tiistai 17. tammikuuta 2017

Apulaisvaltakunnansyyttäjän virkarikos?



Olin tehnyt itsestäni rikosilmoituksen velallisen epärehellisyydestä, koska minulla on Kalajoki-näyttely ja verottaja on arvioinut sen verotusarvoksi 31 400 euroa. Olen ilmoittanut siitä ulosottomiehelle mutta hän ei ole ryhtynyt mihinkään toimiin. Valtakunnansyyttäjä määräsi asiassa rikostutkinnat. Poliisirikosten osalta tutkijaksi määrättiin Lapin syyttäjä Juhani Mäki. Minun osalta asia annettin Kajaanin poliisille Tuukka Launoselle. Hän ei tehnyt asiassa tikku ristiin ja kun kyllästyin odottamaan hänen toimiaan niin otin yhteyttä valtakunnansyyttäjävirastoon. Sen jälkeen Tuukka Launonen ilmoitti tutkijana asiassa on Oulun poliisi Markus Kiiskinen. Rohkenin epäillä Kiiskisen valintaa, mutta en saanut vastausta valtakunnansyyttäjävirasto miksi näin oli menetelty. Epäilin sitä siksi, että hänen esimiehensä Tapani Tasanto ja Sauli Kuha olivat jääneet rysän päältä kiinni. Lapin syyttäjä Juhani Mäki teki poliisirikostutkinassa kaksi suojelupäätöstä eli virkarikosta. Silloin vaadin valtakunnansyyttäjävirastoa vaihtamaan syyttäjää. Valtakunnansyyttäjävirasto ei vastannut minulle vaan Juhani Mäki valitsi uudeksi syyttäjäksi Maija Aarron. Maija Aarto ilmoitti itse minulle, että toimii asiassa syyttäjänä. Valtakunnansyyttäjävirasto valtiosyyttäjä Jorma Äijälän johdolla kerkesi tekemään apulaisvaltakunnansyyttäjän Raija Toiviaisen johdolla suojelupäätöksen.
Ihmettelin, että miten Maija Aarnio voi toimia syyttäjänä koska Juhani Mäki laittoi toidistusaineiston minulle takaisin. Mäki ei ollut perehtynyt asiaan lainkaan. Hänen päätöksensä olivat vuorenvarmasti virkarikoksia ja todistusaineisto on kiistaton.
Oulun poliisi Markus Kiiskinen ei ollut perehtynyt asiaan lainkaan vaan oli tehnyt tutkimattajättämispäätöksen ja siitäkin on kiistaton todistusaineisto olemassa jolla voidaan todistaa poliisi Markus Kiiskisen virkarikos.
Poliisi on niin rehellinen kuin osaa

Poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä, laillisuusvalvonta ei näe asioissa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan ja oikeuslaitos ei ota asiaa käsiteltäväksi. Siksi tein uuden rikostutkinta pyynnön. Vein tutkintapyynnön Kalajoen poliisille 12.01.2017. Poliisi Mäntysaari otti vastaan rikostutkintapyynnön ja selostin hänelle rikokset ja todistusaineiston. Kerroin juridisen argumentoinnin. Hän on nyt varmasti tietoinen rikoksista. Rikoslain 15 luku ja esitutkintalaki ja poliisilaki koskevat myös poliisi Mäntysaarta.

Rikostutkintapyyntö

Pyydän poliisia tutkmaan olenko minä Erkki Johannes Aho syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, koska minä olen ulosottovelallinen, mutta minulla on Kalajoki-näyttely, minä verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa. Kalajoki-näyttelyssä on maalauksia, muotokuvia, rakennusten pienoismalleja, valokuvia ja historiikkeja. Minun käsitykseni mukaan niiden käypä arvo on lähempänä 100 000 euroa kuin 50 000 euroa.

Olen ilmoittanut asiasta ulosottoviranomaisille, ulosottomies Vesa Heikkiselle ja hänen esimiehilleen. He eivät kuitenkaan ole ryhtyneet asiassa mihinkään toimenpiteisiin. Pyydän tutkimaan, ovatko he syyllistyneet virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin.

Olen kuitenkin koko ajan vastustanut ulosottoa ja ilmoittanut asiasta ulosottomies Vesa Heikkiselle ja hänen esimiehilleen. Olen vastustustanut ulosottoa siksi, että katson kaiken ulosoton syntyneen rikollisesti.

Aikanaan Euronio Oy (myöh. PR-Teollisuus Oy) osti Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesältä kolmella eri kauppasopimuksella teollisuusalueen maa-alueet, kiinteistöt, koneet ja laitteet, tuoteoikeudet sekä keskeneräisen tilauskannan. Väliaikaiset pesänhoitajat, joilla ei konkurssisäännön 50 a §:n mukaan ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta, myivät kiinteää omaisuutta. Heillä ei ollut esittää valtakirjoja kauppasopimusten tekemiseen ja he näinollen myivät toisen omaisuutta omanaan. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Rikoslain mukaan kysymyksessä on törkeä petos. Kaupanvahvistajaksi on merkitty Kalajoen piirin nimismies Sulo Heiskari, joka oli tuleva syyttäjä. Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Kauppa on siis laiton ja pätemätön.

Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaikissa kauppakirjoista käydyissä oikeudenkäynneissä syyttäjänä. Syyttäjistä annetun lain mukaan hän on toiminut esteellisenä syyttäjänä eli kysymys rikoksesta.
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tehnyt kauppasopimukset. Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Pääsopimus purettaesa ei liitännäisetkään voi jäädä voimaan eli kauppojen purkamisessa myös takaukset raukesivat.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu eikä Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut sellaisia saatavia, joilla konkurssi oli haettu. Konkurssissa varatuomari Paavo M. Petäjä on kuitenkin antanut ilman asianomaisten valtakirjoja ja toimeksiantoja Ylivieskan käräjäoikeudelle lausuman, että kanne on oikea. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.

Konkurssiasiassa asianajaja Asko Keränen pyysi PR-Teollisuus Oy:n hallituksen puheenjohtajalta Heino Virralta ja toimitusjohtaja Erkki Aholta avoimet valtakirjat jotta hän voi valittaa Ylivieskan käräjäoikeuden väärästä konkurssipäätöksestä. Asinajaja Keränen sai valtakirjat mutta jätti valituksen tekemättä. Asko Keränen tunnustaa rikoksensa

Tämän johdosta minä Erkki Aho olen joutunut kärsimään 4 konkurssia ja yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion mikä muutettiin ehdonlaiseksi sekä lukuisia kunnianloukkaustuomioita, joissa syyttäjänä oli esteellinen Sulo Heiskari ja tutkinnanjohtajana Raimo Ollilla, joka jätti kaikki rikokset tutkimatta.

Tarkempi todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa ja siellä on myös vahingonkorvauslaskelma, jota käräjäoikeus ei suostunut käsittelemään. Vahingonkorvauslaskelma tulee ajantasaistaa ja se on noin 150 miljoonaa euroa.

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta ja vahikojen täysimääräistä korvausta korkoineen. Tulen antamaan asiassa loppulausunnon.

Kalajoella 10.01.2017
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 v ( 7.s kausi)
toimitusjohtaja
Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI
gsm 044-3025948

Liitteet
 1. todistus siitä, että olen ulosottovelallinen
 2. kuvat Kalajoki-näyttelystä, Kalajoki näyttelyn käypä arvo n. 50 000 – 100 000 euroa
 3. kauppakirja Euronio Oy:n ja Alavieskan Puurakenne Oy:n välillä, jossa väliaikaiset pesänhoitajat myyvät kiinteää omaisuutta konkurssisäännön vastaisesti ja salaavat kaupassa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset sekä ilmoittavat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa suuremmaksi kuin se todellsuudessa oli. Rikoslain mukaan kysymys on törkeästä petoksesta. Tässä yksi kauppakirja kolmesta, jossa on kaupanvahvistajaksi merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari. Pantatut kiinnitykset löytyvät Ylivieskan käräjäoikeudesta.
 4. Kauppakirjan allekirjoittaja HeinoVirta todistaa, ettei hän ole koskaan nähnyt kaupanvahvistajaa
 5. kaupanvavahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla, kun kaupat on vahvistettu.
 6. Kauppakirja on tehty lain vastaisesti eli maakaaren vastaisesti
 7. Myyjän tulee esittää valtakirja kun se myy toisen omaisuutta. Nyt myyjillä ei ollut valtakirjoja vaan he myivät toisen omaisuutta omanaan.
 8. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kaupat. Kaupan purkuilmoitus on peruuttamaton. Takaussitoumus on liitännäinen pääsopimukseen, joten kaupat purettaessa takaussitoumukset eivät voi jäädä voimaan.
 9. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkkurssipesä haki väärillä tiedoilla PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet
 1. Takaussummasta oli jo maksettu 1.641.444.45 mk, joten Alavieskan Puurakenne Oy:llä ei ollut takaussatavaa, jolla se haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin.
 2. Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle ilman toimeksiantoja ja asianomaisten valtakirjoja lausuman, että kanne oikea. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut toimeksiantoa konkurssiasiassa.
 3. Asianajaja Asko Keränen pyysi avoimet valtakirjat PR-Teollisuus Oy:n toimitusjohtajalta ja hallituksen puheenjohtaja jotta voi tehdä konkurssiasissa valituksen Vaasan hovioikeudelle, koska hänen mielestään konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla. Hän kuitenkin jätti valituksen tekemättä ja tunnustaa asian.
 4. Tarkempi todistusaineisto on Ylivieskan käräjäoikeudessa, mutta käräjäoikeus ei suostunut palauttamaan sitä minulle. Pyydän poliisia hakemaan rikostutkintaa varten ko. todistusaineiston. Kuulusteluissa tulen tarkemmin kertomaan mitä milläkin todistusaineistolla todistetaan.




Ei kommentteja: