torstai 28. marraskuuta 2013

Havaintoja Magneettimedian oikeudenkäynnistä
Magneettimedia on J. Kärkkäisen kustantama ilmaisjakelulehti, jota jaetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä noin 366 500 talouteen. Vuonna 2012 sekä yksityishenkilö että juutalaisseurakunnat ovat jättäneet Magneettimedian kirjoituksista tutkintapyynnön. Juutalaisseurakuntien keskusneuvosto on pitänyt lehden kannanottoja rasistisina.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske päätti 30. toukokuuta 2013 nostaa syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan Magneettimedian edustajaa vastaan ja sen kustantajaa vastaan, jolla on ollut mahdollisuus vaikuttaa julkaisemiseen. Kirjoitukset julkaistiin elokuussa 2012 ja helmikuussa 2013.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske nosti niiden perusteella syytteen Kärkkäistä vastaan, sillä hänen mielestään niissä solvattiin ja paneteltiin juutalaisia kansanryhmänä. Kärkkäinen oli vastuussa kirjoitusten julkaisemisesta.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske ei ajanut syytettä Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa vaan tehtävästä vastasi Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto. Yhteisösakkovaatimus oli ainutlaatuinen. Suomessa ei ole aiemmin vaadittu yhteisösakkoa sananvapausrikoksen perusteella. Sitä haetaan yleensä ympäristö-, työturvallisuus- ja talousrikoksista.
Magneettimediassa julkaistujen juutalaiskirjoituksia käsiteltiin Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa 30.09.2013.Syyttäjä Ilpo Lehto vaati Magneettimedian päätoimittajalle Juha Kärkkäiselle ehdollista vankeutta lehdessä julkaistujen juutalaiskirjoitusten takia.
Syyttäjän Ilpo Lehdon mukaan tietyissä Magneettimedian kirjoituksissa on loukattu juutalaisia, ja kyse on laajamittaisesta kampanjasta. Syyttäjä Ilpo Lehto katsoi, että teksteissä oli yhtymäkohtia kansallissosialistiseen juutalaisvastaiseen propagandaan. Lisäksi syyttäjä Ilpo Lehto vaati lehteä kustantavalle tavarataloyhtiö J. Kärkkäiselle 90 000 euron yhteisösakkoa.
Oikeuden puheenjohtajana toimi laamanni Juha Tervo ja oikeuden muina jäseninä käräjätuomarit Heikki Sneck ja Jyrki Määttä.

Mitä on kiihotus kansanryhmää vastaaan?

Kiihotus kansanryhmää vastaan on puhetta tai kirjoitusta, jonka tarkoitus on halventaa tai pelotella kansanryhmää tai lietsoa väkivaltaista tai syrjivää toimintaa kansanryhmää kohtaan.
http://www.halla-aho.com/scripta/kiihottamisesta_ja_kansainvalisista_sitoumuksista.html

Miten asia määritellään Suomen laissa?

Suomessa rikoslaki (13.5.2011/511) määrittelee kiihottamisen kansanryhmää vastaan:
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan,panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihi rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Solvausta ja panettelua ei sinänsä laissa määritellä.
Mielestäni kiihottamin kansanryhmää vastaan oikeudenkäynti muistuttaa Hannu Salaman Juhannustansseista käytyä oikeudenkäyntiä.
Hannu Salama lukee Juhannustansseja
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/hannu_salama_lukee_juhannustansseja_51413.html#media=51416
Kuka on apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske?

Jorma Kalske – korruption isä
http://www.mikkoniskasaari.fi/node/96

Lainaus toimittaja Mikko Niskasaaren blogista

Kaikissa tapauksissa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske väitti poliisien ja syyttäjien toimineen moitteettomasti. Kaikissa tapauksissa, käyttäen virka-asemaansa törkeästi väärin Kalske esti esitutkinnat. Samaan rikokseen syyllistyivät myös ne valtionsyyttäjät, jotka esittelivät Kalskeen päätökset.
Myös useimmista noista Kalskeen päätöksistä jätettiin rikosilmoitus. Niiden tutkinnan estivät korkeassa asemassa olevat poliisimiehet. Niin yksinkertaista se on.
Yksikään edellä luetelluista Kalskeen rikoksista ei ole vanhentunut. Eivät myöskään poliisien rikokset, joskin pari heistä, entinen poliisiylijohtaja Markku Salminen ja poliisijohtaja Jouni Välkki ovat jo rikosoikeuden tavoittamattomissa.
Tässä blogikirjoitus kokonaisuudessaan:
http://www.mikkoniskasaari.fi/node/174

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske – oikeusvaltio Suomi vuonna 2011
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/12/apuaisvaltakunnansyyttaja-jorma-kalske.html
10 vuotta ehdotonta vankeutta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2009/09/10-vuotta-ehdotonta-vankeutta.html

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske kieltäytyi tulemasta todistajaksi Erkki Ahon oikeudenkäyntiin. Menettely on vastoin lakia.

Laki syyttäjistä ja syyttäjän esteellisyydestä (12 §) sanoo näin
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1997/19970199

Kuka on käräjätuomari Heikki Sneck?

Onko käräjätuomari Heikki Snekck enemmän kuin kusessa?
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/04/onko-karajatuomari-heikki-sneck-enemman.html

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/05/jarkyttava-oikeudenkayntivirhe-asiassa.html

Kuulemisasia
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/05/kuulemisasia.html

Oikeustaistelu jatkuu
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/05/oikeustaistelu-jatkuu.html

Pasi Markus Leinonen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/06/pasi-markus-leinonen.html
Käräjätuomari Heikki Sneck oli aikanaan käräjätuomarina Ylitalon Veneiden konkurssiasiassa. Oikeusministeriö maksoi oikeusministeri Johannes Koskisen allekirjoittamalla salaisella sopimuksella lähes 2 miljoonaa markkaa Ylitalon Veneiden vastuulliselle henkilölle aiheutetusta vahingosta. Salaisen sopimuksen ehtona oli, että asiasta ei nosteta oikeusjuttuja.

Kuka on käräjätuomari Jyrki Määttä?

Selvityspyyntö oikeuskanslerille
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/02/selvityspyynto-oikeuskansleri-jaakko.html

Käräjätuomari Jyrki Määttä esti Erkki Ahoa esittämästä vastinetta esteellisen syyttäjän Esa Mustosen kanteeseen oikeudenkäynnissä. Lisäksi hän esti Erkki Ahoa kuulustelemasta vastapuolen todistaja Kalervo Savolaista. Menettely on vastoin EU:n Ihmisoikeussopimusta. Lisäksi käräjätuomari Jyrki Määttä antoi väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle samoin syyttäjä Esa Mustonen ja varatuomari Mikko Kovalainen. Oikeuden kuulustelunauhat todistavat asian kolme todistajan lisäksi.

Normaali järjellä ajateltuna Magneettimedian oikeudenkäynnissä apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen esteellisyys on ilmeinen. Myös käräjätuomareiden Heikki Sneckin ja Jyrki Määtän esteellisyys on ilmeinen, koska heitä on syytä epäillä törkeistä rikoksista. Myös syyttäjä Ilpo Lehdon osalta löytynee sellaista aineistoa Erkki Aholta ja Heino Virralta, joiden perusteella syyttäjä Ilpo Lehdon esteellisyys on ilmeinen. Asia liittyy PR-talojen konkurssivyyhden käsittelyyn. Katso

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/10/onko-suomi-oikeusvaltio.html

Mielestäni Magneetimedian oikeudenkäynti on mafian ajojahtia. Tämä on oikeusvaltio Suomi.

Ei kommentteja: