tiistai 27. syyskuuta 2016

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini


Poliisijohtaja Sauli Kuha

Lapin kihlakunnansyyttäjä Juhani Mäki: poliisirikosasiat

Poliisijohtaja Sauli Kuha ei vastannut kysymyksiini

Sent: Tuesday, September 27, 2016 9:51 AM
Subject: VS: tiedustelu
Hei,
Poliisipäällikkö Sauli Kuhalle osoittamanne tiedustelun johdosta totean, että viittaamanne rikosasiat on joko lainvoimaisella tuomiolla taikka muulla esitutkintaviranomaisen tai syyttäjän päätöksellä ratkaistu. Tuomiot ja ratkaisut perusteluineen ovat julkisia ja siten käytettävissänne. Konkurssiasiat eivät kuulu poliisin toimialaan.
Virkamiesten henkilöön käyviltä osin kirjoituksenne ei anna aihetta kommentointiin.
Terveisin,
Antti Räsänen
Poliisilakimies | Police Lawyer

Oikeusyksikkö | Legal Affairs
Oulun poliisilaitos | Oulu Police Department
Rata-aukio 2
PL 45, 90310 Oulu
p. 0295 4640 89
antti.rasanen@poliisi.fi


Lähettäjä: Erkki Aho [mailto:e.ahoky@kotinet.com] Lähetetty: 26. syyskuuta 2016 20:20Vastaanottaja: Kuha Sauli POLAihe: tiedustelu

Poliisijohtaja Sauli Kuha
Tiedustelu
Tämä ei ole tutkintapyyntö eikä kantelu, vaan tiedustelu.
Apulaisoikeuskansleri totesi, että ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti katsottu viranomaisen neuvontavelvollisuuteen kuuluvan, että viranomaisen ja viranhaltijan on vastattava toimivaltaansa kuuluvaan asialliseen ja riittävästi yksilöityyn tiedusteluun kohtuullisessa ajassa.
Tiedusteluihin vastaaminen
Diaarinumero:OKV/1063/1/2010
Antopäivä: 14.11.2012
Ratkaisija: Apulaisoikeuskansleri
Tiedustelen Teiltä asia nro 1, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia PR-talojen konkurssivyyhdessä, vaikka rikolliset ovat tunnustaneet tekonsa?
Tapahtumien taustat ja todistusaineistot

Tyytymättömyyden ilmaisu Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden käräjäoikeuden esteellisyyttä koskeva osaratkaisuun

Tiedustelen Teiltä asia nro 2, että miksi poliisi ei löytänyt rikoksia
Jumalisjärven Lohen ja Paavo Heikkisen asioissa? Miksi poliisi suojelee varatuomareiden Vesa Juntunen ja Mikko Kovalainen toimintaa? Miksi he eivät ole joutuneet vastuuseen teoistaan, vaan syyttömät ovat joutuneet kärsimään valtavia taloudellisia vahinkoja ja hirvittäviä henkisiä kärsimyksiä?

Tiedustelen Teiltä asia nro 3, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia
Konekersantti Oy:n jutussa?

Tiedustelen Teiltä asia nro 4, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Heino Ylitorven asiassa, vaikka pankinjohtaja tunnusti tekonsa käräjäoikeuden istunnossa, jossa pankki hävisi juttunsa? Todellinen syyllinen on siis pankinjohtaja. Kävin erään toisen pankinjohtajan luona Heino Ylitorven asiakirjojen kanssa ja tämä suuremman pankin pankinjohtaja totesi, että hän ei olisi ryhtynyt ajamaan yritystä konkurssiin, jos olisi ollut Himangan Osuuspankin johtaja.

http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2012/08/op-pohjolan-yrityskuva-ja-paajohtajan.html

 Tiedustelen Teiltä asia nro 5, että miksi poliisi ei ole löytänyt rikoksia Rahjan saariston Natura-Life-asiassa, vaikka todistusaineisto on kiistaton?
http://naturansalat.blogspot.fi/2009/12/torkea-petos-ja-poliisirikokset-seka_23.html
Onko Teillä poliisijohtaja Sauli Kuha uskonnollinen vakaumus?
Ylivieskan poliisi Raimo Ollilla on jättänyt kaikki rikokset tutkimatta minun asioissani ja hänellä on uskonnollinen vakaumus. En voi välttyä ajatukselta, että uskonnollisella vakaumuksella on erittäin suuri vaikutus rikostutkinnoissa. Poliisi suojelee poliisia eli hyvä-veliverkosto toimii.
Lestadiolainen värisuora

Pyydän vastauksia näihin kysymyksiin apulaisoikeuskanslerin määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa. Jos poliisi on saanut tietoonsa rikoksen tai rikoksia niin pyydän toimimaan lain mukaisesti.
Kalajoella 26.09.2016
Ystävällisin terveisin
Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


Nämä viestit osoittavat, että poliisijohtaja Sauli Kuhaa on syytä epäillä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä ja rikoslain 15 luvun vastaisista teoista.

Johanna Kiviniemi, Sauli Kuha, Pertti Rönkkö, Petri Oulasmaa

Onko oikeus- ja poliisijärjestelmän toiminnassa mahdollisesti jotain vikaa?

Vaadin vastausta 14 vuorokauden sisällä

Puhdistakaa vastuualueenne rikollisista!

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan

Ystävällisin terveisin

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu


Ei kommentteja: