keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Valtiopetus tutkintapyyntö - suojelupoliisin virkavelvollisuuksien laiminlyöntiFrom: Erkki Aho
Sent: Wednesday, October 26, 2016 4:53 PM
Subject: suojelupoliisin virvalvollisuuksien laiminlyönti

Rikostutkintapyyntö suojelupoliisin päätöksestä. Suojelupoliisi ei ole tehnyt asiasta eli tutkintapyynnöstä valtiopetoksesta virallista allekirjoitettua päätöstä. Suojelupoliisi kiemurtelee asiassa ja minun oikeustajuni mukaan suojele rikollisia ja siten syyllistyy erittäin vakaviin rikoksiin. Koska valtakunnansyyttäjävirasto on määrännyt poliisirikosten tutkijaksi Lapin syyttäjän Juhani Mäen niin vaadin, että Lapin syyttäjä tutkii onko suojelupoliisi syyllistynyt virkavelvollisuuksien laiminlyömiseen ja muihin mahdollisiin rikoksiin jättämällä asian tutkimatta. Minä olen ja edelleen vaadin että saan antaa loppulausunnon asiassa. Tässä todistusaineisto ja suojelupoliisin menettely. Tulen lisäksi esittämään todistusaineistona alkuperäisessä tutkintapyynnössä mainitsemani kirjat sekä SSP-sopimuksen 22.10.1193.

Nettikirja

Natura

Jorma Jaakkola

 Oikeusvaltio Suomi

 Oikeuslaitos ja poliisiblogi

Hätähuuto Suomesta

SSP-sopimus

Toimialarationalisointi

Saattohoitajat

Oikeudenkäynti tietämättämme

Rikolliset konkurssit

Rikoksia ei tutkita

Ahojahti

Oikeusvaltio Suomi

Oikeuslaitos ja poliisiblogi

Jyrki Virolainen Irvokas näytelmä oikeusvaltiossa

Kalajoella 26.10.2016
Erkki Aho 

Sent: Monday, October 3, 2016 2:51 PM
Subject: VS: tiedustelu


Vastaus tiedusteluunne


Pyyntönne on kirjattu ja asiassa on päädytty siihen, että asianne ei aiheuta toimenpiteitä Suojelupoliisissa. Olette ollut asiassanne myös aikaisemmin yhteydessä Suojelupoliisiin ja Teille on tällöin selvitetty Suojelupoliisin tehtävät ja valtiopetosrikoksen tunnusmerkistö.
Ystävällisin terveisin
Suojelupoliisin kirjaamo


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 27. syyskuuta 2016 9:43Vastaanottaja: Pelttari Antti SUPOAihe: tiedustelu


Tiedustelu
Tiedustelu Suojelupoliisin päällikölle Antti Pelttarille
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Pyydän Teiltä tietoa miten edistyy rikostutkintapyyntöni valtiopetoksesta?
From: Erkki Aho
Sent: Tuesday, August 23, 2016 11:42 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Tervehdys!
Haluan tietää miten rikostutkinta etenee, kun kysymys on valtiopetoksen tutkinnasta, johon myös nämä asiat liittyvät

 Valitettavasti minulle on jäänyt sellainen kuva, että suojelupoliisi ei uskalla tutkia valtiopetosta.
Kalajoella 23.08.2016
Erkki Aho
 From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 11:11 AM
Subject: Fw: Rikosilmoitus valtiopetoksesta
From: Erkki Aho
Sent: Wednesday, August 3, 2016 10:07 AM
Subject: Rikosilmoitus valtiopetoksesta

Rikosilmoitus valtiopetoksesta
Pyydän suojelupoliisia tutkimaan onko Suomen valtionjohto syyllistynyt valtiopetokseen, koska minä eikä moni mukaan ole voinut saada oikeutta Suomessa. Pyydän aloittamaan valtiopetoksen tutkinnan ulosottoviranomaisten toiminnasta ja tämän linkin antamista tiedoista.

 Tärkeä todistusaineisto asioissa on blogini oikeustoimi ja poliisi.fi
 
ja
pankkikriisi blogini
 sekä

Nettikirjani
 Toimitan lisää todistusaineisto rikostutkinnan käynnistyessä ja annan asiassa loppulausunnon. Vaadin kaikille rikoksiin syyllistyneille Suomen lain mukaista rangaistusta. Pyydän pitämään minut ajan tasalla rikostutkinnoista.
Kalajoella 03.06.2016

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu
gsm 044-3025948
 
Pyydän vastausta laillisuusvalvojan edellyttämän kohtuullisen ajan kuluessa, mikä tarkoittaa 14-21 päivää.
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu

Ei kommentteja: