tiistai 10. marraskuuta 2015

Haaste käräjäoikeuteenFrom: Erkki Aho
Sent: Tuesday, November 10, 2015 7:04 AM
Subject: Haaste käräjäoikeuteen

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Valtakatu 4
84100 YLIVIESKA

HAASTE KÄRÄJÄOIKEUTEEN

KANTAJA
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 KALAJOKI

VASTAAJA
 1. Ulosottomies Vesa Heikkinen
  Valtakatu 4
  84100 YLIVIESKA
 2. Suomen valtio
  Snellmaninkatu 1 A
  HELSINKI
PERUSTE

Kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen on jättänyt virkavelvollisuutensa tekemättä kun ei ole toimittanut tietoja Erkki Ahon ulosmitatuista varoista eikä niiden kohdentamisesta 30.6.1996 jälkeistä ajalta vaikka niitä useasti on pyydetty ja hän on jatkanut Erkki Ahon varojen ulosmittaamista Ahon vastustuksesta huolimatta vaikka on varmasti tiennyt, että ulosotossa olevat saatavat on saatu aikaan rikollisesti. Toimintaa on syytä pitää Ihmisoikeussopimusten, Suomen perustuslain ja rikoslain sekä ulosottolain vastaisena menettelynä.
Suomen valtio, joita on edustanut viime vuosien perustuslakivaliokunnat sekä oikeus- ja poliisiministerit, ovat suojelleet vastoin lakia toimineita laillisuusvalvojia, syyttäjäviranomaisia ja poliisiviranomaisia. Kysymys on YK:n Ihmisoikeusjulistuksen, Euroopan Ihmisoikeussopimuksen, Suomen perustuslain, Suomen lain ja myös rikoslain vastaisesta menettelystä. Kansanedustajien pitää Suomen perustuslain mukaan noudattaa lakia.

TODISTUSAINEISTO

Todistusaineisto on toimitettu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen 06.11.2015. Selostus aineistosta löytyy täältä

Päätös veronpalautuksen ulosmittauksesta 02.11.2015 ulosmittausnumero 55910415 + muut ulosmittaukset

Todistajiksi nimeän kaupanvahvistusasiassa ja syyttäjän esteellisyysasiassa ja tutkinnanjohtajan virkavelvollisuuden laiminlyöntiasiassa Heino Virran, Pentti Arhippaisen ja Erkki Ahon, kaupanvahvistusasiassa myös Arto Ranta-Ylitalon.
 1. Heino Virta Haukipudas
 2. Arto Ranta-Ylitalo Kannus
 3. Pentti Arhippainen Helsinki
 4. Erkki Aho Kalajoki
Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastaisessa oikeudenkäyntiasiassa todistajaksi nimeän
 1. Alpo Ylitalo Kokkola
 2. Pentti Heikkinen Hyrynsalmi
 3. Olli Puolitaval Kiiminki
 4. Erkki Aho Kalajoki
Vahingonkorvausvaatimukseni Suomen valtiolle on noin 300 miljoonaa euroa, mutta summa tarkentuu myöhemmin, kun saa ulosottoviranomaisilta selvityksen minulta ulosmitatuista varoista 30.06.1996 jälkeiseltä ajalta ja niille maksettavista koroista.
Teot, joiden oikeusvaikutukset ovat voimassa, eivät ole vanhentuneita. Rikollisesti aikaansaadut ulosotot ovat voimassa.

Kalajoella 10.11.2015

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki

puh. 044-3025948

Ei kommentteja: