maanantai 3. heinäkuuta 2017

Rikostutkintapyyntö suojelupoliisille sekä Lapin syyttäjälle


Rikostutkintapyyntö suojelupoliisille sekä Lapin syyttäjä, tiedoksi valtakunnansyyttäjä ja laillisuusvalvonta, eduskunta ja tiedotusvälineet

Rovaniemen hovioikeus on tehnyt päätöksen nro 281 antopäivä 29.6.2017 Diaarinumero R17/405. Asia koskee rikoskomisario Hannu Vainionpään virka-aseman väärinkäyttämistä ja rikollisten suojelua. Olen vaatinut asiassa suullista käsittelyä. Hovioikeus ei ole antanut suullista käsittelyä eikä ole muuttanut Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätöstä. Asian ovat ratkaisseet hovioikeudenneuvokset Tapio Kamppinen, Virve Salo ja Terhi Mokko.

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätös asiassa on 17/80. annettu 21.3.2017. Asianro R17/73. Kysymyksessä on virka-aseman väärinkäyttäminen rikoskomisario Hannu Vainionpään osalla. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei järjestänyt oikeudenistuntoa eikä ottanut todistusaineistoa vastaan asiassa. Lisäksi Ylivieska-Raahen käräjäoikeus jätti käsittelemättä asiassa kokonaan toisen asian. Asiassa päätöksen on tehnyt esteellinen käräjätuomari Timo Tammiketo.

Jätin Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden päätökseen eriävän mielipiteeni, mutta sitä ei käsitelty lainkaan Rovaniemen hovioikeudessa.

TYYTYMÄTTÖMYYDEN ILMOITUS

Tyytymättömyyden ilmoitus Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden äätökseen 21.3.2017 päätös 17/80 asianumero R17/73. Asian on ratkaisut käräjätuomari Timo Tammiketo. Asiassa on kantajana Erkki Aho ja vastaajana poliisi Hannu Vainionpää.

Kysymyksessä on virka-aseman aseman väärinkäyttäminen ym. rikokset. Kysymys on poliisi Hannu Vainionpään näistä tutkimattajättämispäätöksistä 5770/R/0013205/14 ja 5770/S/548/17 . Erkki Aho on pyytänyt poliisi Hannu Vainonpäätä tutkimaan, että onko hän syyllisynyt velallisen epärehellisyyteen kun hän on siirtänyt yksityistä omaisuuttaan yhtiönsä Konsulttitoimisto Erkki Aho Ky:n nimiin ulosottomiehen ulottumattomiin. Kysymyksessä on Kalajoki-näyttely, jonka verotusarvo on 31 400 euroa, mutta käytännössä se on kokonaisuutena huomattavasti arvokkaampi. Käräjäoikeudessa todistuskappaleena Kalajokinäyttely kansio.

Lisäksi Ahon pyytänyt oikeudenkäyntiä xxxxxxxxxxxxxx työntekijöiden syrjinnästä, työsuojelutikoksesta, työsopimusrikkomuksista, jolloin palkankorotukset on jätetty tekemättä TES:n mukaan sekä ylityöt on jätetty maksamatta. Toisen osalta poliisitutkimuksen mukaan ylitöitä on maksamatta xx xxx,00 euroa ja toisen osalta xx xxx, xx euroa.Laskelmat on kuitenkin tehty väärin, koska työntekijöiden vaatimustaso on määritelty väärin sekä palkankorotukset on tehty vastoin TES:n sopimusta vaikka työsopimuksessa on sitouduttu TES:n noutattamiseen.

Katon, että vihamies ei voi toimia oikeuden tuomarina. Tässä todiste asiasta. Käräjätuomari Timo Tammikedon esteellisyys on käsitetävä hovioikeudessa, koska minulla on kiistaton oikeus todistaa hänen estellisyytensä. http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/01/karajatuomari-timo-tammikedon.html
Lisäksi käräjätuomari Timo Tammikedon päätös ei perustu lakiin. Oikeus on jättänyt käsitelemättä väitteeni siitä, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus ei ole toimivaltainen käsittelemään asiaani. Oikeudenkäynti ei ollut missään suhteessa oikeudenmukainen. Järkyttävää toimintaa käräjätuomari Timo Tammikedolta

Olen pyytänyt Ylivieska-Raahen käräjäoikeutta lähettämään Rovaniemen hovioikeudelle todistusaineiston asiassa. Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on lähettänyt puutteellisen ja osittain väärän todistusaineiston Rovaniemen hovioikeudelle ja epäilen, että tarkoituksena on ollut saada aikaan väärä oikeuden päätös. Aineiston lähettämisestä on vastannut Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjätuomari Heikki Sneck.

Rovaniemen hovioikeus on vahvistanut, että aineisto on tullut perille. Itse tilasin saman aineiston jotta voin tarkistaa mitä Rovaniemen hovioikeudelle on toimitettu. Sinne oli toimitettu myös kaksi korkeimman oikeuden päätöstä tuomiiden purkuhakemuksiin. Toinen purkuhakemus oli minun Erkki Ahon tekemä ja se on hylätty sen taka, että minulla ei ole tarvittavaa juristin pätevyyttä purkuhakemuksen tekemiseen. Toinen purkuhakemus on asianajaja Suvi Krookin tekemä. Se hakemus on tehty mielestäni tietoisesti väärin ja ilman minun hyväksyntää. Asianajaja Suvi Krook on jättänyt purkuhakemuksesta kokonaan pois syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyyden, Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän törkeän petoksen, Alavieskan Puurakenne Oy:n törkeän prosessipetoksen eikä ole riittävän voimakkaasti tuonut esille entisen asianajajan ja nykyisen varatuomarin Asko Keränen tunnustusta siitä, että hän on jättänyt valituksen tekemättä Vaasan hovioikeuteen vaikka hänellä on ollut toimeksianto ja valtakirjat asiassa, siis laittoman konkurssipäätöksen purkamisessa.

From: rovaniemi.ho@oikeus.fi
Sent: Wednesday, May 17, 2017 8:56 AM
To: e.ahoky@kotinet.com
Subject: tiedustelu

Hei.

Lähettämäänne sähköpostiviestiin 8.5.2017 ilmoitan, että Ylivieska-Raahen käräjäoikeus on lähettänyt valituksenne ja asiakirjamateriaalin hovioikeuteen 11.5.2017. Asian dnro hovioikeudessa on R 17/405. Käsittelyaikataulusta en osaa sanoa vielä mitään tässä vaiheessa.

Terveisin.

Iiris Henttunen
kirjaaja
Rovaniemen hovioikeus
PL 8210, 96101 Rovaniemi
Valtakatu 10-12, 96200 Rovaniemi
puh. 029 56 41841
telekopio kirjaamo 029 56 41850

Lähetä tähän viestiin vastaukset sähköpostitse rovaniemi.ho tai internetosoite rovaniemi.ho@oikeus.fi

On otettava huomioon se, että hovioikeuden tuomari Tapio Kamppinen on ollut esteellinen asiassa, koska hän on ollut tietoinen Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän törkeästä petoksesta. Olen itse hakenyt Ylivieskan käräjäoikeudesta todistusaineistot 48 miljoonan markan pantatuista kiinnityksista, jotka meiltä salattiin kaupauteon yhteyssä. Todistusaineiston minulle luovutti silloinen käräjätuomari Tapio Kamppinen, kuten todistusaineisto todistaa liitteenä.
Lisäksi hovioikeudenneuvos Tapio Kamppinen on käsittelyt asiaa aikaisemmin kuten oikeustoimi- ja poliisi blogini osoittaa
Markku Kosken kunnia on 480 euron arvoinen

kantelu oikeuskanslerille

Kysymys on siis näistä asioista

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen
Huom. tavoitteena on kirjoittaa tämä blogi todistusaineistoineen sekä juridisene argumentoineen heinäkuun loppuun mennessä valmiiksi. Nyt on osa 1 valmis eli tämän linkki ainesto on valmis.

PR-talojen konkurssivyyhti todistusaineistoineen 2

PR-talojen konnkurssivyyhti todistusaineistoineen 3

Tähän kuuluu kolme pdf-tiedosta, jotka laitan kolmena eri sähköpostina.

Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista ankarinta rangaistusta.
Katson, että rikostutkinnat kuuluu suojelupoliisille ja asioissa valtakunnansyyttäjä on määrännyt jo tutkinnanjohtajaksi Lapin syyttäjä Jane Iisakan. Katson, että valtakunnansyyttäjäviraston johto ja laillisuusvaltonta sekä poliisijohto ovat asioissa niin revettyneitä etteivät he voi antaa asiassa ohjeita ja määräyksiä, vaan suojelupoliisin ja Lapin syyttäjän on vain noudatettava lakia ainoana ohjenuoranaan. Esitutkintalain 2 § mukaan kaikki esittämäni asiat kuuluvat tähän kokonaisuuteen.
Siis asiakokonaisuus on tämän lisäksi kaksi muuta pdf-tiedostoa. Tämän mukana tiedosto Rovaniemen hovioikeudelle ja erillesenä tiedostona tulevat erivä mielipide ja PR-Talojen poistaminen.

Kalajoella 03.07.2017
Erkki Aho

Rikostutkintapyyntö suojelupoliisille sekä Lapin syyttäjä, tiedoksi valtakunnansyyttäjä ja laillisuusvalvonta, eduskunta ja tiedotusvälineet

From: Erkki Aho
Sent: Monday, July 3, 2017 10:44 AM
To: suojelupoliisi@supo.fi ; jane.iisakka@oikeus.fi ; VKSV Tutkinta
Cc: tapio.kamppinen@oikeus.fi ; virve.salo@oikeus.fi ; terhi.mokko@oikeus.fi ; timo.tammiketo@oikeus.fi ; heikki.sneck@oikeus.fi
Subject: tutkintapyyntö suojelupoliisille ja lapin syyttäjälle

From: Erkki Aho
Sent: Monday, July 3, 2017 10:52 AM
To: suojelupoliisi@supo.fi ; jane.iisakka@oikeus.fi ; VKSV Tutkinta
Cc: tapio.kamppinen@oikeus.fi ; virve.salo@oikeus.fi ; terhi.mokko@oikeus.fi ; timo.tammiketo@oikeus.fi ; heikki.sneck@oikeus.fi
Subject: tutkintapyyntö suojelupoliisille ja Lapin syyttäjälle osa 2

From: Erkki Aho
Sent: Monday, July 3, 2017 10:54 AM
To: suojelupoliisi@supo.fi ; jane.iisakka@oikeus.fi ; VKSV Tutkinta
Cc: tapio.kamppinen@oikeus.fi ; virve.salo@oikeus.fi ; terhi.mokko@oikeus.fi ; timo.tammiketo@oikeus.fi ; heikki.sneck@oikeus.fi
Subject: rikostutkintapyyntö suojelupoliisille ja lapin syyttäjälle osa 3


Ei kommentteja: