vahingot jotka laskelmieni mukaan ovat n. 140 miljoonaa euroa. Laskelma liitteenä.

Kalajoella 17.1.2016

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuttu ( 30 vuotta), opettaja, yrittäjä, konsultti
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Yhteenveto yksityiskohtaisesta vahingonkorvauslaskemasta (49 sivua)
Vahingonkorvauslaskelma

 1. osakepääoma 94 259 euroa
 2. toimitusjohtajan palkka 4 148 032 euroa
 3. tuotemerkit ym. 1 256 792 euroa
 4. henkiset kärsimykset 2 000 000 euroa
 5. tilauskanta 155 057 euroa
 6. kotimaan myynti 24 348 978 euroa
 7. Japanin myynti 1 378 669 euroa
 8. Optinorm Saksa 28 435 390 euroa
 9. ikkunakauppa 16 403 570 euroa
 10. Rautia/Kesko 44 305 607 euroa
 11. Saksan hirsi 8 561 491 euroa
 12. Venäjän puu 10 710 812 euroa
  yhteensä 141 798 657 euroa
ja erikseen vahingonkorvauslaskelman esimerkkinä henkiset kärsimykset

 1. Henkiset kärsimykset
  Neljä konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton vankeustuomio, viisi kunnianloukkaustuomiota, luottotietojen menetys, yritystoiminnan estäminen, syrjintärikokset, järkyttävät ihmisoikeusrikokset, omaisuuden menetys, omakotitalo, kesämökki, lehdistön ja muiden tiedotusvälineiden mustamaalaus syyttäjä käräjäoikeuden tiedoottajana, maineen korvaamaton menetys( olen ammateissa, joissa luottamus on erittäin tärkeää kuten opettaja, kunnanvaltuutettu, yrittäjä jne, yritysten tuhoaminen PR-Teollisuus Oy, ITC Finland Oy, ITC Russia, konsulttitoimisto Erkki Aho Ky, ihmisoikeussopimuksen vastaiset pidätykset, useiden viikkojen maanpako Ahojahdin seurauksena, poliittinen syrjintä ( Kalajoen päättäjien toiminta, poliisi ei tutki rikoksia), rikollisella ulosotolla aiheutettu valtavaa taloudellista vahinkoa, jonka määrää ulosottovirasto ei pysty selvittämään sekä hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä, koska polisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhuttakaan ja oikeuslaitos ei ota vastaan todistusaineistoa eikä kuule todistajia. En ole koskaan saanut esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Jatkuvan pitkäaikaisen stressin johdosta sairastuin vakavaan syöpään
  GL 8. 2.000.000 euroa

Oikeudessa kuultavat todistajat

todistettava asia Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n törkeä petos
Pentti Arhippainen Helsinki ( asiasta on jo oikeudessa Pentti Arhippaisen kirjallinen todistus)

Heino Virta Haukipudas todistaa virheellisen kaupanvahvistuksen ja törkeän petoksen. Heino Virta on pitänyt asioita vireilla 20 vuoden ajan ja hänellä on erittäin laaja asiakirjamateriaali todistusaineistona PR-talojen konkurssivyyhdestä

Arto Ranta-Ylitalo Kannuksesta voi todistaa virheellisen kaupanvahvistuksen. )( Asiasta on jo oikeudessa Arto Ranta-Ylitalon kirjallinen todistus)

Minä, Erkki Aho, voin todistaa Kera Oy:n ja Arsenal Oy:n törkeän petoksen ja minulla on 14 nidottua krjaa ja ainakin kuusi banaanilaatikollista asiakirjoja, joilla voidaan toidstaa, että asiat ovat olleet koko ajan vireillä eivätkä sen vuoksi voi olla vanhentuneita ja samalla ne osoittavat valtiopetoksen tapahtuneeksi. Erkki Ahon blogit toimivat myös todistuaineistona. Lisäksi on videoaineistoa. Esimerkkinanidotusta kirjasta otan liitteeksi ITC Finland Oy tilauskannan ( allekirjoitetut tilaussopimukset) , jotka konsultti Stig Weckström myi Vieskan Elementti Oy:lle ja Alavieskan kunta maksoi tästä teosta konsultti Weckströmille 88.495,00 mk.

Olli Puolitaivat Jäälistä todistaa käräjätuomari Jyrki Määtän virheellisen menettelyn, kun hän ei antanut Erkki Ahon kuulustella vastapuolen todistajaa. ( Asisasta on jo toimitettu oikeuteen Olli Puolitaipaleen kirjallinen lausuma)

Pentti Heikkinen Suomussalmelta todistaa käräjätuomari Jyrki Määtän virheellisen menettelyn, kun hän ei antanut Erkki Ahon kuulustella vastapuolen todistajaa. ( Asisasta on jo toimitettu oikeuteen Pentti Heikkisen kirjallinen lausuma)

Alpo Ylitalo Kokkolasta todistaa käräjätuomari Jyrki Määtän virheellisen menettelyn, kun hän ei antanut Erkki Ahon kuulustella vastapuolen todistajaa. ( Asisasta on jo toimitettu oikeuteen Alpo Ylitalon kirjallinen lausuma)

Asiassa antoivat väärän lausuman Rovanimen hoivoikeudelle käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen.
Käräjätuomari Jyrki Määtän virheellinen menettely ilmenee todistaja Kalervo Savolaisen käräjäoikeuden kuulustelunauhasta.

Toimitan Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen todistusaineistona
 1. kopion salaiseksi julistetusta SSP-sopimuksesta
  - toimialarationalisoinnin todistaminen, siis yrityksien markkinoilta poistamisen
 2. RTS-toimialaraportti-97 talopakettimarkkinat
  - ylikapasiteetin todistaminen

 1. Ns. Koiviston konklaavin todistaminen kirjoilla
 1. Laman ja rahan pelurit
 2. A-P.Pietilä Pankkikriisin peitellyt paperit
 3. Seppo Konttinen Salainen pankkituki

Lisäksi video Mayday from Finland sisältää Erkki Ahon suullisenn todistuksen asioissa.

Esimerkkinä ja todistusaineistona rikollisten suojelusta esitän apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätöksen 9.2.2004 Dnro 7/41/04

Lisäksi käytän todistusainestona blogejani, jotka löytyvät osoitteesta

Pyydän käräjäoikeutta hankkimaan asian käsitelyyn todistusaineistoksi ns. Koiviston konklaavinn asiakirjat.

Pyydän käräjäoikeutta hankkimaan asian käsittelyyn Kalajoen kaupunginvaltuustolle tekemän selvitys 1879 sivua ja liitemateriaalit. Näiden esittäminen minulta estettiin lainvastaisesti. Näillä todistetaan rikollinen menettely ja ne täydentää jo käräjäoikeudessa olevaa todistusaineistoa.

Vaadin oikeudenkäynnin videointioikeutta.

Kalajoella 17.1.2016

Erkki Aho

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

PR-Teollisuus Oy:n konkurssi 30.05.1996 klo 9.00

PR-talojen konkurssivyyhti

Tämä on nyt todistusaineistona Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa

( EI SALAINEN)

Tässä asiat nettikirjan muodossa

Ei kommentteja: