tiistai 19. maaliskuuta 2013

Kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet


From: E.Aho
Sent: Tuesday, March 19, 2013 4:59 PM
Subject: kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet


Arvoisat kansanedustajat

Nyt on kansanedustajien korkea aika herätä kansalaisten oikeusturvan ja perusoikeuksien puolustamiseen.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Jylhä soitti minulle 19.03.2013 n. klo 16.00 ja ilmoitti, ettei käräjäoikeus ota asiaani käsiteltäväksi.

Kysymys 1. Miten voin saada oikeutta, jos käräjäoikeus ei ota asiaa käsiteltäväksi?

Kysymys 2. Miten voin saada oikeutta, kun poliisi kieltäytyy ottamasta asiaa tutkittavaksi?

Kysymys 3. Miten voin saada oikeutta, kun syyttäjä kieltäytyy syyttämästä, vaikka rikokset ovat kiistattomia.

Kysymys 4. Miten voin saada oikeutta, kun laillisuusvalvonta kieltäytyy selvittämästä asiaa.

Asia on tällä hetkellä oikeuskanslerin ratkaistavana

KRP:n apulaispäällikkö on siirtänyt asian poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

Lisäksi on otettava huomioon, että käräjätuomari Jyrki Jylhä on käsitellyt samoja asioita aikaisemmin eli käsittelee nyt asioita toistamiseen. Hän on siis vuoren varmasti esteellinen käsittelemään asiaa, josta hän ilmoitti päätöksensä puhelimitse minulle 19.03.2013 ja ilmoitti antavansa asiassa sähköpostitse ratkaisunsa 22.02.2013.

Käräjätuomari Jyrki Jylhän esteellisyyden todistaminen

Kysymys on tästä asiasta

Halutaanko suojella näitä?

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu (7. kausi)
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
gsm 044-3025948

P.S. On huomattava myös se, että käräjätuomari Jyrki Jylhää on syytä epäillä rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaisesta rikoksentekijäin suojelemisesta.
11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.

Ei kommentteja: