tiistai 22. huhtikuuta 2014

Dnro 1599
From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, April 22, 2014 9:45 AM
Subject: dnro 1599
 
Esittelijä Helena Rahko

Olette merkitty käsittelijäksi kanteluun dnro 1599. Kantelu koskeen Raahen seudun ulosottoviraston kihlakunnanulosottomiehen Vesa Heikkisen toimintaa. Hän ilmoittaa minulle kirjallisesti, että ” jos vankeudeksi muunnettavissa olevaa sakkoa ei saada perityksi ulosottotoimin, Teidät haastetaan muuntorangaistusoikeudenkäyntiin.” Perinnän peruste on tuomilauselmasakot 10201104579828 ja velan määrä on 457,89.

Jokainen tervejärkinen ihminen ymmärtää, ettei tällaisesta perintäilmoituksesta käy selville mistä on kysymys. Tämä on sitä vastuuntunnotonta ia idioottimaista byrokratiaa parhaimmillaan. Tiedän kuitenkin samoin kuin ulosottomies Vesa Heikkinen, että kaikki ulosotossa olevat saatavat ovat syntyneet minuun kohdistuneiden rikosten avulla.
Ulosottomies Vesa Heikkinen siis syyllistyy törkeään virka-aseman väärin käyttöön periessään ko. saatavia tietoisena asioiden todellista tilasta. Lisäksi hän syyllistyy rikoslain vastaiseen tekoon, kun ei ole ryhtynyt lain edellyttämiin toimiin asiassa virheen korjaamiseksi. Yhdistettynä nämä rikokset kihlakunnan ulosottomies Vesa Heikkiselle tulee oikeudessa määrätä ehdoton vankeustuomio, viraltapano ja aiheutettujen vahinkojen täysimääräinen korvausvelvoite korkoineen.

Koska joudun arvailemaan kihlakunnan ulosottomiehen salakielistä tekstiä, niin kysymys voi olla esim.Markku Kosken tapauksesta. Siis näistä asioista:
Professori Ylelle: Sievin kunnanjohtajan kaksoisrooli eettisesti arveluttava
Erkin kommentti: Onko Markku Kosken toiminnassa ollut muutakin eettisesti arveluttavaa?
Sievissä kunnanjohtaja on myös etanolitehtailija – oma ja kunnan etu sekoittuneet? http://yle.fi/uutiset/sievissa_kunnanjohtaja_on_myos_etanolitehtailija__oma_ja_kunnan_etu_sekoittuneet/7184744
Erkin kommentti: Onkohan tämä ensimmäinen kerta Markku Koskelle kun käy näin? Pitäisiköhän Kosken tekemiset tutkia pidemmältä ajalta?
Talotehtaiden pudotuspeli
Jouni Remes ja Markku Koski
Kansanedustaja Markku Kosken kelkankääntö
Tuomioiden purkuperusteita korkeimmalle oikeudelle
Huom. Pentti Arhippaisen kirjallinen todistus törkeästä petoksesta ja Markku Kosken roolista asiassa. Tämä asia taas todistaa Markku Kosken väärän lausuman Ylivieskan käräjäoikeudessa kunnianloukkausoikeudenkäynnissä Erkki Aho vastaan. Kun lisäksi Koski haki vakuutusyhtiöltä oikeusturvakuutuksen kautta oikeudenkäyntikulut Ahon maksettavaksi, niin onko syytä epäillä Koskea myös vakuutuspetoksesta ja asianajaja Hautamäkeä osallisuudesta siihen, koska Hautamäki oli tietoinen asioiden todellista tilasta ryhtyessään Kosken asianajajaksi. On lisäksi huomattava se, että syyttäjä Esa Mustonen antoi väärän todistuksen Rovaniemen Hovioikeudelle Mikko Kovalaisen oikeusjutussa Erkki Aho vastaan. Asialle on kolme käräjäoikeuden istunnossa ollutta valaehtoista todistajaa, jotka voivat todistaa asian. Lisäksi käräjäoikeuden todistajanauha todistaa tapahtuman. Lisäksi väärän lausuman antamiseen Rovaniemen hovioikeudelle syyllistyivät myös käräjätuomari Jyrki Määttä ja varatuomari Mikko Kovalainen. Lisäksi syyttäjä Esa Mustonen toimi esteellisenä syyttäjänä Markku Kosken asiassa, mutta vetäytyi asian käsittelystä ennen oikeudenistuntoa, jolloin syyttäjäksi ilmestyi nainen Kati Alkula, joka ei ollut perehtynyt asiaan kovinkaan paljoa ja tunnusti sen oikeudenistunnossa, mutta kertoi siitä huolimatta voivansa syyttää asiassa. Tällainen pellelaitos on Suomen oikeuslaitos.
Markku Koski ja syyttäjä Esa Mustonen sekä keskustalaislestadiolainen rikosliiga
Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksi
Rikoskomisario Jonny Paananen
VALTUUSTOALOITE: POLIISIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA HÄTÄKOKOUKSEEN
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske – oikeusvaltio Suomi vuonna 2011
Rovaniemen hovioikeudelle
Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila
Nämä asiat todistavat Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan, Jonny Paanasen ja Jyrki Rajaniemen sekä syyttäjä Esa Mustosen ja syyttäjä Sulo Heiskarin rikolliseksi epäiltävän toiminnan.
Markku Koski kieltää asemansa horjuvan pelastushelikopteri Sepen johdossa
Pelastuskopterien likaiset rahat
Ylivieskan poliisi Simo Alanko tietää varsin hyvin mikä asia on jätetty tutkimatta. Hän kehotti asianomaista ( ei minua) kääntymään asianajajan puoleen.
Hallinnon etiikkaan erikoistunut professori pitää Sievin kunnanjohtajan Markku Kosken kaksoisroolia etanolitehtaan perustamisessa arveluttavana.

On huomiotava, että kaikki rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa, joten mikään rikos ei ole päässyt vanhenemaan, vaan viranomaiset ovat jättäneet asiat tutkimatta ja siten ovat syyllistyneet uuteen virkarikokseen. Näinollen Suomen valtio on korvausvelvollinen asioissa ja korvaussumma on mittava. On lisäksi otettava huomioon, että korkein oikeus ei noudat Suomen perustuslakia, eikä oikeudenkäymiskaarta, eikä Euroopan Ihmisoikeussopimista eikä EIT:n päätöksiä, koska se ei perustele kielteisiä päätöksiään ja siksi korkeimman oikeuden virheellinen toiminta ei voi pelastaa kihlakunnan ulosottomies Vesa Heikkistä vastuusta rikollisista toimistaan.

Tietenkään laillisuusvalvojatkaan eivät saa puhtaita papereita, sillä Te esittelijä Helena Rahko olette olleet useasti esittelemässä asioitani ja aina olette jättäneet linkit avaamatta. Kävin varta vasten Helsingissä tarkistamassa asian asiakirjoista kuten varmasti muistatte asian.
Tässä todistusaineisto poliisin ja muiden virkamiesten rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta

Koska on syytä epäillä valtiopetosta, niin rikokset eivät vanhene koskaan vaan Suomen valtio on korvausvelvollinen. Valtiopetosta todistaa viimeaikaiset toimenpiteet niin poliisi Tero Haapala kuin syyttäjä Anssi Hiivalan osalta sekä laillisuusvalvonnankin osalta.

Edellytän nyt kuitenkin sitä ulosottomies Vesa Heikkisen vastine kanteluuni laitetaan minulle vastineen tekemistä varten mahdollisimman nopeasti.

Kalajoella 22.04.2014
Erkki Aho

Ei kommentteja: