maanantai 22. syyskuuta 2014

Toimittajat Tuuli Toivanen ja Päivi Happonen

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Olette luvanneet seurata oikeuskanslerille tekemäni kantelun käsittelun koskien ylikomisario Tero Haapalan toimintaa.


Kantelu ylikomisario Tero Haapalan toiminnasta

Kiirehtimispyyntö

Tässä oikeuskansleri Jaakko Jonkan vastaus Asianumero/Ärendenummer OKV/1043/1/2014

KANTELU
Arvostelette oikeuskanslerille 21.5.2014 osoittamassanne kantelussa rikosylikomisario Tero Haapalan toimintaa ja 17.3.2014 tekemää tutkinnan päätöstä asiassa 2400/S/10104/14. Katsotte, että Haapala on jättänyt kokonaan tutkimatta tutkintapyyntönne.
Kanteluunne on liitetty oikeuskanslerinvirastoon 2. ja 9.6. sekä 11.8. ja 8.9.2014 toimittamanne kirjoitukset.
SELVITYS
Keskusrikospoliisista on tilattu jäljennökset tutkintailmoituksista ja rikosylikomisario Tero Haapalan 17.3.2014 tekemästä tutkinnan päätöksestä asiassa 2400/S/10104/14 sekä samaan asiakokonaisuuteen liittyvästä tutkinnan päätöksestä asiassa 2400/S/10078/14.
RATKAISU
Perustuslain 108 §:n 1 momentin mukaan oikeuskanslerin tulee valvoa, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset sekä virkamiehet, julkisyhteisön työntekijät ja muutkin julkista tehtävää hoitaessaan noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa.
Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan oikeuskansleri ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta lain noudattamisen, oikeusturvan tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta.
Kantelunne kohteena olevasta tutkinnan päätöksestä ilmenee, että rikoksista epäillyiksi on luettelomaisesti nimetty 44 henkilöä, jotka ovat käsitelleet asioitanne eri viranomaisissa. Päätöksestä ilmenee myös, että tutkintapyynnössä on viitattu yhteensä 26:een käräjä- ja hovioikeuden ratkaisuun sekä useisiin blogikirjoituksiin. Syyttäjätutkinnanjohtaja on 11.3.2014 tehnyt poliisien osalta päätöksen olla aloittamatta esitutkintaa osin samoissa asiakokonaisuuksissa (2400/S/10078/14).
Kantelunne ja käytettävissäni olevan muun aineiston perusteella asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka vuoksi minulla olisi aihetta ryhtyä asiaa enemmälti tutkimaan.
Kirjoituksenne ei näin ollen anna aihetta toimenpiteisiini.
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka
Nuorempi oikeuskanslerinsihteeri Pia Tulkki-AnsinnArvoisat toimittajat Tuuli Toivanen ja Päivi HapponenMinä haluan tulla esittelemään Teille kirjallisen todistusaineiston vaikka suoraan televisiolähetykseen ja niin, että oikeuskansleri Jaakko Jonkka on henkilökohtaisesti vastaamassa koko Suomen kansalle miksi hän suojelee rikollisia ja toimii kansalaisten edun vastaisella tavalla. Merkillistä on se, että rikolliset itse ovat jo tunnustaneet tekonsa ja muukin todistusaineisto kiistattomista osoittaa muun muassa rikollisen menettelyn ja oikeuskansleri suojelee rikollisia ja estää oikeuden toteumisen.Kalajoella 22.09.2014
Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)
www.erkkiaho.com1 kommentti:

ollitoivooalvi kirjoitti...

Erkki Hyvä.
Eikö tasavallan presidentti Tarja Halonen julkisesti todistanut, että "elämmehän hyvinvointioikeusvaltiossa". Ei kaiteti hän voi eikä saa satuja kertoilla vakavassa asiassa.