sunnuntai 10. kesäkuuta 2012

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?

Syyttäjä Sulo Heiskari
                                                                        Raimo Ollila
                                                                   Petri Oulasmaa
                                                                     Tapani Tasanto
Keskeisin syy siihen, etten ole saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä on mielestäni Jokilaaksojen poliisin rikolliseksi epäiltävä toiminta sekä syyttäjien Sulo Heiskari sekä Esa Mustonen rikolliseksi epäiltävä toiminta. Vaadin Jokilaaksojen poliisin neuvottelukuntaa kiireelliseen hätäkokoukseen. Katso valtuustoaloitteeni.

En ole saanut yli 17 vuoteen esteetöntä rikostutkintaa enkä oikeudenmukaisa oikeudenkäyntiä. En ole saanut hovioikeudessa enkä korkeimmassa oikeudessa suullista käsittelyä. Todistusaineistoa ei ole otettu vastaan oikeuskäsittelyssä eiko todistajiani ole kuultu.

Olen Kalajoen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja ja kuudennen kauden valtuutettu. Olen ollut useissa vaaleissa Kalajoen ylivoimainen ääniharava. Olen sitä mieltä, että kyllä kansa tietää kenelle luottamuksensa antaa. Olen joutunut todella törkeiden ihmisoikeusrikosten uhriksi. Siitä on aiheutunut minulle valtavia taloudellisa tappioita ja mittaamattomia henkisiä kärsimyksiä. Koska Jokilaaksojen poliisi ei tutki tekemiäni rikostutkintapyyntöjä, niin olen tehnyt Kalajoen kaupunginvaltuustossa valtuustoaloitteen, jossa vaadin Jokilaaksojen poliisin neuvottelukuntaa kiireelliseen hätäistuntoon.

Valtuustoaloite
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html

Vaadin korkeinta oikeutta purkamaan kaikki minua ja yritystoimintaani koskevat alioikeuksien päätökset kiireellisesti.

31 luku.

Yleismääräisestä muutoksenhausta.

Kantelu.
1 §.
Lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa:
1) jos oikeus ei ole ollut tuomionvoipa taikka jos asia on otettu tutkittavaksi, vaikka on ollut olemassa sellainen seikka, jonka johdosta oikeuden olisi omasta aloitteestaan pitänyt jättää asia tutkittavaksi ottamatta;
2) jos poissa oleva, jota ei ole haastettu, tuomitaan taikka jos henkilö, jota ei ole kuultu, muutoin kärsii haittaa tuomiosta;
3) jos tuomio on niin sekava tai epätäydellinen, ettei siitä käy selville, miten asiassa on tuomittu; tai
4) jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen.


Lain voiman saaneen tuomion purkaminen.
7 §.
Lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan purkaa:
1) jos oikeuden jäsen tai virkamies taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen;
2) jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällykseltään totuudesta poikkeava taikka jos totuusvakuutuksin kuultu asianosainen tahi todistaja tai asiantuntija on tahallansa antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputulokseen;
3) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen; tai
4) jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.
Tuomiota älköön purettako 1 momentin 3 kohdassa mainitusta syystä, ellei asianosainen saata todennäköiseksi, ettei hän ole voinut vedota puheena olevaan seikkaan tai todisteeseen siinä oikeudessa, joka tuomion on antanut, tai hakemalla muutosta tuomioon taikka että hän muutoin on pätevästä syystä ollut siihen vetoamatta.
8 §.
Lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa:
1) jos oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen;
2) jos asiakirja, jota on käytetty todisteena, on ollut väärä tai asiakirjan antajan tieten sisällykseltään totuudesta poikkeava taikka jos totuusvakuutuksin kuultu asianosainen tahi todistaja tai asiantuntija on tahallansa antanut perättömän lausuman, ja asiakirjan tai lausuman voidaan otaksua vaikuttaneen lopputulokseen;
3) jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai siihen, että rikokseen olisi ollut sovellettava lievempiä rangaistussäännöksiä, tahi on erittäin painavia syitä, katsoen siihen mihin näin vedotaan ja mitä muutoin käy ilmi, saattaa uudelleen tutkittavaksi kysymys, onko syytetty tehnyt sen rikollisen teon, joka on luettu hänen syykseen; tai
4) jos tuomio perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen.


Todistusaineistoa tässä


http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.fi/2012/05/valtuustoaloite-poliisiasiain.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/03/erkki-aho-plassintie-39-3-85100.html

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/miksi-75-paivan-ehdoton-vankeustuomioni.html

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2009/10/176-kko-purki-oman-tuomionsa-kari-uotin.html


HUOM! Linkit avattava ja yuotube videot katsottava!

Ei kommentteja: