sunnuntai 6. huhtikuuta 2014

Oikeuslaitoksen nykytilaJos vankeudeksi muutettavissa olevaa sakkoa ei saada perityksi ulosottotoimin, Teidät haastetaan muuntorangaistusoikeudenkäyntiin.”

Tilanteeni näkyy päiväkirjastani 05.04.2014

Soitin eilen Ylivieskan oikeusaputoimistoon, koska en saa mistään asianajajaa. Ylivieskan oikeusaputoimisto kielätyi nyt jo kolmannen kerran avustamasta minua. Myöskään Raahen oikeusaputoimistosta en ole saanut apua. Myöskään EOK:sta en ole saanut vastausta lähettääni tiedusteluun. Eräs ylemmän korkeakoulun tutkinnon suorittanut asianajaja ilmoitti minulle, että minun on turha hakea asianajajaa Oulun ja Kokkolan väliseltä alueelta, koska vastassa on Suomen valtio ja paikalliset valtion viranomaiset kuten esim. syyttäjä Sulo Heiskari ja poliisi Raimo Ollila sekä lukuisa määrä asianajajia, varatuomareita ja käräjätuomareita. Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, oikeusistuimet eivät ota vastaan todistusaineitoja eikä kuule todistajia, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista huolimatta. Kansanedustajat eivät halua puuttua ikäviin asiohin.

Euroopan ihmisoikeussopimus

6 artikla
Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin
1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.
2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.
3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:
a) oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;
b) oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c) oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;
d) oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;
e) oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä

Oikeuslaitoksen nykytila

Yhteiskuntakritiikkiä

Hiekkasärkät 100 vuotta

Niin kauaksi kuin pippuri kasvaa …

PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html ( valitettavasti linkit eivät aukea tässä, mutta
täältä löytyy toimivat linkit)
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/200.htm
Erikoinen isänpäivä – tapon yritys
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/erikoinen-isnpiv-tapon-yritys.html
Putkakertomus 20.8.-23.8.2010
http://ahonblogi.blogspot.fi/2010/08/putkakertomus-208-2382010.html
Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html
Hätähuuto Suomesta

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Rikosylikomisario Tero Haapala

Valtiosyyttäjä Anssi Hiivala

Tuntematon poliisi ja oikeusvaltio Suomi

Rikosilmoitus ulosottomies Vesa Heikksestä

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan ja kansliapäällikkö Kimmo Hakonen tietoinen väärä päätös

Arvoisat kansanedustajat!

Arvoisa oikeusministeri!

Arvoisa tasavallan presidentti!

Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat!

Kantelu todistajien toiminnasta

Kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta

Kantelu rikoskomisario Sampo Suomalan toiminnasta

Kantelu käräjätuomari Minna Leikkaan päätöksestä

Laillisuusvalvonta on mätäpaise, mikä on puhkaistava

Tässä on hyvää aineistoa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomareille ja ennenkaikkea Rovaniemen hovioikeuden tuomareille

Tuomarin eettiset periaatteet

Puhetta Tuomaripäivästä 12.10.2012

Ei kommentteja: