sunnuntai 5. toukokuuta 2013

Vastakanteen täydennys 05.05.2013


Ylivieska-Raahen käräjäoikeus
Ylivieskan kanslia
Valtakatu 4
84100 YlivieskaVastakanne riita-asiassa S12/8495KantajaErkki Aho
Lankilantie 25 B5
85100 KalajokiKihlakunnanvouti Outi Rantahalvari tietää, että kaikki ulosotossa olevat saatavani ovat syntyneet rikosten avulla. Katso vastaus kihlakunnanvoudille

Vastaus kihlakunnanvuodille 4756/6610/13I

Ulosottomies Vesa Heikkinen on vuoren varmasti tietoinen siitä, että ulosotossaolevat saatavat on saatu aikaan rikosten avulla. Siitä huolimatta hän yhä edelleen perii saatavia ulosoton kautta vaikka ne ovat perintäkelvottomia ja syyllistyy näin rikolliseen toimintaan. Tässä todistus ulosottomiehen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta:

Sent: Monday, April 29, 2013 1:54 PM
Subject: *Luottamuksellinen: ULOSOTTOSELVITYS

Ulosottoselvityksessä velallisen on totuuden totuudenmukaisesti ilmoitettava ulosottomiehelle täytäntöönpanossa tarpeelliset tiedot. Väärän tiedon antamisesta tai tiedon salaamisesta voidaan tuomita rangaistus.


1) Saatteko palkkaa, eläkettä tai työttömyyskorvausta? Saatteko luontoisetuja tai kulukorvauksia?  Mikä on tulon tai korvauksen maksajan nimi?2)Onko Teillä käteisvaroja, pankkitilejä, pankkitalletuksia tai käyttöoikeuksia muiden pankkitileihin?3)Omistatteko kulkuvälineitä kuten autoja, perävaunuja,  moottorityökoneita, moottoripyöriä, veneitä tai ilma-aluksia kokonaan tai osaksi tai oletteko sellaisen haltija?4)Omistatteko kiinteistöjä ja niillä olevia rakennuksia tai kiinteistöjen vuokraoikeuksia tai määräaloja?5)Onko Teillä muuta kuin aiemmin lueteltua varallisuutta?6)Saatteko toimeentulotukea, asumistukea tai muita tukia tai avustuksia?7)Onko tiedossanne todennäköisiä muutoksia, jotka seuraavan vuoden aikana vaikuttavat taloudelliseen tilanteeseenne?
Yllä olevat tiedot on merkitty oikein.VakuudeksiErkki Johannes Aho
tietojenantovelvollinen
Ulosottomies Vesa Heikikinen syyllistyy minun oikeustajuni mukaan näihin allamainittuihin rikoksiin ja siksi hänet on tuomittava Suomen lain mukaan. Se, ettei korkein oikeus ole purkanut alioikeuksien vääriä päätöksiä, ei ole este sille, että ulosottomies ja hänen esimiehensä voivat jättää noudattama Suomen rikoslakia.
10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittavarikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.


Rikoslaki 40 luku 8 §
Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen
Jos virka-aseman väärinkäyttämisessä
1) tavoitellaan huomattavan suurta hyötyä tai
2) pyritään aiheuttamaan erityisen tuntuvaa haittaa tai vahinkoa tai
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai häikäilemättömästi
ja virka-aseman väärinkäyttäminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, virkamies on tuomittava törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi sekä viralta pantavaksi.
Minulla on oikeus esittää minua vastaaan nostettuun kanteeseen vastakanne ja olen näin tehnyt. Vastakanteen todistusaineisto on tässä:


Vaadin, että tässä asiassa Ylivieska-Raahen käräjäoikeus vaihtaa käräjätuomaria, koska käräjätuomari Jyrki Jylhä on vuoren varmasti esteellinen toimimaan käräjätuomarina. Vaadin, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus varaa asian käsittelylle riittävän ajan. Mielestäni kaksi viikkoa on riittävä aika. Minä selvitän miten oikeudenistunnot voidaan lähettää suorana lähetyksenä netin kautta koko Suomen kansalle ja samalla koko maailmalle. Mikään laki ei estä minua esittämästä todistusaineistoa ilmoittamani linkin välityksellä. Linkki sisältää koko 18 vuoden oikeustaistelun. Pyydän Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta ilmoittamaan minulle oikeudenkäynnin ajankohdan.

Kalajoella 05.05.2013

Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Ei kommentteja: