sunnuntai 11. joulukuuta 2016

Rikosylikomisario Markus KiiskinenOlen huolissani rikostutkintojen viivästymisestä. Kun tein rikosilmoituksen itsestäni velallisen epärehellisyydestä, niin tein sen ensin poliisille. Koska poliisi jätti asian tutkimatta, niin tein rikosilmoituksen valtakunnansyyttäjävirastolle, joka määräsi rikostutkijaksi Kajaanin poliisin Tuukkasen. Kun rikostutkinta oli mielestäni varsin hidasta, niin tiedustelin Kajaanin poliisilta miksi rikostutkinta viivästyy. Kajaanin poliisi Tuukkanen ilmoitti minulle, että rikostutkijana on Oulun poliisi Markus Kiiskinen. Olen nyt huolissani rikostutkintojen viivästymisestä, koska rikostutkintapyynnän tekemisestä on kulunut jo yli puoli vuotta.

 Suomen perustuslain 21 §:n mukaan Oikeusturva
Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla."

Minä olen pyytänyt tutkimaan sen, että olenko syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen, kun olen jättänyt ulosotossa ilmoittamatta Kalajoki-näyttelyn, jonka verotusarvoksi verottaja on hyväksynyt 31 400 euroa. Näyttelyä on lisäksi täydennetty valokuvanäyttelyllä. Näistä linkeistä selviää mikä on Kalajoki-näyttely.
Tervetuloa tutustumaan Kalajoki-näyttelyyn.

Kalajoki-näyttely Etappi-Kirppiksellä

Kalajoki-näyttely Tapion Tuvalla

Kalajoki-näyttelyn valokuvanäyttely

Kalajoki-näyttelyssä on esillä näyttelykansiot, joissa on kerrotu miten Kalajoki-näyttely on syntynyt.

Kalajoki-näyttelyn synty

Lisäksi Kalajoki-näyttelyssä on toimistoni seinällä kopiot todistusaineistosta, jotka todistavat syyttömyyteni kaikkiin niihin rikoksiin, josta minut on tuomittu.

Lisäksi Ylivieskan käräjäoikeudessa on kaikki nämä todistusaineistot

Keskeinen todistusaineisto löytyy myös tästä linkistä

Pyydän tutkimaan myös sen, että onko kihlakunnan ulosottoviranomaiset toimineet rikollisesti, kun minä olen koko ajan vastustustanut ulosottoa, mutta kihlakunnan ulosottomies ei ole mitenkään huomionut vastustustani vaan on jatkuvasti ulosmitannut eläkkeestäni rahaa rikollisesti aikaansaatujen oikeudenpäätösten perusteella. Onko ulosottomies syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen, koska ei ole perinyt minulta ulosotossa Kalajoki-näyttelyn omaisuuta, vaikka olen sen kihlakunnan ulosottomiehelle lukuisia kertoja ilmoittanut?

Huom. Laillisuusvalvojan mukaan lähetyt linkit on avattava ja tulostettava.

Kalajoella 11.12.2016

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu 28 vuoden ajan
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

puh. 044-3025948

Ei kommentteja: