perjantai 7. joulukuuta 2012

Oikeuskanslerinviraston toiminta ei ole lainmukaista - vedenpitävä näyttö
Vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Outi Lehvä on esitellyt asian ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen on tehnyt päätöksen 29.11.2012 Dnro OKV/1310/2012.

Pesänluettelon vannomistilaisuudessa 4.7.1996 Aho toi asiat julki. Hän kertoi tilaisuudessa käsityksensä konkurssista. Tilaisuudessa olivat läsnä syyttäjä Sulo Heiskari ja asianajaja Asko Keränen. Keränen pyysi välittömästi tilaisuuden jälkeen Ahon kahville ja totesi, että toivottavasti pesänhoitajilla on vastuuvakuutus, sillä hänen mielestään konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Aho pyysi asianajaja Asko Kerästä hoitamaan hänen omasta esityksestään valituksen asiasta Vaasan hovioikeuteen. Aho teki Asko Keräselle valtakirjan asiassa samoin kuin myös Heino Virta teki valtakirjan asianajaja Asko Keräselle. Keränen ei kuitenkaan tehnyt valitusta Vaasan hovioikeuteen asiassa, vaan jätti asian hoitamatta. Keräsellä oli myös kaksi muuta valtakirjaa eli Kalle Tuohimaalta ja Päivi Rautiaiselta valituksen tekemistä varten. Valitusaika oli kulunut umpeen, kun asianajaja Asko Keränen ilmoitti Aholle ja Virralle asiasta. Kera Oy:n kehityspäällikkö ja ns. ruumiinpesuryhmän vetäjä Veikko Anttonen sanoi, että he tietävät Asko Keräsestä niin paljon sellaisia asioita, ettei Keränen lähde ajamaan asioita heitä vastaan. Asko Keränen on syyttäjä Sulo Heiskarin hyvä kaveri.

Asianajaja Asko Keränen siis pyysi ja sai tehtäväkseen valituksen tekemisen asiasta. Keräsen mukaan konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu. Asianajaja Keränen jätti valitukset tekemättä. Keränen on tunnustanut tekonsa ja hän on eronnut Suomen Asianajajaliitosta elokuussa 2012 ehkä epäillen sitä, että muuten tulee erotetuksi. Keränen on tunnustanut tekonsa.

Asianajaja Asko Keränen jätti PR-Teollisuus Oy:n konkurssiasiassa valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen, vaikka hän itse oli tehnyt aloitteen asian hoitamisesta ja pyytänyt sekä saanut avoimet asianajovaltakirjat asian hoitamiseen Erkki Aholta ja Heino Virralta sekä kahdelta muulta henkilöltä. Jokainen asianajaja on velvollinen noudattamaan, mitä hyvä asianajajatapa vaatii, ja asianajajaliiton hallituksen on valvottava, että hyvää asianajajatapaa noudatetaan. Suomen Asianajajaliitto suojeli jäseniään ja laiminlöi valvontavelvoitteensa. Hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden 16 §:n mukaan päämiehen luvatta asianajaja ei saa luopua tehtävää täyttämästä. Asianajaja Asko Keränen toimi vastoin Suomen Asianajajaliiton ohjeita sekä vastoin asianajajalakia.

Asianajajalain 5 §:n 1 momentin mukaan asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa.

Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä valvoi saatavansa PR-Teollisuus Oy:n konkurssissa kaupan purkuna johtuvina saatavina. Näin Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä tunnustaa purkaneensa kaupat. Kun kaupat on purettu, niin takaukset eivät voi jäädä voimaan pääsitoumus purettaessa. Tästä huolimatta Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki suoritustuomion takaajia vastaan vaikka kaupat oli purettu ja takaukset rauenneet. Järkyttävintä tässä on se, että he itse tunnustavat näin rikoksensa, mutta poliisi ei tutki, syyttäjä ei syytä eikä laillisuusvalvojat näe asiassa mitään laitonta rikoksista puhumattakaan. Kaiken lisäksi oikeuslaitos ei ota asiaa käsiteltäväkseen.

Kuten asiakirjasta näkyy niin oikeuskanslerinvirasto ylimpänä lainvalvoja tekee ei anna aihetta päätöksen vaikka asianajaja Asko Keränen tunnusti tekonsa ja erosi Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Olen lähettänyt asian Perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Nämä perustuslakivaliokunnan jäsenet, varajäsenet ja virkamiehet ovat nyt tietoisia asiasta ja kansalaiset voivat seurata poliitikkojen toimintaa.


Perustuslakivaliokunta

Jäsenet

Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Muut jäsenet:
Varajäsenet:
Virkamiehet
Yhteystiedot
  • Perustuslakivaliokunta, 00102 EDUSKUNTA
    Puh: (09) 432 2049, Fax: (09) 432 2070
    Sähköposti: pev@eduskunta.fi

Ei kommentteja: