keskiviikko 2. elokuuta 2017

Hyvät Veljet, Juha ja Tapani


From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 2, 2017 7:04 AM
To: juha.sipila@eduskunta.fi ; Tölli Tapani
Cc: oikeusasiamies@eduskunta.fi
Subject: Perustuslakivaliokunnan käsittelyyn

Hyvät Veljet, Juha ja Tapani

Olet Juha oman kylän poikia ja sukumme edustaja. Olet pääministeri, joka vastaa siitä, että maassa viranomaiset mm. poliisi, syyttäjä ja oikeuslaitos sekä laillisuusvalvojat noudattavat lakia. Kansalaisten pitää pystyä luottamaan näihin viranomaisiin. Ministerinvala velvoittaa Sinua samoin Suomen perustuslaki, jonka mukaan kansanedustajan on noudatettava lakia.
Olen kirjoittanut Sinulle jo aikaisemmin tarkan selvityksen asioista
sekä pdf-tiedoston, jossa on todistusaineistot.

Nyt eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja esittelijäneuvos Pasi Pölönen ovat tehneet rikollisten suojelupäätöksen 19.7.2017 EOAK/4045/2017.

Olet Tapani armeijakaverini ja perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja. Olen ollut Sinuun jo aikaisemmin yhteydessä asiani johdosta.

Olen oppinut tuntemaan teidät vakaumuksen ihmisinä. Odotan sen mukaista toimintaa.

Todelliset syylliset asioissani ovat
  1. syyttäjä Sulo Heiskari
  2. tutkinnanjohtaja poliisi Raimo Ollila
  3. asianajaja Antti Latola
  4. asianajaja Hannu Maskonen, joka on jo tehnyt oman lopullisen ratkaisunsa
  5. varatuomari Paavo M. Petäjä
  6. entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen
Vaadin, että toimitte niin, että eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja esittelijäneuvos Pasi Pölönen joutuvat perustuslakivaliokunnan kuultavaksi näissä kahdessa asiassa. Tietenkin kaikkein paras tilanne se, että minä olen samanaikaisesti perustuslakivaliokunnan kuultavana. Mielestäni tilaisuus voisi olla julkinen.

Kalajoki 02.08.2018

Erkki Aho
044-3025948
Liiteenä PDF-tiedosto ja eduskunnan oikeusasiamiehen päätös


Ei kommentteja: