tiistai 13. toukokuuta 2014

Sakon muuttaminen vankeudeksi


Kihlakunnanulosottomies Vesa Heikkinen ei ole ilmoittanut pyynnöistäni huolimatta selkokielellä minkä asian johdosta hän on hakemassa sakon muuttamista vankeudeksi. Myöskin laillisuusvalvoja Pasi Pölönen on kieltäytynyt oikaisemasta ulosottomiehen miehen toimintaa. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että laillisuusvalvoja laiminlyö virkavelvollisuutensa. Asian hänelle on esitellyt esteellinen esittelijä Helena Rahko.
Asiakkaan on syytä saada selkokielinen kirjallinen oikeuden päätös asiasta. Ulosottomies Vesa Heikkisen lähettämistä asiakirjoista ei käy selville mistä asiasta on kysymys. Pyydän lähettämään selkokieliset asiakirjat. Viranomainen ei voi toimia näin kelvottomasti. Pyydän oikeisministeri Anna-Maja Henriksonia puuttumaan alaistensa toimintaan ja vapauttamaan kihlakunnan ulosottomies Vesa Heikkinen tehtävistään. Mielestäni hänen toiminnastaan on yhteiskunnalle ennemmän haittaa kuin hyötyä. Vesa Heikkisen toiminta on viranomaiselle sopimatonta menettelyä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1969/19690321 321/1969
Asetussakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta
Onko asetus ajantasainen? Lääninhallituksia ei enää ole olemassa.

Korkein oikeus ei ole antanut valituslupaa asioissa sillä perusteella, että valituslupahkemusta ei ole tehnyt oikeudenkäymiskaaren edellyttämän koulutuksen saanut juristi tai virkamies. Olen pyytänyt korkeimman oikeuden presidentiltä Pauliine Koskelolta vastausta siitä, että kuka on se korkeimman oikeuden päätöksessä tarkoittama viranomainen joka voi tehdä tuomioiden purkuhakemuksen, mutta korkeimman oikeuden presidentti ei ole vastannut sähköpostiini. Onko hän menetellyt lainvastaisesti?
Poliisihallitus on vastauksessaan todennut, että mikään laki ei velvoita heitä tutkimaan rikoksia. Vastaus on pöyristyttävä ja on syytä epäillä selkeää rikollisten suojelua. Myös valtakunnansyyttäjävirasto ( Anssi Hiivala) kieltäytyy tutkimasta asiaa.
Valitettavasti en ole saanut asianajajaa tuomoiden purkamista varten, koska Ylivieskan oikeusaputoimistokin ( Kari Peippo) kieltäytyy lain vastaisesti auttamasta minua asiassa ja on tehnyt sen jo useita kertoja. Paikallinen korkeamman koulutuksen saanut juristi sanoi minulle, etten voi saada asianajajaa Kokkolan ja Oulun väliseltä alueelta mainitut kaupungit mukaanlukien, koska kysymyksessä on viranomaisrikollisuus, jossa on mukana syyttäjät Sulo Heiskari ja Esa Mustonen sekä Jokilaaksojen poliisilaitos esimiehineen sekä lukuisa määrä alueen asianajajia ja varatuomareita. On myös syytä epäillä Ylivieska- Raahen käräjäoikeuden tuomareiden ( Jyrki Määttä, Jaakko Raittila, Timo Tammiketo ja erityisesti Heikki Sneck) toimintaa lainvastaiseksi ja jopa rikolliseksi. Tämä juristi lupasi ensin hoitaa asian, mutta sitten hän sanoi, että pelkää kostoa asiassa, jos ottaa asian hoidettavakseen. Ruotsista sain asianajajan, jolla on oikeudet toimia Suomessa. Hänen kanssaan soviittin hinnaksi 8000 euroa tuomion purkujen hakemisesta, mutta sitten hän perui asian. Suomen Asianajajaliitosta en ole saanut asianajajaa.


Korkein oikeus eikä hovioikeuskaan ole antanut asiassa suullista käsittelyä eikä todistusaineistoa ole otettu vastaan asian käsittelyssä eikä todistajia ole kuultu. Menettely on ollut Suomen perustuslain, oikeudenkäymiskaaren ja EU:n ihmisoikeussopimuksen vastaistan menettelyä ja täyttää jo ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkistön sekä kidutuksen tunnusmerkistön. Erityisesti Rovaniemen hovioikeuden toiminta asioissani on ollut käsittämätöntä.


Minä haluan, että kaikkia asiani käsitellään joko korkeimmasssa oikeudessa tai alioikeudessa uudelleen ja otetaan todistusaineistot vastaan lain mukaisesti sekä kuullaan todistajia asian mukaisesti. Haluan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Siihen olen valmis ja olen valmis siihen, että oikeudenkäynti esitetään netissä suorana lähetyksenä. Todistusaineistot asioissa löytyy tästä http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/
sekä kotoani ja Kalajoen kaupungin arkistosta.


Erkki Aho

www.erkkiaho.com

Ei kommentteja: