sunnuntai 17. marraskuuta 2013

Valehtelitteko Te minulle päin naamaa?


Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin

Esittelijä Helena Rahko,

kävin luonanne tiistaina 12.11.2013 noin kello 12.00. Keskustelimme kantelustani nro 4742. Esittelin aineistoa ja katsoin hallusanne ollutta aineistoa, jonka olin lähettänyt sähköpostilla. Te väititte, että laillisuusvalvoja tulostaa kantelun liitteineen. Miksi Te ette olleet tulostaneet liitteitä? Te sanoitte minulle, ettei kannata jättää liitteitä, koska eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa tulostetaan sähköpostilla lähetetyn kantelun liitteet. Te ette olleet tulostaneet. Koska kanteluni sisälsi myös DVD:n mikä on Youtube-videona, niin eduskunnan oikeusasiamiehellä täytyy olla erikoinen tulostin, mikä tulostaa videotkin. Lisäksi Teillä ei ollut kantelussani 4742 tulostettuna kantelun täydennystä ja sen liitteitä.

Kysyin Teiltä myös sitä, että mikä on se virkamies, joka tekee korkeimmalle oikeudelle tuomionpurkuhakemuksen, koska korkein oikeus on niin päättänyt, että tuomionpurkuhakemuksen voi tehdä myös virkamies. Te sanoitte, että ette tiedä. Perustuslaki 109 § määrittelee eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävän:

Oikeusasiamiehen tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeusasiamies valvoo perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että lain mukaan Teidän tulisi tietää.

Olen pyytänyt korkeimman oikeuden presidenttiä Pauliine Koskeloa selventämään kuka on se virkamies, jota korkein oikeus päätöksessään tarkoittaa. KO:n presidentti ei ole vastannut sähköpostiini vaikka laki sitä edellyttää.

Laillisuusvalvojana Teidän olisi tullut selvittää ovatko poliisihallituksen virkamiehet menetelleet lainmukaisesti, kun he ilmoittivat, ettei laki velvoita heitä tutkimaan tuomonpurkuasiaa. Poliisihallitus on vastannut minulle 18.10.2013 vastauksella jonka päiväys on 19.09.2013 ID-15511084590 2020/2013/3279. Vastauksen on allekirjoittanut poliisitarkastaja Mika Heinilä ja ylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen. Vastauksessa todetaan, että ”Suomen lainsäädäntö ei tunne mahdollisuutta siihen, että poliisi suorittaa tutkinnan tuomion purkuperusteiden määrittämiseksi”. Näin poliisi jätti asian tutkimatta. Teidän on selvitettävä ovatko poliisihallituksen virkamiehet toimineet lain mukaisesti vaan ovatko he syyllistyneet törkeään virka-aseman väärin käyttöön. Esitutkintalaki 2 § on seuraava:
Poliisin tai muun esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tehty.
Poliisilain 1 § määrittelee poliisin tehtävän:

Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen.
Sovimme myös sen, että otan Teihin yhteyttä voidakseni seurata kantelun tutkinnan edistymistä. Nyt ensimmäisen yhteydenoton aika. Ilmoittakaa milloin kanteluiden liiteaineisto on tulostettu, jotta voin käydä tarkistamassa Helsingissä sen, että kantelu on tulostettu liiteaineistoineen. Tässä kantelut vielä kerran

Kantelun täydennys

Onko Suomi oikeusvaltio?

Tuomioiden purku korkeimmalle oikeudelle

Ketä viranomaista korkein oikeus päätöksellään tarkoittaa

Kun nämä aineistot liitteineen on tulostettu, niin ilmoittakaa minulle, niin tulen Helsinkiin tarkistamaan, että liitteet on oikein tulostettu. Olen valmis esittelemään asiat myös suoraan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinille, joka määrätty asiani ratkaisijaksi.

Kalajoella 17.11.2013

Erkki Aho


Jakelu: esittelijä Helena Rahko, eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, eduskunta ja tiedotusvälineet

Ei kommentteja: