maanantai 8. lokakuuta 2012

Kantelu käräjätuomari Minna Leikkaan päätöksestä
From: E.Aho
Sent: Monday, October 08, 2012 10:58 AM
Subject: Fw: U12/18724

Kantelu oikeuskanslerille Oulun käräjäoikeuden 8.10.2012 päätöksestä 12 /20107 U 12/18724 ( liitteenä Oulun käräjäoikeuden päätös)

Olen vaatinut useita kertoja Oulun käräjäoikeudessa käsittelyssä olleen asian ulosoton keskeytys käräjätuomarin vangitsemisoikeudenkäynniksi. En voi hyväksy käräjätuomari Minna Leikkaan toimintaa asiassa, koska olen ilmoittanut, että varsinainen haaste asiassa olisi tullut Oulun käräjäoikeuteen huomenna. Katson, että käräjätuomari Minna Leikas on toiminut Suomen lain vastaisesti estäessään oikeuden toteutumisen. Onko käräjätuomaria syytä epäillä rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaisesta rikollisten suojelusta?

Minulla on kaikki tuomiot purettavan korkeimmassa oikeudessa. Jos lakia
noudatetaan niin kaikki tuomioni tulee purkaa, koska

 1. asianajaja Asko Keränen tunnusti, että hän jätti valitukset tekemättä asiassa, jossa konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu.
 2. Markku Koski on tunnustanut, että Kera Oy on ilmoittanut, että yritys oli poistettavien
  listalla. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjä tiesi myydessään yrityksen, että
  yritys poistetaan markkinoilta.
 3. Uuden yrityksen perustajien joukossa oli Kera Oy:n kirjallisen suosituksen perusteella KTM Jouni Remes, joka teki Kera Oy:n kanssa sopimuksen, että yritys ei hae Kera Oy:n rahoitusta. Tämä sopimus oli tehty kaikkien muiden osakkaiden tietämättä.
 4. Lisäksi kauppasopimuksessa salattiin 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset ja
  myyjät olivat väliaikaisia pesänhoitajia, joilla ei konkurssisäännön mukaan
  ole oikeutta myydä kiinteää omaisuutta. Lisäksi he myivät pantattua
  omaisuutta, johon heillä ei ollut kirjallista lupaa kuten laki edellyttää.
 5. Kaupanvahvistajaksi oli merkitty tuleva syyttäjä Sulo Heiskari, joka ei
  ollut paikalla kun kauppasopimukset on allekirjoitettu. Myöskään
  kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ylitalo ei ollut paikalla kun
  kauppasopimukset allekirjoitettiin.
 6. Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut, että hänellä ei ollut
  valtakirjoja eikä toimeksiantoja konkurssiasiassa, mutta siitä huolimatta
  hän on antanut asiassa lausuman käräjäoikeudelle, että kanne on oikea.
  Todellisuudessa kanne oli väärä, koska kaupat oli purettu.
 7. Asianajaja Asko Keränen jätti valitukset tekemättä asiassa.
 8. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaikissa minua vastaan käymissä
  oikeudenkäynneissä esteellisenä syyttäjänä, jos asiaa tarkistellaan
  syyttäjistä annetun lain perusteella.
 9. Lisäksi Ylivieskan poliisi Raimo Ollila, joka on toiminut tutkinnanjohtajana on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Poliisi Raimo Ollila on toiminut esteellisenä
  tutkinnanjohtajana. Ollila on saamani tiedon mukaan lestadiolaisten
  saarnamies ja lestadiolaisilla on vahva Suomen taloteollisuudessa.
  Jukka-talojen, Pyhännnän Rakennustuotteen ja Laplitalojen fuusion on tästä
  todistusaineistona.
 10. Kaikki tämä rikollisuus perustuu SSP-sopimukseen 22.10.1992, jossa sovittiin
  toimialarationalisoinnista. Minulla on kopio tuosta sopimuksesta.
 11. Tämä Raimo Ollilan rikollisuus on jatkunut varatuomari Mikko Kovalaisen
  oikeudenkäynneissä, jossa hän on ollut tutkinnanjohtajana ja syyttäjänä on
  toiminut syyttäjä Sulo Heiskarin rikostoveri Esa Mustonen. Hän ei ole
  huomioinut mitään todistusaineistoa ja on antanut väärän todistuksena
  asioissa Rovaniemen hovioikeudelle asiassa, jossa en saanut kuulustella
  vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista.
 12. Väärän lausuman asiassa ovat antaneet myös käräjätuomari Jyrki Määttä ja varatuomari Mikko Kovalainen. Asian ovat kirjallisesti todistaneet oikeudenistuntoa seuraamassa olleet
  Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Pentti Heikkinen. Oikeuden kuulustelu
  nauhat paljastavat totuuden. Totuutta ei jostain syystä haluta kuulla.
 13. Olen vaatinut, että Oulun käräjäoikeudessa käsittelyssä oleva asia on muutettava käräjätuomari Heikki Sneckin vangitsemisoikeudenkäynniksi, koska hän ei ottanut asiassa
  todistusaineistoa vastaan ja esti todistajien kuulemisen. Lisäksi hän
  käsitteli asiaa neljänteen kertaan joten hänen esteellisyydestään ei ole
  mitään epäselvyyttä. Sain Oulun käräjäoikeudesta vastauksen tänään 9 jälkeen
  aamulla, että asia jätetään sillensä eli ulosoton keskeytysvaatimus, vaikka minä olin lukuisia kertoja vaatinut, että asia muutetaan käräjätuomari Heikki Sneckin vangitsemisoikeudenkäynniksi. Miksi ja millä perusteella käräjätuomari Minna Leikkaalla on olla muuttamatta asiaa vaatimallani tavalla, koska kaikki muutoksen juridiset asiat täyttyvät tutkimmatta ja syyttämättäjättämispäätökset asiassa ovat olemassa.
 14. Korkeimmassa oikeudessa asiaa valmistelee Kristiina Oinonen. Suomen perustuslain mukaan asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Jos asia vaatii jotakin vielä jotakin lisäselvitystä niin olen vaatinut tarvittaessa asioiden suullista käsittelyä.

Kalajoella 08.10.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

From: E.Aho
Sent: Tuesday, October 02, 2012 11:13 AM
Subject: Fw: U12/18724

Oulun käräjäoikeus U12/18724
Korkein oikeus H2011/154, H2011/247
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunta perustuslakivaliokunta

Olen ilmoittanut Oulun käräjäoikeudelle allaolevalla sähköpostilla, että muutan Oulun käräjäoikeudessa olevan asian U 12/18724 Ulosoton keskeytyksestä käräjätuomari Heikkis Sneckin ja varatuomari Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Oulun käräjäoikeudessa on tiedonkulussa katkoksia. Teen tarkemman haastehakemus viikon kuluessa.

Minä en enää tarvitse Ulosoton keskeytystä, koska oikeuskansleri Jaakko Jonkka ilmoitti minulle 01.10.2012 vastauksella Dnro OKV/1219/2012, että Asko Keränen on eronnut Suomen Asianajoliiton jäsenyydestä 17.8.2012. Asko Keränen tunnusti, että hän on jättänyt valituksen tekemättä konkurssiasiassa, vaikka hänellä oli asiassa Erkki Ahon, Heino Virran, Kalle Tuohimaan ja Päivi Rautiaisen valtakirjat. Menettely on Suomen Asianajajaliiton sääntöjen vastaista ja Asko Keränen erosi ennen kuin Suomen Asianajajaliitto ehti häntä erottaa.
Asko Keräsen tunnustus on kaikkien tuomioideni purkuperuste, sillä rikostutkapyyntö asiasta on tehty jo 15.3.1997., mutta poliisi Raimo Ollila on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Raimo Ollila on toiminut tietoisesti esteellisenä tutkinnanjohtajana ja syyttäjä Esa Mustonen esteellisenä syyttäjänä myös varatuomari Mikko Kovalaisen asioissa. Siksi kaikki Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden minua ja yritystoimintaani koskevat oikeuden päätökset ovat syntyneet esteellisen tutkinnanjohtajan toiminnan seurauksena. Myös tämä on kaikkien tuomioideni oikeudenkäymiskaaren mukainen purkuperuste korkeimmassa oikeudessa.

Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on tehnyt tutkimatta jättämispäätökset, vaikka rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa Ylivieskan poliisille Raimo Ollilalle Heino Virta on tehnyt tutkintapyynnön 15.3.1997. Erkki Aho on täydentänyt tutkintapyyntöä 23.3.1997. Raimo Ollila on tehnyt seuraavat tutkimattajättämispäätökset: 26.6.1997 6870/5406/1997, 9.10.1997 6870/R/891/1997 S/10109/2001, 13.8.2002 6870/S/10109/2001, 13.8.2002 S/10456/2002, 3.1.2002 R/1690/2002 Oulun KRP:n tutkija Tapio Mäkelälle on tehty tutkintapyynnöt 20.8.1997 ja 8.12.1997. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätös 10.1.1998 2521/R/37/1997. Varatuomari Jorma Herttuaisen tekemät tutkintapyynnöt on tehty 22.5.1998 Tapio Mäkelälle. Mäkelä tehnyt tutkimattajättämispäätöksen. Eero Klemetti on tehnyt 10.7.2000 varatuomari Paavo M. Petäjän toimintaa koskevan tutkimattajättämispäätöksen, vaikka Petäjä tunnustaa rikoksen

Keränen jätti valituksen tekemättä asiassa, jossa asianajajat Hannu Maskonen ja Antti Latola hakivat PR-Teollisuus Oy:n konkurssiin väärillä tiedoilla. He olivat purkaneet kaupat 19.3. 1996 ja 18.4.1996 ja tällöin kauppojen purkamisen yhteydessä myös takausvastuut raukesivat. Konkurssi oli siis haettu väärillä tiedoilla, koska kaupat oli purettu ja loppuselvitystä ei ollut tehty. Tämä asia on myös oikeudenkäymiskaaren mukainen purkuperuste korkeimmassa oikeudessa.

Kaiken lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, että hänellä ei konkurssiasiassa ollut toimeksiantoa eikä valtakirjoja ja hän on siitä huolimatta antanut asiassa lausuman Ylivieskan käräjäoikeudelle, että kanne on oikea. Lisäksi varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut asiassa useita vääriä lausumia oikeudelle. Myös nämä asiat ovat tuomioideni oikeudenkäymiskaaren mukaisia purkuperusteita korkeimmassa oikeudessa.

Pesänluettelon vannomistilaisuudessa 4.7.1996 toin asiat julki. Kerroin tilaisuudessa käsitykseni konkurssista. Tilaisuudessa olivat läsnä syyttäjä Sulo Heiskari ja asianajaja Asko Keränen.Keränen pyysi välittömästi tilaisuuden jälkeen minut kahville ja totesi, että toivottavasti pesänhoitajilla on vastuuvakuutus, sillä hänen mielestään konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu. Pyysin asianajaja Asko Kerästä hoitamaan hänen omasta esityksestään valituksen asiasta Vaasan hovioikeuteen. Tein Asko Keräselle valtakirjan asiassa samoin kuin myös Heino Virta teki valtakirjan asianajaja Asko Keräselle. Myös Kalle Tuohimaa ja Räivi Rautiainen olivat tehneet valtakirjat asianajaja Asko Keräselle. Keränen ei kuitenkaan tehnyt valitusta Vaasan hovioikeuteen asiassa, vaan jätti asian hoitamatta. Valitusaika oli kulunut umpeen, kun asianajaja Keränen ilmoitti meille asiasta. Kera Oy:n kehityspäällikkö ja ns. ruumiinpesuryhmän vetäjä Veikko Anttonen sanoi, että he tietävät Asko Keräsestä niin paljon sellaisia asioita, ettei Keränen lähde ajamaan asioita heitä vastaan. Asko Keränen on syyttäjä Sulo Heiskarin hyvä kaveri.

Lisäksi on otettava huomioon se, että nykyinen Sievin kunnanjohtaja Markku Koski tunnusti Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa, että hän on sanonut PR-Teollisuus Oy:n hallituksen kesäkuun kokouksessa 1996, että Kera Oy:ssä on moitittu häntä siitä, että hän meni mukaan PR-Teollisuus Oy:öön ja vielä hallituksen puheenjohtajaksi, vaikka PR-Teollisuus Oy oli markkinoilta poistettavien listalla. Tämän saman asian voi todistaa Heino Virta, Pentti Arhippainen ja Tapani Kääntä minun lisäkseni. Kauppasopimuksessa oli siis kysymys törkeästä petoksesta, koska myyjä tiesi yritystä myydessään, että yritys tullaan poistamaan markkinoilta. Markku Koski oli siis asiasta tietoinen, eikä ryhtynyt asian vaatimiin toimepiteisiien vaan loikkasi toiselle puolelle, että ryhtyi PR-Teollisuus Oy:n kaatamiseen, koska Kera Oy:n varatoimitusjohtaja Seppo Arponen oli luvannut pelastaa hänet, niin kuin tekikin.

Kaiken huippu on kuitenkin se, että kaupanvahvistaja Sulo Heiskari, joka oli tuleva syyttäjä ei ollut paikalla, kun kauppasopimukset allekirjoitettiin, vaikka hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi kaupoissa. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa KRP:lle, ettei hän ole ollut paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu.
Myös nämä asiat ovat oikeudenkäymiskaaren mukaisia tuomioiden purkuperusteita korkeimmassa oikeudessa. Syyttäjä Sulo Heiskari on siis toiminut kaikissa oikeusjutuissani esteellisenä syyttäjänä.

Otan vielä yhden esimerkin tuomioideni purkuperusteista. Raahen käräjäoikeuden tuomari Jyrki Määttä ei antanut minun kuulustella Mikko Kovalaisen todistajaa Kaarlo Savolaista. Se on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastainen menettely. Asian ovat kirjallisesti todistaneet oikeuden istuntoa seuranneet Alpo Ylitalo, Olli Puolitaival ja Pentti Heikkinen. Tässä asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle ovat antaneet käräjätuomari Jyrki Määttä, syyttäjä Esa Mustonen ja Mikko Kovalainen. Totuus paljastuu käräjäoikeuden kuulustelunauhoista. Syyttäjä Esa Mustonen on siis toiminut kaikissa oikeudenkäyneissään minua vastaan esteellisenä syyttäjänä, mikä on oikeudenkäymiskaaren mukainen tuomioiden purkuperuste korkeimmassa oikeudessa.

Pyydän korkeinta oikeutta purkamaan mahdollisimman pian kaikki minua ja minun yritystoimintaani koskevat oikeuksien päätökset.

Kalajoella 02.10.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

From: E.Aho
Sent: Saturday, September 29, 2012 8:51 AM
Subject: U12/18724

Oulun käräjäoikeus, tiedoksi korkein oikeus

Asia U12/18724

Pyydän Oulun käräjäoikeudessa olevan asian U12/18724 muuttamista käräjätuomari Heikki Sneckin ja varatuomari Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi. Perusteena käräjätuomari Heikkis Sneckin osalta esitän muun muassa oikeudenkäymiskaaren vastaisen menettely, törkeän virka-aseman väärinkäytön ja rikollisten suojelun. Varatuomari Pasi Leinosen osalta katson Leinosen muun muassa käyttäneen luottamusasemaansa törkeästi väärin ja suojelleen rikollisia. Teen yksilöidyn syytekirjelmän kahden viikon kuluessa. Vaadin Oulun käräjäoikeuteen vahvistettua kolmen tuomarin oikeudenkäyntiä, oikeudenkäynnin videointia ja netin käyttöä oikeudessa. Vaatimukseni esitän sen takia, että aineistoa voidaan käyttää myös Helsingin käräjäoikeudessa vanhempien oikeuskanslerin sihteerien Outi Lehvän ja Pekka Liesvuoren oikeudenkäynneissä.

Tässä 9-tuntinen valtuustopuheeni selvitykseksi ja taustaksi asioille:


Tässä käräjätuomari Heikki Sneckin toimintaa:

From: E.Aho
Sent: Friday, September 21, 2012 3:43 AM
Subject: tiedoksi ja toimenpiteitä varten

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus K11/1589
Oulun käräjäoikeus U12/18724
Korkein oikeus H2011/154, H2011/247
Oikeuskanslerinvirasto
Eduskunta perustuslakivaliokunta
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle, tiedoksi: Oulun käräjäoikeus ja korkein oikeus, tasavallan presidentti sekä oikeuskansleri ja perustuslakivaliokunta.

Haastemies Rautaoja soitti minulle eilen keskiviikkona 20.09.2012, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus antaa ratkaisun asiassa K11/ 1589 syyskuun 26:na päivänä.

Katson edelleen, että käräjätuomari Heikki Sneck on esteellinen toimimaan asiassa käräjätuomarina ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole asiassa toimivaltainen. Näiden oikeudenkäyntiväittämien perustelut olen esittänyt jo aieimmin ja uudistan ne nyt tässä:


Asia koskee Suomen vaarallisimman rikollisen Mikko Kovalaisen toimintaa sekä hänen rikoskumppaneidensa Jokilaaksojen poliisin Raimo Ollilan ja syyttäjien Sulo Heiskari ja Esa Mustonen rikollista toimintaa. Kovalainen näköjään saa vapaasti tehtailla uusia rikoksia laillisuusvalvonnan, poliisin ja oikeuslaitoksen erityissuojeluksessa. Katson kaikkien asioitani käsitelleiden poliisien ja syyttäjien syyllistyneen törkeään virka-aseman väärinkäyttöön ja rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:ssä määriteltyyn tekoon samoin kuin laillisuusvalvojat. Kaikki asioitani käsitelleet eri oikeusasteiden tuomarit ovat syyllistyneet törkeään virka-aseman väärinkäyttöön, oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn sekä rikoslain 15 luvun 10 ja 11 §:ssä määriteltyyn tekoon.

Todistaminen oikeudessa on kansalaisuusvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä. Jokainen on eräitä poikkeustilanteita lukuunottamatta velvollinen kertomaan oikeudelle, mitä tietää rikoksesta. Syytetyn lähiomaisen ei kuitenkaan tarvitse todistaa vastoin tahtoaan. Todistajaksi kutsutun on aina tultava oikeuteen, vaikka siellä sitten kävisikin ilmi, ettei hänen tarvitse todistaa. Olin haastanut oikeuteen todistajaksi apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen, korkeimman oikeuden jäsen Kati Hidenin ja Rovaniemen hovioikeuden jäsenen Helinä Haatajan. Nämä eivät ilmestyneet oikeudenistuntoon eli oikeudenkäynti ei voinut olla oikeudenmukainen, koska todistajat eivät tulleet paikalle.
Todistajalla on ehdoton velvollisuus puhua totta. Väärän lausunnon antanut tai jonkin tiedossaan olevan seikan salannutta todistajaa vastaan voidaan nostaa syyte perättömästä lausumasta. Mikäli hänet todetaan syylliseksi, ainoa mahdollinen seuraamus on yleensä vankeusrangaistus. Toisaalta, mikäli todistaja ei jotain asiaa varmuudella muista , hänen tulee tämä selvästi ilmoittaa.
asian osallisenkuuleminen k11/1589

käräjätuomari Heikki Sneckin toiminta

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta

kärsimysnäytelmä oikeusvaltio Suomi

Rovaniemen hovioikeudelle

Tuomion purkuhakemus

Tutkintapyynnön täydennys

Puhelinkeskustelumme

Lehdistötiedote

Jos Ylivieska-Raahen käräjäoikeus kaikesta tästä huolimatta jatkaa rikolliseksi epäiltävää toimintaansa käräjätuomari Heikki Sneckin toimesta ja antaa ratkaisunsa asiassa 26.9.2012, niin pyydän Oulun käräjäoikeudessa vireillä olevan ulosoton U12/18724 muuttamista käräjätuomari Heikki Sneckin ja pesänhoitaja Pasi Leinosen vangitsemisoikeudenkäynniksi, koska käräjätuomari Heikki Sneck on syyllistynyt oikeudenkäymiskaaren vastaiseen menettelyyn, virka-aseman törkeän väärinkäyttöön ja rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja vakavien rikosten ilmoittamatta jättämiseen. Konkurssipesänhoitaja Pasi Leinonen on syyllistynyt luottamusaseman törkeään väärinkäyttöön sekä rikoslain 15 luvun mukaiseen rikollisten suojeluun ja vakavien rikosten ilmoittamatta jättämiseen. Kysymyksessä on myös erittäin suuret vahingonkorvausvaatimukset. Vaadin asialla Oulun käräjäoikeudessa kolmen tuomarin käsittelyä, videotallennusta ja tietokoneen mahdollistavaa oikeuskäsittelyä. Oikeudenistunto vaatii valmisteluistunnon. Perustuslain mukaan kansalaisen on saatava asiansa käsittelyyn ilman aiheetonta viivytystä.

Lähetän asian tiedoksi Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Tasavallan presidentillä on oikeus pyytää selvitykset asiassa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeelta, apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojalta, korkeimman oikeuden jäseneltä Kati Hideniltä sekä Rovaniemen hovioikeuden jäseneltä Helinä Haatajalta ja saada selvitys miksi he rikkoivat lakia.

Tämä on myös kantelu oikeuskanslerille käräjätuomari Heikki Sneck rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta ja konkurssipesänhoitaja Pasi Leinosen rikolliseksi epäiltävästä toiminnasta.

Kalajoella 20.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja


From: E.Aho
Sent: Wednesday, September 19, 2012 8:48 AM
Subject: Re: Purkuhakemuksenne H2011/154 ja H2011/247

Esittelijä Kristina Oinonen

Kiitän informaatiosta. Lähetän tässä pari linkkiä, jotka täyttävät kaikkien tuomioideni purkuperusteen. Linkit on nyt helposti avattavissa, koska tämä sähköposti tulee ”suorana” eikä tulostettuna.

Purkuperusteet: Asianajaja Asko Keränen on jättänyt valitukset ja purkuhakemukset tekemättä eli laiminlyönyt tehtävänsä. Asko Keränen tunnustaa rikoksensa. Tutkinnanjohtajana on toiminut tässä kuvassa olevassa (kuulustelukertomus) asiassa Raimo Ollila ja syyteharkinnan on tehnyt Sulo Heiskari. Raimo Ollila on toiminut myös tutkinnanjohtajana Mikko Kovalaisen asiassa. Siinä oikeudenkäynnissä en saanut kuulustella Mikko Kovalaisen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on Euroopan Ihmisoikeussopimuksen vastainen. Kolme henkilöä todistaa asian, josta olen lähettänyt KKO:hon todisteet. Syyttäjä Esa Mustonen, käräjätuomari Jyrki Määttä ja Mikko Kovalainen antoivat asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle ja edelleen korkeimmalle oikeudelle. Asia voidaan todistaa käräjäoikeuden kuulustelunauhalla, mikä on lähetetty KKO:een.

Totuus on tarua ihmeellisempää

Vastaus asianajaja Asko Keräselle

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Kalajoella 19.09.2012

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Ei kommentteja: