torstai 27. kesäkuuta 2013

Rikoskomisario Jonny PaananenTutkintapyyntö poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle

Pyydän tutkimaan onko rikoskomisario Jonny Paananen syyllistynyt virkarikokseen tehdessää esteellisenä henkilönä tutkimattajattamispäätöksen.

Perustelut:

Rikoskomisario Jonny Paananen on Jokilaaksojen poliisilaitoksen rikosentorjuntaryhmän poliisi.

Rikoksentorjuntayksikkö
http://www.poliisi.fi/poliisi/jokilaaksot/home.nsf/pages/36B84F25E2878DDEC225750600383BB8?opendocument

Hän on tehnyt esteellisenä henkilönä päätöksen 8540/S/3258/10. Poliisin esteellisyys määritellään poliisilaissa.

Esitutkintalain 16 §:ssä määritellään tutkinnanjohtajan esteellisyys: Tutkinnanjohtaja tai tutkija on esteellinen:
1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen;
2) jos asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen;
3) jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edustaa asianosaista tai sitä, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
5) jos hän kuuluu sellaisen yhteisön, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen hallitukseen, hallintoneuvostoon tai niihin rinnastettavaan toimielimeen, joka on asianosainen taikka jolle asiassa on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; tai
6) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.


Poliisi Jonny Paananen on tutkinnanjohtajana Markku Kosken tekemässä rikostutkintapyynnössä ja jätti kaikki todistusiaineistot huomioonottamatta Markku Koskea vastaan. Markku Koski oli todistusaineiston mukaan kiistattomasti mukana törkeässä petoksessa todistajalausuntojen mukaan. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että rikoskomisario Jonny Paananen suojeli lestadiolaismafian tekoja ja syyttäjä Esa Mustonen, joka antoi Rovaniemen hovioikeudelle asiassa väärän lausuman ja toimi esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaan ja suojeli virkaveljensä Sulo Heiskarin rikoksia.

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos? http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/11/kunnianloukkaus-vai-osallisuus-torkeaan.html

Tyytymättömyyden ilmoitus

Rovaniemen hovioikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/11/rovaniemen-hovioikeudelle.html -----

Original Message -----
From: Erkki Aho
To: kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi ; VKSV@oikeus.fi ; kirjaamo.keskusrikospoliisi@poliisi.fi
Sent: Thursday, December 09, 2010 9:16 AM
Subject: Rikostutkinnan siirtovaatimus ja todellisen rikostutkinnan suorittaminen

Perustelut asian tutkinnan siirtämisestä KRP:lle ja valtakunnansyyttäjävirastolle
Vaadin asioiden tutkinnansiirtämistä KRP:lle ja valtakunnansyyttäjävirastolle
Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksihttp://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/11/rikostutkintapyynto-markku-kosken.html

Vapo Oy:llä ja leipomo Wanhakoski Ky:llä ei ollut konsulttisopimusta keskenään. Konsulttipalkkio on maksettu Wanhakoski Oy:n tilille. Raha on leipomolle pimeää rahaa. Onko asia kirjapidossa ja verotuksessa käsitelty oikein ja lainmukaisesti? Miksi asiat pitää julistaa salaisiksi?
Miksi kauppahinta maksettiin ainoastaan Markku Koskelle, kun yhtiössä oli muitakin osakkaita? Tässä vain pari kysymystä asioista.
Poliisi 
Jyrki Rajaniemi ei ymmärtänyt talousrikoksista mitään. Hän myös tunnusti asian kuulusteluissa, mutta ei suostunut kirjoittamaan sitä kuulustelupöytäkirjaan. Minun kokemukseni mukaan Jokilaaksojen poliisin rikostutkinta on ammattitaidotonta ja puolueellista. Tutkinnanjohtaja Jonny Paananen on Markku Kosken tukialueelta eli ei voi välttyä vaikutelmalta, että oma mies on tutkinnanjohtajana.
Asiassa on suoritetava puolueeton ja esteetön rikostutkinta esitutkintalain mukaisesti ja silloin on otettava huomioon kaikki esille tulevat asiat eli
Rikostutkintapyyntö Markku Kosken toimista
http://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/11/rikostutkintapyynto-markku-kosken.html
Jouni Remes ja Markku Koski
http://e-aho-muutablog.blogspot.fi/2010/12/jouni-remes-ja-markku-koski.html

Oikeuskansleri Jaakko Jonkkahttp://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/09/oikeuskansleri-jaakko-jonkka.html

SM-2007-2086/Pr-1http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/12/sm-2007-2086pr-1.html

Kalajoella 09.12.2010 Erkki Aho Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


Asiakirjapyyntöhttp://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/10/selvitys-ja-asiakirjapyynto.html


Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html


Markku Koski ja syyttäjä Esa Mustonen sekä keskustalaislestadiolainen rikosliiga
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/markku-koski-ja-syyttaja-esa-mustonen.html


Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2013/03/tuomioiden-purkuperusteita-korkeimmalle.html


Vaadin Suomen lain mukaista rangaistusta ja asian perusteellista uutta tutkintaan.Kalajoella 27.06.2013Erkki Aho

Kalajoen kaupunginvaltuutettu (7.s kausi)

Ei kommentteja: