maanantai 7. maaliskuuta 2016

Kiitos Hanna viestistäsiYmmärrän hyvin, että Sinulla on viranomaisten toiminnasta käsitys, että he toimivat rehellisesti ja lainmukaisesti. Valitettavasti asia ei ole näin. Laillisuusvalvojille tehdyistä kanteluista vain kuusi promillea aiheuttaa huomatuksen vastaisen varalle. Laillisuusvalvonta on siis täysin kelvotonta toimintaa, mutta aiheuttaa yhteiskunnalle valtavia kuluja ei anna aihetta-päätöksillään.
Sinulla varmaan on käsitys, että poliisi, syyttäjä ja oikeusistuimet toimivat rehellisesti ja lainmukaisesti. Valitettavasti totuus on toinen. Sinullahan on kokemusta hallinto-oikeuksista Rikun asiassa. Hallinto-oikeudet ovat aina julkisen sektorin puolella yksityistä vastaan. Hallinto-oikeudet voitaisiin Suomesta lakkauttaa kokonaan ja asioiden käsittely siirtää käräjäoikeuksiin ja hovioikeuksiin. Me emme tarvitse myöskään nykyisen kaltaista lailliisuusvalvontajärjestelmää ja vielä kaksinkertaisena: oikeuskanslerinvirasto ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia. Me voisimme korvata laillisuusvalvonnan ja korkeimman oikeuden perustuslakituomioistuimella.


Nyt esitän Sinulle konkreettisen todistusaineiston viranomaisten rikollisuudesta.

Konkurssipesän väliaikaiset pesänhoitajat eivät saa konkurssisäännön mukaan myydä kiinteää omaisuutta. Lisäksi väliaikaisilla pesänhoitajilla ei ollut valtakirjoja kiinteistön myymiseen. Kiinteistökaupassa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmitettiin keskeneräinen tilauskanta 15 miljonaa suremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Myyjä ( KERA OY) tiesi, että myytävä kohde oli markkinoilta poistettavien listalla. KERA Oy käytti asiassa saattohoitajaa.

Kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei ole koskaan tavannut kanpanvahvistaja Sulo Heiskaria. Heiskari oli tuleva syyttäjä joka toimi syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissä, jotka koskivat näitä kauppasopimuksia ja oli siten esteellinen henkilö toimimaan syyttäjänä, koska oli asianosainen.


Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu.


Kaupanvahvistaja ja syyttäjä Sulo Heiskari
Asianajaja Jouni Vihervalli on edustanut kantelijoita oikeudessa, mutta hän todistaa Suomen Asianjajaliitolle, ettei hän ole koskaan tavannut kantelijoita tai edes puhelimessa keskustellut heidän kanssaan.


Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tekemänsä kiinteistökaupat ilman kaupanvahvistajaa, siis lainvastaisesti.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki tuoteoikeuksien kaupat ja samalla takaukset raukesivat.
Varatuomari Herttuainen toteaa, että kaupat on purettu ja takaukset ovat rauenneet.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla, sillä takaukset olivat purkautuneet.
Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut Ylivieskan käräjäoikeudelle lausumman, että kanne on oikea. Varatuomari Petajällä ei ollut valtakirjoja eikä toimeksiantoja asiassa.


Varatuomari Paavo M.Petäjä
Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ollut toimeksiantoja konkurssiasiassa.

Konkurssihakemus oli väärin tehty, koska kaupat oli purettu niin takaussaatavaa ei ollut. Lisäksi PR-Teollisuus Oy oli maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:lle huomattavasti enemmän kuin konkurssihakemuksessa mainittu summa oli. 
Silloinen asianajaja Asko Keränen pyysi avoimet valtakirjat, jotta hän voi hakea konkurssituomion purkua, koska konkurssi oli laiton, sillä kaupat oli purettu ja konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla.
Entinen asianjaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen
Asianajaja Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Tämän johdosta Erkki Aho on joutunut kärsimään 4 konkurssituomiota, yhden 75 päivän ehdottoman vankeustuomion ja kolme kunnianloukkaustuomiota. Kaikki tuomiot on saatu aikaan rikosten avulla.
Asianajaja Hannu Maskonen teki itse oman loppulisen ratkaisunsa. Ennen kuolemaansa hän vaati Erkki Aholta asioiden penkomisen lopettamista ja 10 000 mk. Aho ei suostunut Maskosen vaatimukseen ja niin Maskonen haki Ahon henkilökohtaiseen konkurssiin ja teki itse oman lopullisen ratkaisunsa.


On erittäin epätodennäköistä, että poliisi, syyttäjä, laillisuusvalvojat ja oikeudentuomarit eivät olisi tunteneet lakia ja olisivat  siksi tehneet väärät päätökset asiassa. Tässä esimerkkejä poliisin vääristä päätöksistä


Ylivieskan ja Jokilaaksojen poliisi Raimo Ollila, joka jätti kaikki rikokset selvittämättä
Ylivieskan entinen poliisipäällikkö ja nykyinen syyttäjä on keskeinen tekijä rikoksiin syyllistyneiden suojelussa. Hän laati syytteen, jonka perusteella minut tuomittiin ehdottomaan vankeuteen. Syyttäjä oikeudenkäynnissä toimi Sulo Heiskari. Syyte oli nostettu Merita-pankin nimissä pankin johtajan tietämättä velasta, jota ei ollut olemassakaan, koska kaupat oli purettu.
Oulun läänin poliisijohtaja ja nykyinen Oulun poliisijohtaja Sauli Kuha on vastuussa alaistensa toiminnasta ja siitä, että kaikki rikokset on jätetty tutkimatta ja minulle on aiheutettu 4 konkurssia, yksi 75 päivän ehdoton tuomio sekä kolme kunnianloukkaustuomiota, mitkä kaikki on saatu aikaan rikosten avulla.
6870/S/10431/99, Aho, Virta
6870/R/1104/97, Aho
6870/R/372/97, Aho, Virta
6870/R/1279/98, Aho
6870/R/1372/99, Aho
6870/S/10148/00, Aho
6870/R/1371/99, Aho
6870/R/833/00, Aho
6870/S/10109/01, Aho
6870/R/137/01, Aho
6870/R/412/97, Aho
4728/R/288/96, Aho
4728/R/339/96, Aho
6870/S/10375/02, Aho
6870/R/120/03, Aho
6870/R/1041/07, Aho
6870/R/1521/04, Aho
6870/R/4131/07, Aho
6870/R/10837/06, Aho
6870/S/10225/08, Aho
6030/R/1690/02, Aho
6610/S/10590/05, Aho
6610/S/11066/05, Aho
6610/S/10599/06, Aho

Keskusrikospoliisin asiankäsittelyjärjestelmästä löytyvät diaarinumerot:
106/TUP/98
28/TUP/01
88/TUP/02
93/TUP/02
157/TUP/03
156/TUP/04
923/7/08
328/7/10
360/7/10
2400/2011/1106
2400/2011/1376
2400/2011/1639
2400/2012/609
POL-2015-2595

Poliisiasiain tietojärjestelmästä löytyvät, Keskusrikospoliisin piirikoodille kirjatut ilmoitusnumerot:
2400/S/10176/14
2400/S/10104/14
2400/S/10078/14
2400/s/10615/11
2400/S/10357/08
2400/S/10249/05
2400/S/10591/04
2400/S/10590/04
2400/S/10589/04
2400/S/10588/04
2400/S/10736/03
2400/R/760/99
2400/R/737/97

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske toimi syyttäjä Sulo Heiskarin ja muiden tekjöiden suojelijana
Valtakunnansyyttäjäviraston ilmoitus
Valtakunnansyyttäjänvirastoon toimittamianne kirjoituksia on käsitelty seuraavilla diaarinumeroilla: 
186/41/98, 217/22/98,
109/42/99, 239/42/99, 80/41/99, 108/41/99,
58/42/00, 83/42/00, 184/42/00,
2/42/01, 111/42/01, 142/42/01,
126/42/02, 198/42/02,
11/41/03,
137/42/04, 7/41/04, 63/41/04, 148/41/04, 155/41/04,
159/41/05,
136/41/08,
37/42/09, 74/42/09, 9/41/09, 155/21/09,
44/41/11,
96/21/12,
45/21/13

Lisäksi kirjoituksianne on diarioitu seuraaville diaarinumeroille:

2/92/08, 1/92/09, 2/82/10, 2/92/11, 2/92/12, 2/92/13 ja 2/92/14
Valtakunnansyyttäjänvirasto
PL 333
00181 Helsinki
p. 02956 20810
vksv@oikeus.fi

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on toiminut rikoksiin syyllistyneiden suojelijana ja estänyt oikeuden toteutumisen
Syyttäjävirasto ei ole nostanut asioissa syytteitä
Laillisuusvalvonta ei ole löytänyt asioista mitään laitonta rikoksista puhumattakaan
Oikeuslaitos on tehnyt mielestäni tietoisesti vääriä päätöksiä
Ohessa listaus tuomioista päivämäärineen 

Konkurssiasiat
K 96/531,         PR-Teollisuus Oy (hja Alavieskan Puurakenne )
                Konkurssituomio 3.1.1997/1
K 97/1236        International Timber (hja Eläke-Varma Keskinäinen yhtiö)
                Konkurssituomio 7.9.1998/963
K 00/1003        Erkki Aho (hja Alavieskan Puurakenne)
                ratkaisu 28.2.2001/280, rauennut/sillensä, valitettu hovioikeuteen
K 10/5019        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 4.1.2011/38, peruutettu
K 10/3862        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 30.8.2010/4430, sillensä, muu syy
K 11/1589        Erkki Aho (hja Mikko Kovalainen)
                ratkaisu 26.9.2012/7257, rauennut, sillensä
ITC Finland Oy:n konkurssi, ei löytynyt diaarista
Rikosasiat:
R 98/71                Asia: velallisen vilpillisyys
                ratkaisu 1.6.1998/144
R 98/90                Asia: muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
                ratkaisu 26.8.1998/1
                ratkaisu 13.8.1998
RD 01/361        ratkaisu 15.2.2002/10046 , jätetty tutkimatta
R 05/506        asianomistajana Tapio Lahola
                Tuomio 28.11.2005/529, valitettu hovioikeuteen
R 10/506,        asianomistaja Mikko Kovalainen
                Tuomio 6.9.2010/1034, valitettu hovioikeuteen
R 11/537        asianomisaja Markku Koski
                Tuomio 27.7.2011/587, valitettu hovioikeuteen
Rikosasiaa, jossa asianomistajana Torsti Kalliokoski, ei löytynyt diaarista
Rikosasia R 97/288 koskee muuta vastaajaa, rikosilmoituksen numerolla ei löydy diaarista
S 95/1488        Kja Alavieskan Puurakenne, vjat: Erkki Aho, Kari Konu, Markku Koski, PR-Teollisuus Oy, Remes Jouni ja Virta Heino, asiaan osallisena PR-Teollisuus Oy:n                         konkurssipesä
                Ratkaisu 28.6.1996 , hyväksytty kokonaan tai osittain
Katriina Rantinsalo
hallintosihteeri 

Tässä Rovaniemen hovioikeuden ilmoitus siellä käsitellyssä olleista asioista. En ole saanut yhteenkään hovioikeuden käsittelyyn suullista käsittelyä.
S 13/603
H 13/408
H 13/378
S 12/378
S 11/721
R 11/715
R 09/679
S 09/633
H 08/1027
S 11/420
S 11/85
R 10/904
R 08/974
R 08/790
R 06/70

On todennäköistä, että systeemi on ylhäältä johdettua rikollisuutta ja ehkä siksi korkein oikeus ei ole purkanut alempien oikeuksien vääriä päätöksiä. Myöskään kansanedustajat eivät ole reagoineet asiaan vaikka heitä on lukemattomia kertoja asioista informoitu todistettavasti. Kansanedustajien pitää perustuslain mukaan noudattaa lakia.
Ehkä asioille on yhteinen nimittäjä eli salaiseksi julistettu SSP-sopimus 22.10.1993 jossa sovittiin toimialarationalisoinnista sekä ns. Koiviston konklaavi, jonka asiakirjat julistettiin myös salaisiksi, mutta nyt ne ovat esimerkiksi oikeuden käytettävissä. Esittämissäni kirjoissa on avattu ko. asiakirjojen salaisuuksia. SSP-sopimuksen jäljennös on todistusaineistona.

Katson, että kaikki asioitani käsitelleet henkilöt ovat syyllistyneet rikoslain 15 luvun 10 § ja 11 § vastaisiin tekoihin. Näistä teoista on laissa määritelty sakko tai vankeusrangaistus. 

Terveisin Erkki

Ei kommentteja: