tiistai 4. helmikuuta 2014

Arvoisa tasavallan presidentti Sauli Niinistö
Pyydän Teitä kiinnittämään huomiota Suomen oikeusvaltion tilaan. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista ainoastaan kuusi promillea aiheuttaa huomautuksen vastaisen varalle. Onko järkevää ylläpitää verovaroilla tällaisia organisaatioita? Laillisuusvalvonta on Suomessa kansalaisten pettämistä verovaroilla. Laillisuusvalvonnan tilanne voidaan tarkistaan, kun suoritetaan tyytyväisyystutkimus laillisuusvalvojille kanteluita tehneiden henkilöiden keskuudessa. Mielestäni Suomessa on luovuttava nykyisen kaltaisesta laillisuusvalvonnasta, mikä perustuu poliittiseen valvontaa. Olen joutunut taistelemaan jo yli 18 vuotta saadakseni oikeutta Suomessa, vaikka näytöt rikoksista ovat kiistattomat, rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa. Asia selviää allaolevan linkin tiedoista ja todistusaineistosta

Myös korkeimman oikeuden toiminta on kansalaisten oikeustajun vastaista. Korkein oikeus ei noudata päätöksenteossaan Suomen perustuslakia, oikeudenkäymiskaarta eikä Euroopan Ihmisoikeussopimusta eikä EIT:n päätöksiä. Korkein oikeus ei perustele kielteisiä päätöksiään niin kuin laki ja sopimukset edellyttävät. Mielestäni korkeimman oikeuden toiminta on lopetettava kansalaisten edun vastaisena toimintana. Korkein oikeus on korvattava perustuslakituomioistuimella.

Valtakunnansyyttäjävirastosta on muodostunut rikollisten suojeluorganisaatio. Pääsyyllisenä pitkäaiaisen kokemukseni perusteella pidän apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalsketta, joka suojelee rikollisesti toimivia syyttäjiä, poliiseja ja tuomareita. Pahimmat tapaukset syyttäjälaitoksen puolella ovat nyt jo eläkkeellä olevat syyttäjät Sulo Heiskari ja Esa Mustonen.

Pyydän kiinnittämään huomiota myös poliisin rikolliseen toimintaan. Poliisin laillisuusvalvonta on täysin kelvotonta, samoin kuin valtakunnansyyttäjävirastonkin laillisuusvalvonta. Olen esitellyt rikostapaukset henkilökohtaisesti kiistattomin näytöin poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle. Rikokset olemme yhdessä todenneet tehdyksi, mutta poliisijohtaja Mikko Paatero ei ole reagoinut asianmukaisesti rikoksiin. Kysymyksessä on ”lestadiolaismafian” rikollinen toiminta Jokilaaksojen poliisissa ja Oulun poliisissa. Keskeiset henkilöt asioissa ovat Jokilaaksojen entinen poliisi Raimo Ollila, nykyinen Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha sekä monet nimeltä mainitsemattomat poliisit. Näin ei voi jatkua.

Kansanedustajat ovat varmasti tietoisia poliisin, syyttäjän, oikeuslaitoksen ja laillisuusvalvonnan toiminnasta, mutta he ummistavat silmänsä tälle rikollisuudelle, vaikka heidän lain mukaan pitäisi noudattaa laki. Pyydän tasavallan presidenttiä ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin. Pyydän myös perustuslakivaliokuntaa ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin, koska olen esittänyt kiistattommat todistusaineistot asiassa perustusvaliokunnan jäsenille ja olen valmis tulemaan eduskuntaan esittämään todistusaineistot perustuslakivaliokunnalle. Pyydän myös EU-komission oikeuskomissaaria Jurgen Martensia valvomaan, että Suomi palautetaan oikeusvaltioiden joukkoon ja kansalaiset saavat oikeutta Suomessa ja EIT:ssä.

Kalajoella 04.02.2014

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston jäsen ( 7.s kausi)


Ei kommentteja: