torstai 3. huhtikuuta 2014

Yhteiskuntakritiikkiä?

KRP;n rikosylikomisario Tero Haapala

KRP:n rikosylikomisario Tero Haapala on kertonut minulle, että rikostutkintapyyntöni ovat yhteiskuntakritiikiä eikä suostu ottamaan todistusaineistoa vastaan, samoin tekee myös valtiosyyttäjä Anssi Hiivala eli ei ota todistusaineistoa rikoksista vastaan. Miten voin saada oikeutta? Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä ja oikeuslaitos ei ota todistusaineistoa vastaan ja laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan.

Kansanedustaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, jolle kuuluu poliisiasiat, on halukas auttamaan minua poliisi- ja oikeusasioissa lähtemällä todistajaksi kun luovutan todistusaineiston KRP:lle niistä rikoksista, joiden kohteeksi olen joutunut ja joiden avaamisella mahdollistetaan kaikkien väärien tuomioideni purku korkeimassa oikeudessa. Oikeustaisteluni on kestänyt jo kohta 19 vuotta.

Kansanedustaja Pirkko Mattila haluaa, että minä itse järjestän toisen kansanedustajan todistajaksi tapahtumalle. Tämä osoittaa sitä, että kansanedustaja Pirkko Mattila joutuu toimimaan vaikeissa asioissa aika yksin eduskuntaryhmässään, jos ryhmästä ei löydy toista kansanedustajaa, joka ajaa kansan syvien rivien etuja. Valitettavasti perussuomalaisten eduskuntaryhmä koostuu kikkelimiehistä ja vastaavista, jotka ovat kansan edustajia, mutta eivät välttämättä kansanedustajia sen todellisessa merkityksessä. Puolueen uskottavuus ei vielä ole kovin hyvä jatkuvien ylilyöntien johdosta.

Perussuomalainen puolue on kehitysvaiheessa, jossa Soini on pitänyt itsevaltaisesti valtaa käsissään rakentamalla itselleen tukiverkoston mielestäni osaksi ”tylppäpäisistä poliitikoista”, jotka ovat uskollisia Soinille kuin Orellin Matin koira aikanaan isännälleen. Ehkä Soinin olisi kannattanut luopua jo Vistbackan johdatuksesta ja neuvoista sekä muista ”siipeilijöistä, pyrkyreistä ja loiseläjistä”.

Puolueen kenttäorganisaatio vaatii vielä runsaasti hiomista, sillä puolueen kenttä on pyrkyreiden temmellyskenttä. Näistä malliesimerkki on Oulun piirin kenttätyöntekijä ja hänen ”siipeilijänsä”. Puolueen organisaatiota on kehitettävä ja puolue tarvitsee uuden puoluesihteerin ja sekä kenttäjohtajan. Nykyinen puolusihteeri on minun mielestäni enemmän kevyensarjan facebookari kuin uskottava puoluesihteeri. Uskottavaa politiikkaa voidaan tehdä vain asiallisella rakentavalla yhteistyöllä ja avoimella, rehellisellä toiminnalla. Puolueen toimintaa on jämäköittänyt uuden ryhmänjohtajan Jari Lindströmin toiminta ja puolueen varapuheenjohtaja Jussi Niinistön toiminta sekä hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattilan toiminta.

Eduskuntaryhmä olisi aivan hyvin voinut nostaa Natura-asian parrasvaloihin, mutta yhteistyötä ei näytä olevan. Sen sijaan puolueen puheenjohtaja Timo Soini on syyllistynyt Natura-asiassa yksityisyritteliäisyyteen samoin kuin kansanedustaja Pirkko Mattila. Tässä todistusaineisto:

Europarlamentaarikko Timo Soini kysyy

Päivää – kirvesvartta!

Europarlamentaarikko Timo Soini kysyy uudemman kerran

Timo Soini kysyy kolmannen kerran

Timo Soini kysyy neljännen kerran

Kysy komissiolta mitä vain, komissio vastaa mitä mieleen juolahtaa

Pirkko Mattila kysyy

Eiko Ville Niinistö tunne Suomea velvoittavaa lainsäädäntöä

Jatkokysymys Natura 2000 -alueiden osoittamis- ja valintaperusteista

Kiertää kuin kissa kuumaa puuroa

Pirkko Mattila kysyy

Ministeri Ville Niinistö vastaa kolmannen kerran

Jatkokysymys Natura 2000 -alueiden osoittamis- ja valintaperusteista

Kysyjä kysyy aidasta ja vastaa vastaa aidanseipäistä

KIRJALLINEN KYSYMYS 477/2012 vp

Ympäristöministeri Ville Niinistö ei vastaa siihen mitä kysytään


Koska kysymykset eivät auta eivätkä johda oikeaan lopputulokseen, niin on järkevämpää tehdä asiasta rikostutkintapyyntö. Rikokset joudutaan tutkimaan, kun rikostutkintapyyntö koskee esimerkiksi Erkki Ahon tuomionpurkuja. Silloin rikokset on tutkittava vaikka ne olisivat vanhentuneita. Todellisuudessa ne eivät voi vanhentua, koska ne ovat koko ajan vireillä. Siksi olisi hyvä jos löytyy kaksi kansanedustajaa, jotka ovat läsnä todistamassa kun todistusaineistot luovutetaan. Katson, että minä Erkki Aho, tunnen Natura-asian riittävän hyvin ja uskon, että Suomessa vain Markku Sahlstedt ja ehkä pari muuta henkilöä tuntevat Naturan paremmin kuin minä.

Tutkintapyyntö Naturasta Jokilaaksojen poliisille


Natura – Suomen suurin rikos

Valitus ja purkuhakemus

Natura

Natura – Markku Sahlstedtin haastattelu

Törkeä petos ja poliisirikokset

Huomautus- ja vaatimusteksti 1.4-30.4.2009 järjestetyn Natura 2000 kuulemisen ja 23.4.2009 annetun EY tuomion C-362/06 P johdosta.

Yhteisöjen tuomioistuin suojeli KHO:ta ja Suomea oikeusvaltiona


Natura ei ole ainoa asia, mikä koskee tuomonpurkujani. Natura asioilla voidaan todistaa muun muassa poliisin esteellisyys. Muita asioita ovat nämä pankkikriisin ja suuren laman aikaisiin tapahtumiin liittyvät asiat:

Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle

PR-talojen markkinoilta poistaminen
( valitettavasti linkit eivät aukea tässä, mutta
täältä löytyy toimivat linkit)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/200.htm

Erikoinen isänpäivä – tapon yritys

Kärsimysnäytelmä Oikeusvaltio Suomi

Suullinen todistus asioista löytyy tästä

Hätähuuto Suomesta

Täältä löytyy tarkempi selostus asioista

Karmea totuus pankkikriisistä

Koiviston konklaavi - irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Hiekkasärkät 100 vuotta

Niin kauaksi kuin pippuri kasvaa …

Lainaan armeijakaverini ja entisen hallintovaliokunnan puheenjohtajan, keskustan kansanedustajan Tapani Töllin facebook-päivitystä, josta selkeästi käy ilmi, että kansanedustajat ovat tietoisia suomalaisen oikeus- ja asianajajamafian olemassaolosta:
Tänään olen saanut poikkeuksellisen paljon kansalaisten yhteydenottoja liittyen erilaisiin ongelmiin. Toisinaan tulee mieleen, kuunnellessani ja keskustellesani asianomaisen tilanteesta ja hakiessamme ratkaisua, vanhan lakikirjan tuomarinohje: "Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan". Tämä ohje on monessa tilanteessa hyvä muistaa muidenkin kuin tuomarien. Nämä yhteydenotot ovat tärkeitä edustajan työssä. Niiden kautta pysyy myös kiinni ihmisten erilaisissa arkisissa tilanteissa. Hyvä mieli syntyy siitä, jos pystyy auttamaan.

Valitettavasti nykyisen hallituksen poliisi- ja oikeusministerit ovat avuttomia kuin lehmät suossa, sillä he eivät uskalla ottaa vastuuta organisaatioidensa ongelmista.
Laillisuusvalvonta Suomessa on kansalaisten pettämistä verovaroilla. Vain kuusi promillea laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. On täysin järjetöntä ylläpitää tallaisia kansalaisten oikeusturvaa loukkaavia ja perusoikeuksia polkevia organisoita verovaroilla pystyssä. Laillisuusvalvontaorganisaatiot tulisi lakkauttaa kansalaisten edun nimissä.

Korkein oikeus ei toiminnassaan noudata Suomen perustuslakia, oikeudenkäymiskaarta, EU:n Ihmisoikeussopimusta eikä EIT:n päätöksiä.Korkein oikeus ottaa käsittelyyn vain pienen prosentin alioikeuksien mahdollisista virhepäätöksistä. Korkeimman oikeuden toiminta ei ole tästä maailmasta. Siksi korkein oikeus tulisi lakkauttaa.

Hallinto-oikeudet tulisi lakkauttaa ja yhdistää tavallisiin oikeuslaitoksiin. Tarvitsemme vahvat ali- ja hovioikeudet sekä perustuslakituomioistuimen.

Oikeus- ja asianajajamafia tulee purkaa ja todelliset syylliset on saatettava vastuuseen valtiopetoksellisesta toiminnasta. Poliisiorganisaatiot on uudistettava kokonaan ja rikollinen aines poliisiorganisaatioista on puhdistettava pois. Syyttäjälaitos on puhdistettava rikollisia suojelevista henkilöistä välittömästi. Ensimmäisenä tulisi tarkastella apulaisvaltaikunnansyyttäjä Jorma Kalskeen asemaa ja toimintaa.

Tässä on todelliset syylliset asioissani ( vain pieni osa):

 1. Asianajaja Antti Latolaa on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  2. Asianajaja Hannu Maskosta on syytä epäillä törkeästä petoksesta ja muista rikoksista. Tästä löytyy todistusaineisto niin blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  3. Syyttäjä Sulo Heiskaria on syytä epäillä lukemattomista rikoksista, joista törkein on kaupanvahvistus, jossa hän ei ollut paikalla kaupanvahvistajana eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ollut paikalla. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  4. Asianajaja Jouni Vihervallia on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut oikeudessa asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjaa ja toimeksiantoa. Vihervalli itse todistaa, ettei hän ole koskaan edes keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  5. Varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä siitä, että hän on edustanut asianomaisia henkilöitä ilman valtakirjoja ja ilman toimeksiantoja oikeudessa ja antanut väärän lausuman oikeudelle. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjää on syytä epäillä väärien lausumien antamisesta korkeimmalle oikeudelle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  6. Asianajaja Sampsa Teittistä on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle.

  7. Asianajaja Jyrki Anttista on syytä epäillä velallisten etujen loukkaamisesta, koska he tiesivät, että konkurssi oli laiton ja he luovuttivat 32 miljoonan tilauskannan konsultti Weckströmille ja Weckström luovutti tilauskannan Vieskan Elementille. Alavieskan kunta maksoi konsultti Weckströmille 88 450 markkaa siitä, että hankki tilauskannan Vieskan Elementti Oy:lle. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  8. Asianajaja Veli Päivikkö yritti laittaa henkilökohtaiseen konkurssipesääni varatuomari Paavo M. Petäjän 100 000 mk:n perusteettoman saatavan. Tekoa on syytä epäillä rikoksen yritykseksi. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta hänen piti antaa vastineensa.

  9. Asianajaja Antti Kejo laittoi ITC Finland Oy konkurssipesään kokonaan toisen firman koneet ja laitteet. Perusteena oli se, että niin parannetaan konkurssipesän tulosta. Lisäksi asianajaja Antti Kejo jätti saatavista pois minun 178 000 markan saatavan perusteettomasti. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

  10. Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja perheenjäseniä vastaan velallisen epärehellisyydestä Meritapankin nimissä lainamyöntäneen pankin tietämättä asiasta mitään. Pankinjohtaja Mauri Ylitalo on valmis todistamaan, että syyte on nostettu hänen tietämättään ja täysin väärillä tiedoilla. Väärillä tiedoilla tehdyn haasteen johdosta minut tuomittiin 75 päivän ehdottomaan vankeuteen. Minun asioita oikeudessa hoiti varatuomari Vesa Laukkanen, joka ei perehtynyt asiaan juuri lainkaan.

  11. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja hän kieltäytynyt myös ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa.

  12. Oulun KRP:n päällikkö Eero Klemetti on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös sen, että varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa. Siitä huolimatta varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle asiassa.

  13. Nykyinen Oulun KRP:n päällikkö Leila Melander on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta, myös Suomussalmen rikokset, joissa keskeisessä roolissa ovat varatuomarit Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen sekä poliisiviranomaiset. Tästä löytyy todistusaineisto blogistani kuin asianajaja Pirkko Braxille lähetetystä aineistosta, josta piti antaa vastineensa.

  14. Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelä on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja on käyttäytynyt uhkailevasti oikeuden etsijöitä kohtaan. Hän on uhannut heitä sanomalla, että jos ette lopeta asioiden penkomista niin teille käy kuten Erkki Aholle, on ollut jo monta kertaa liipaisimella.

  15. Syyttäjä Kirsi Männikkö on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta vaikka on vuorenvarmasti tiennyt tosiasiat, koska olen henkilökohtaisesti käynyt todistamassa asiat todistusaineiston kanssa yhdessä Heino Virran kanssa hänelle Torniossa.

  16. Poliisijohtaja Sauli Kuha on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

  17. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta.

  18. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja syytteet nostamatta.

  19. Käräjätuomari Jyrki Määttä ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan eikä myöskään ole antanut minun kuulustella vastapuolen todistajaa, mikä on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen kuuden artiklan vastainen teko.

  20. Käräjätuomari Timo Tammiketo ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja minun on syytä epäillä häntä vähintäänkin kiristyksestä.

  21. Käräjätuomari Jaakko Raittila ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan ja muutoinkin toiminut todella törkeästi. Oikeudenkäynnit eivät ole täyttäneet alkeellisimpiakaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteita.

  22. Syyttäjä Esa Mustonen ei ole ottanut todistusaineistoa vastaan. Asiasta on kiistattomat näytöt Rovaniemen hovioikeuden käsittelyssä. Syyttäjä Esa Mustosen toiminta on todella törkeää toimintaa.

  23. Poliisi Tapani Tasanto on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Asiasta on kiistattomat näytöt.

  24. Asianajaja Asko Keränen tiesi, että konkurssi on laiton ja pyysi valtakirjan valituksen hoitamista varten. Erkki Aho ja Heino Virta antoivat valtakirjan asianajaja Asko Keräselle, joka kuitenkin jätti valituksen tekemättä ilmoittamatta siitä päämiehilleen.

  Tässä vain muutama esimerkki mainittuna. Voiko tätä sanoa muuta kuin mafiaksi?

On käsittämätöntä miten tiedotusvälineet on saatu vaiennettua Suomen valtion rikollisesta toiminnasta.

Kalajoella 03.04.2014

Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi), useita kertoja Kalajoen ylivoimainen ääniharava

Ei kommentteja: