keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Kantelun täydennys nro 4742


Kansanedustajat valvovat eduskunnan oikeusasiamiehen työtä.

From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, November 6, 2013 11:05 AM
Subject: Re: ilmoitus
Kantelun täydennys

Täydennän kanteluani nro 4742 seuraavasti.
Pyydän tutkimaan syyllistyykö kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala rikolliseen toimintaan, kun hän tietää ja hänelle on todistettu, että hän perii ulosoton kautta saatavia, jotka on saatu aikaan rikoksilla. Kysymys on n. 50 000 euron oikeudenkäyntikuluista, jotka on saatu aikaan tunnustetuilla rikoksilla.

Tutkijan esteellisyys
On otettava huomioon perustuslain 15 §, jonka mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Suomen perustuslain 2 §:n mukaan julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Minun oikeustajuni mukaan kihlakunnanvouti Anssi Tuomaala syyllistyy rikolliseen toimintaan, koska hän tietää, että ulosotossa olevat saatavat on saatu aikaan rikollisesti ja hän perii niitä saatavia ulosottoteitse. On huomattava, että rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaan törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen on rikos ja rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaan rikoksentekijän suojeleminen on rangaistava rikos. Lisäksi virka-aseman törkeä väärinkäyttäminen on rikoslain 40 luvun 7 §:n mukaan rangaistava rikos.
Tässä todistusaineisto:

Onko Suomi oikeusvaltio
On otettava huomioon, että poliisihallitus on kieltäytynyt tutkimasta rikoksia poliisilain ja esitutkintalain vastaisesti. Todistusaineisto on kiistaton.

Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle
Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo ei ole vastannut minulle, ketä viranomaista korkein oikeus päätöksellään tarkoittaa, vaikka lain mukaan viranomaisen on vastattava kansalaiselle kohtuullisen ajan kuluessa.

Ketä viranomaista korkein oikeus päätöksellään tarkoittaa?
Toimitan Teille henkilökohtaisesti , Helena Rahko, kantelun lisäaineiston myös kirjallisesti paperikopioina mahdollisimman pian. Minun sovittava ensin tiettyjen kansanedustajien kanssa, että he ovat mukana kantelun täydennysaineiston luovuttamisessa. Näin kansanedustajat tietävät mitä kantelu käsittää ja he voivat valvoa miten asia tutkintaan.

Kalajoella 06.11.2013
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu (7.s kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

Sent: Monday, November 4, 2013 12:44 PM
Subject: ilmoitus

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIA
Helsinki 4.11.2013

 AHO, ERKKI
 
ILMOITUS
Tiedoksenne ilmoitetaan, että oikeusasiamiehen kansliaan lähettämänne kirjoitus on saapunut tänne 28.10.2013.
Asianne tulee ratkaisemaan joko oikeusasiamies tai apulaisoikeusasiamies, sen mukaan kuin oikeusasiamies on tehtävien jaosta päättänyt.
Asiaanne ( dnro 4742) valmistelee kansliassa notaari Helena Rahko.
 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Osoite: 00102 Eduskunta Puhelin: 09-4321
Sähköposti: oikeusasiamies@eduskunta.fi Telefax: 09-432 2268

Ei kommentteja: