keskiviikko 21. toukokuuta 2014

Kantelu oikeuskanslerille rikosylikomisario Tero Haapalan toiminnastaRikosylikomisario Tero Haapala on tehnyt 17.3.2014 päätöksen 2400/S/10104/14. Päätöksen mukaan rikoksista ei esitutkinaa suoriteta. Tero Haapala on jo aikaisemmin käsitellyt samaa asiaa ja tehnyt silloinkin tutkimattajättämispäätöksen. Erikoista asiassa on se, että aikaisemmalla tutkimattajättämispäätöksellä on sama tutkintanumero eli 2400/S/10104/14. Tästä on vedettävä se johtopäätös, että rikosylikomisario on jättänyt kokonaan tutkimatta uuden tutkintapyynnön.
Rikosilmoitus on esitetty tässä

On siis syytä epäillä, että rikosylikomisario Tero Haapala on syyllistynyt virka-aseman väärinkäyttöön tai virka-aseman törkeään väärinkäyttöön koska on jättänyt selkeät törkeät rikokset tutkimatta. Lisäksi on syytä epäillä, että rikosylikomisario Tero Haapala on syyllistynyt rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja rikosten peittelyyn. Teot ovat todella vakavia rikoksia.

On huomioitava se, että rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa ja asia on koko ajan ollut vireillä joten rikokset eivät ole voineet vanhentua, vaan rikoksia on pyritty vanhentamaan uusilla rikoksilla. Tästä selviää, että rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa

Soitin rikosylikomisario Tero Haapalalle ja 23 minuutin keskustelun aikana hän pyysi tekemään rikosilmoituksen suoraan KRP:n johtajalle ja nimeämään vain pari henkilöä tutkinnan kohteiksi, ei siis kaikkia rikoksen tehneitä.

Rikolliset ovat tunnustaneet rikoksensa ja siksi kaikki minua ja yritystoimintaani vastaan tehdyt tuomiot olisi pitänyt purkaa. Tästä käy ilmi rikosten tunnustamiset

Tässä on suullinen todistusaineisto rikoksista

Olen esitellyt rikokset todistusaineistoineen poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle ja todistusaineistot löytyvät poliisiylijohtajalta, koska hän ei ole niitä palauttanut.

Todistusaineistot löytyvät myös Kalajoen kaupungin arkistosta, koska jouduin poliittisen ajojahdin jälkeen tekemään valtuustolle sen pyytämän selvityksen rikollisesta toiminnasta luottamustoimen ulkouolella. Sivuja selvityksessä on 1879 sivua. En kuitenkaan saanut esittää selvitystä valtuustolle, koska selvitys sisälsi myös Kalajoen kaupungin virkamiesten mahdolliset tutkimatta jätetyt rikokset.
Tässä kuva Kalajoen kaupungin arkistossa olevasta todistusaineistosta.Todistusaineistot , selotukset ja juridinen argumentointi löytyy tästä

Ehkä rikosylikomasario Tero Haapala tarkoitti vain muutamalla henkilöllä poliisi Raimo Ollilaa, joka on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta ja siten toiminut esteellisenä tutkinnanjohtajana lähes kaikissa asioissani. Toinen mahdollisuus on syyttäjä Sulo Heiskari, joka on toiminut esteellisenä syyttäjä lähes kaikissa asioissani. Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi kiinteistä kaupassa, jossa väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät ilman valtakirjaa toisen omistamaa pantattua omaisuutta ja salasivat 48 miljoonan markan pantatut kiinteistöt ja ilmoittivat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ei ollut paikalla kun kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettiin eikä kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo ollut paikalla kun kauppakirjat allekirjoitettiin. Lisäksi myyjä tiesi, että PR-talot oli markkinoilta poistettavien listalla ja oli kertonut tämän silloiselle kansanedustaja Markku Koskelle, joka ilmoitti siitä jälkikäteen kauppasopimuksen oleville ostajille eli osakkeenomistajille. Kysymys on törkeästä petoksesta. Kaupanvahvistajaksi merkitty syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä kaikissa oikeudenkäynneissä, joissa on käsitelty näitä asioita, joten hän varmasti esteellinen ja se on tuomioiden purkuperuste oikeudenkäymiskaaren mukaan. Myös varatuomari Paavo M. Petäjän tunnustus ja entisen asianajajan Asko Keräsen tunnustus sekä asianajaja Jouni Vihervallin tunnustus ovat tuomionpurkuperusteita korkeimmassa oikeudessa.

Korkein oikeus on jättänyt tuomiot purkamatta vedoten oikeudenkäymiskaaren pykälään, jonka mukaan purkuhakemus on oltava lainoppineen henkilön tai virkamiehen tekemä. Olen pyytänyt korkeimman oikeuden presidentiltä Pauliine Koskelolta tietoa siitä, mikä on tämä korkeimman oikeuden tarkoittama virkamies. Korkeimman oikeuden presidentti ei ole vastannut minulle vaikka lain mukaan hänen kuuluisi vastata. Koska en saanut vastausta korkeimman oikeuden presidentiltä, niin käännyin sisäasiainministeriön puoleen jolloin sisäasianministeriö vastasi ettei mikään laki velvoita poliisia tutkimaan rikoksia. Sen jälkeen tein tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjävirastoon, jossa kielätydyttiin vastaanottamasta todistusaineistoa valtiosyyttäjä Anssi Hiivalan toimesta. Myös KRP eli rikosylikomisario Tero Haapala kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa.

Asia on varsin julkinen, koska asia on tutkivan journalisimin käsittelyssä

Lähetän tämän asian jo ehkä 50:nnen kerran kansanedustajille tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Erkki Aho


Ei kommentteja: