torstai 27. huhtikuuta 2017

Kantelu salaisesta sähköpostiviestistä

Ylläoleva sähköpostiviesti on julistettu salaiseksi lähettäjän toimesta. Minä en näe mitään estettä sähköpostin julkistamisessa.

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle

Kantelija
Aho, Erkki Johannes
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948

Kantelutiedot

Valtakunnanvoudinvirasto ylitarkastaja Heidi Korri vastaus 26.4.2017 Dnro 247/311/17
Vastaus sivut 1-2
Asia, josta kantelen: Olen pyytänyt valtakunnanvoudinvirastoa toimittamaan minulle tiedot perityistä ulosotoista vuosilta 1996-2017. Tarvitsen kuukausikohtaiset tiedot jotta voin laskea myös viivästyskorot summille. Tarvitsen tiedot Rovaniemen hovioikeuskäsittelyyn ja edelleen Valtiokonttorille vahinkorvausvaatimustani varten. Katson, että ulosottokaaren mukaan valtionkonttorin on ilmoitettava minulle ulosmitatut määrät, koska ne perustuvat rikoksilla aikaansaatuihin oikeuden päätöksiin.

Sivu 3
Tässä todistusaineisto rikoksista, jotka on nyt oikeuskäsittelyssä
Jouni Remes on tehnyt toisten osakkaiden ( 10 osakasta) tietämättä Kera Oy:n kanssa sopimuksen, että Keraa ei käytetä rahoittajana perustettavassa yhtiössä. Jos tämä tieto olisi ollut osakkaiden tiedossa niin, koko yritystä ei olisi perustettu.

Sivu 4
Euronio Oy:n perustamisasiakirjat on väärennetty, koska Euronio Oy:llä ei ollut toimitiloja Helsingissä, koska kysymyksessä oli paperiyhtiö. Lisäksi pöytäkirja on väärennetty, koska hallituksen jäsenet Heino Virta, Kari Konu ja Erkki Aho eivät ole olleet 8.5.1995 Helsingissä eivätkä he tiedä koko kokouksesta mitään. Tämä on pitämättömän kokouksen pöytäkirja olemattomissa tiloissa.

Sivu 5-8
Alavieskan Puurakenne Oy:n väliaikaiset pesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myyvät Euronio Oy:lle maa-alueet ja kiinteistöt konkurssisäännön 50 a § vastaisesti ja salaavat kaupanteossa 48 miljoonan pantatut kiinnitykset ja ilmoittavat keskeneräisen tilauskannan 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli. Kysymyksessä oli 63 miljonaan törkeä petos. Heillä ei ollut esittää myyjiltä valtakirjaa eli kauppa oli maakaaren vastaisen. Kaupanvahvistajana kauppakirjassa on tuleva syyttäjä Sulo Heiskari.

Sivu 9
Kauppakirjan allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ollut paikalla ja ettei hän ole koskaan Heiskaria nähnytkään.

Sivu 10
Kaupanvahvistaja Sulo Heiskarin kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kaupat on vahvistettu. Kaupat ovat siis mitättömät.

Sivu 11
Kapoissa salattiin 48 miljoonan pantatut kiinnitykset. Liitenä 1 sivu ko. pantatuista kiinnityksistä.

Sivu 12
Lehtileike mikä osoittaa, että myyjät ovat ilmoittaneet keskeneräiseksi tilauskannaksi 26 miljoonaa markkaa, vaikka todellisuudessa se oli 15 miljoonaa markkaa.

Sivu 13-14
Uhtua Wood Oy oli yksi ostavan yrityksen osakas. Uhtua Wood Oy:n yksi omistaja oli Pentti Arhippainen joka kirjallisessa lausunnossaan todistaa Alavieskan Puurakenne OY.n ja syyttäjä Sulo Heiskarin rikollisen menettelyn.

Sivu 15
Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari on toiminut lukuisissa oikeudenkäynneissä syyttäjänä kun on käyty oikeudenkäyntejä näistä kaupoista tai niistä johtuvista syistä. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä syyttäjistä annetun lain mukaan. Tässä luettelo oikeudenpäätöksistä joissa syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut esteellisenä syyttäjänä.

Sivu 16
Asioista on tehty lukuisia rikostutkintapyyntöjä Ylivieskan poliisille. Tutkinnanjohtajana on toiminut rikospoliisi Raimo Ollila joka on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta. Hän on siis syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyöntiin, mikä on rikos. Tässä luettelo tutkintapyynnöistä, joihin rikoskomisario Raimo Ollila on tehnyt tutkimattajättämispäätökset.

Sivu 17
Valitimme Suomen Asianajajaliittoon siitä, että meitä on edustanut oikeudessa meidän tietämättämme ja ilman meidän valtuutusta asianajaja Jouni Vihervalli. Hän tunnustaa Suomen Asianajajaliitolle, ettei hän ole koskaan tavannut kantelijoita eikä muista edes keskustelleensa heidän kanssaan. Siitä huolimatta hän on edustanut kantelijoita Ylivieskan käräjäoikeudessa.

Sivu 18
Oikeudenkäynneissä on esitetty lukuisia kertoja estellisyysväittämä koskien syyttäjä Sulo Heiskari. Ylvieskan käräjäoikeus on hyväksynyt aina syyttäjä Sulo Heiskarin lausuman, että hän ei ole esteellinen asiassa.

Sivu 19-21
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä purki kiinteistöjen kaupat lainvastaisesti eli ilman kaupanvahvistajaa.Kaupan purku on aina lopullinen ja peruuttamaton. Kun pääsitoumus puretaan niin liitännäisetkään eivät voi jäädä voimaan. Näin ollen takaukset purkautuivat kauppojen purussa.

Sivu 22
Lisäksi Alavieskan Puurakennen Oy:n konkurssipesä purki myös muut kauppasopimukset.

Sivu 23-24
Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä haki PR-Teollisuus Oy:n väärillä tiedoilla konkurssiin, koska kaupat oli purettu eikä APR Oy:n konkurssipesällä ollut enää saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä.

Sivu 25
PR-Teollisuus Oy oli maksanut 401 444,45 markkaa APR Oy:n konkurssipesälle tuoteoikeuksista, joiden vakuutena takaukset olivat.

Sivu 25
PR-Teollisuus Oy oli maksanut 500 000,00 markkaa APR Oy:n konkurssipesälle tuoteoikeuksista, joiden vakuutena takaukset olivat.

Sivu 26
PR-Teollisuus Oy oli maksanut 100 000,00 markaan ApR Oy:n konkurssipesälle tuoteoikeuksista, joiden vakuutena takaukset olivat.
Takaukset olivat purkautuneet kun kauppasopimukset olivat puretut ja lisäksi PR-Teollisuus Oy oli maksanut yli miljoona markkaa 1 130 000 markan takauksista.

Sivu 27-28
Konkurssi oli siis haettu väärillä tiedoilla koska APR Oy:n konkursspesällä ei ollut saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä. Varatuomari Paavo M. Petäjä on antanut ilman valtakirjoja ja toimeksiantoja Ylvieskan käräjäoikeudelle lausuman, että kanne oikea. Käräjätuomari Nieminen ei ole tarkistanut varatuomari Paavo M. Petäjältä valtakirjoja vaikka olisi pitänyt tarkistaa.

Sivu 29
Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa Oulun KRP:lle, ettei hänellä ole ollut toimeksiantoa eikä valtakirjoja konkurssiasiassa.

Sivu 30
Asianajaja Asko Keränen lähetti APR Oy:n konkurssipesälle kirjeen, jossa hän ilmoittaa PR-Teollisuus Oy on maksanut Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle 1 641 444,45 markkaa. Koska kaupat oli purettu niin konkurssi oli laiton.

Sivu 31
Asianajaja Asko Keränen halusi avoimet valtakirjat jotta hän voi hakea tuomionpurkua Vaasan hovioikeudelta, koska kaupat oli purettu ja konkurssi oli laiton. Heino Virran valtakirja todisteena asiasta.

Sivu 32
Asianajaja Asko Keränen tunnustaa, että hän jätti valituksen tekemättä. Näin me menetimme puhevaltamme asiassa. Ainoastaan korkein oikeus voi purkaa nämä rikolliset ja äärettömän suurta vahinkoa aiheuttaneet päätökset. Asianajaja Asko Keränen oli tuolloin vielä Suomen Asianajajaliiton jäsen.

Sivu 33-34
Varatuomari Jorma Herttuainen teki asiassa kirjeen Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesälle, mutta hänkin jätti asian hoitamatta, kun sai uhkaavanluoteisen vastuksen kirjeeseensä.

Katson ja pystyn todistamaan, että kaikki ulosotot ovat syntyneet rikosten avulla. Niistä on ulosotot voimassa. Ei voi olla niin, että rikokset vanhenevat ja rikoksilla aikaansaadut ulosotot jäävät voimaan. Katson, että ulosottoviranomaisten on ilmoitettava kuinka paljon valtio on kerännyt rikoksilla aikaansaatuja ulosottoja minulta vuosien 1996-2017 aikana. Ulosotot ovat edelleenkin voimassa.

Pyydän laillisuusvalvojaa toimimaan niin, että oikeus toteutuu ja väärät tuomiot puretaan ja valtio korvaa kaikki aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä korkoineen. Tarvitsen ulosottoviranomaisilta tiedot Rovanimen hovioikeudelle ja valtiokonottorille esitettäväksi.

Kalajoella 27.04.2017


Erkki Aho

Ei kommentteja: