maanantai 9. huhtikuuta 2018

Täsmennys, täydennys ja selkeytys Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle KRP:n ohjeen mukaan


Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle

Täsmennän, täydennän ja selkeytän oikeudenkäyntiväitettäni Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden esteellisyydestä vaimoni Eila Ahon avioerohakemuksen käsittelyssä KRP:n ohjeen mukaan. Katson, että Ylivieskan käräjäoikeuden väärällä konkurssipäätöksellä ja siitä johtuvilla muilla väärillä päätöksillä on ollut ratkaiseva vaikutus avioerohakemuksen tekemiseen.

Tässä on PR-Teollisuus Oy:n konkurssipäätös, jonka on antanut Ylivieskan käräjäoikeuden tuomari Juha Nieminen. Ylivieskan käräjäoikeuden tuomio 98/531

Käräjäoikeuden tuomari Juha Nieminen ei ole tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjältä valtakirjoja vaikka näin olisi pitänyt tehdä, koska varatuomari Paavo M. Petäjä ei ole asianjajaja. Miksi Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksessä ei ole PR-Teollisuus Oy:n hallituksen lausuntoa konkurssiasiassa eikä PR-Teollisuus Oy:n hallituksen jäsenten valtakirjoja varatuomari Paavo M. Petäjälle konkurssiasian hoitamisessa? Näitä lausuntoja ja valtakrjoja ei ole sen takia, koska haasteita ei ole lähetetty PR-Teollisuus Oy:n hallitukselle eikä kauppasopimuksen takaajille, vaan haste on lähetty varatuomari Paavo M. Petäjälle. Miksi on toimittu näin, koska varatuomari Paavo M. Petäjä todistaa, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.

Tässä varatuomari Paavo M. Petäjä todistaa KRP:lle, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.

Miksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut konkurssiasiassa tämän lausunnon PR-Teolllisuus Oy:n konkurssiasiassa, jos hänellä ei ole ollut toimeksiantoa asiassa?

Mistä Ylivieskan käräjäoikeus on tiennyt lähettää konkurssiasiassa haasteen varatuomari Paavo M. Petäjälle, jos hänellä ei ole ollut toimeksiantoa asiassa? Haastehakemuksien lähettämisestä ja oikeudenkäynnin oikeudellisuudesta vastaa käräjäoikeudessa syyttäjä ja silloin syyttäjänä on toiminut Sulo Heiskari, joka toimi kyseessäolevien  Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän välisten kauppakirjojen kaupanvahvistajana, joista tässä konkurssiasiassa on kysymys.
Tässä Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän väliset kauppakirjat, joissa väliaikaset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät konkurssisäännön 52 §:n vastaisesti toisen kiinteeää omaisuutta omanaan. Väliaikaisten pesänhoitajien päämiehinä toimivat Arsenal Oy ja Kera Oy, joilta heiillä ei ollut valtakirjaa kauppojen tekemiseen. He salasivat kaupanteossa 48 miljooan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.

Kauppojen vahvistajana on toimiut silloinen Kalajoen nimismies Sulo Heiskari, josta tuli Ylivieskan kihlakunnan syyttäjä ja hän on toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissä, joita on käyty näistäkauppasopimuksista. Hän on siis toiminut esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaan. Kaiken lisäksi kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa.
Myös kaupanvahvistajan, silloisen Kalajoen nimismies Sulo Heiskarin, kutsuma todistaja  Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu ja kaupat on vahvistettu.

Kauppasopimuksissa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset, joista tässä otan esille yhden sivun. Kysymyksessä oli törkeä petos.
Miksi Ylivieska käräjäoikeuden päätöksessä on Erkki Ahon valtakirja varatuomari Paavo M. Petäjälle konkurssiasiassa? Erkki Aho on antanut valtakirjan Paavo M. Petäjälle silloin kun Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kauppasopimukset lain vastaisesti. Aho ei tuolloin ollut juristi eikä ole vieläkään, mutta nykyisin hallitsee oikeudelliset asiat paljon paremmin kuin silloin kuin kaupat purettiin. Kaupanpurkuhan on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kaupat purettaessa myös kauppasopimuksen liitannäiset purkautuvat eli tässä tapauksessa takaukset. Varatuomari Paavo M. Petäjän olisi silloin pitänyt reagoida asiaa lain edellyttämällä tavalla ja vaatia lopuselvitysten tekeminen. Tilannehan oli se, että jos loppuselvityset olisi tehty niin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä olisi jäänyt velkaa PR-Teollisuus Oy:lle.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän konkurssihakemus oli siis tehty väärillä tiedoilla, koska kauppasopimukset oli purettu. Kysymyksessä oli törkeä prosessipetos.
Miksi asianajaja Hannu Maskonen putosi tai hyppäsi alas ja kuoli?

Miksi silloinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen jätti valituksen konkurssiasiassa tekemättä? Tässä Asko Keränen tunnustaa tekonsta. Asko Keräsellä oli PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajan Erkki Ahon ja hallituksen puheenjohtaja Heino Virran valtakirjat asian hoitamista varten.


Mistä silloinen asianajaja Asko Keränen tiesi pyytää valtakirjat konkurssiasiassa valituksen tekemistä varten? Erkki Aho todisti velkojain kokouksessa Ylivieskan käräjäoikeudessa, että konkurssipäätös on väärä, koska kauppasopimukset oli purettu ja loppuselvityksiä ei oltu tehty. Käräjätuomari ja syyttäjä Sulo Heiskari eivät ragoineet asiaan, mutta silloinen asianajaja Asko Keränen pyysi tilaisuuden jälkeen valtakirjat valituksen tekemistä varten, mutta jätti meille tuntemattomasta syystä valituksen tekemättä.

Katson, että minulla on oikeus esittää oikeudenkäynnissä todistusaineisto ja käräjäoikeuden on kirjattava mitä todistusaineistossa on esitetty yksityiskohtaisesti. Vaikka käräjäoikeus joutuisi toteamaan, ettei asia ei liityisi avioero-oikeudenkäyntiin, niin sen on käsiteltävä asia ykistyiskohtaisesti ja tehtävä perusteltu päätös asiassa. Jos asiassa tarvitaan todistusaineisto kirjallisessa muodossa niin pyydän ilmoittamaan asiasta minulle välittömästi ja jos asiassa voidaan järjestää valmisteluistunto niin se varmistaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin.  Katson, että tämä päätös riittää Suomen valtiolle vahinkorvausten maksuperusteeksi. Sen jälkeen avioerohakemus voidaan vaimoni Eila Ahon suostumuksella vetää pois oikeuskäsittelystä.Ei kommentteja: