torstai 28. toukokuuta 2015

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie

Annika Lapintie

From: Erkki Aho
Sent: Thursday, May 28, 2015 4:21 PM
Subject: Fw: kantelu

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie

Käännyn puoleenne eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan toiminnan johdosta. En ole tyytyväinen apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan toimintaan, koska hän suojelee rikollisia ja estää kansalaisten oikeuden saannin. Tässä on selostus asioista. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut asianajajani sekä oikeustieteen tohtori ovat todenneet, että juridisessa argumentoinnissa ei ole virheitä ja todistusaineisto on kiistaton. Siksi minun on vaikea ymmärtää, miksi laillisuusvalvojat voivat toimia niin etteivät huomaa rikoksia ja suojelevat rikollisia.

Odotan Teiltä vastausta asiassa. Olen valmis tuomaan todistusaineistot perustuslakivaliokunnan kokoukseen ja esittelemään asian.

Kalajoella 28.05.2015

Erkki Aho
kaupunginvaltuutettu ( 7.s kausi)

From: Erkki Aho
Sent: Monday, May 25, 2015 12:17 PM
Subject: kantelu


Kantelu apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan toiminnasta
Toimiiko apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja ja esittelijä Kristian Holma tietoisen rikollisesti? Pyydän, että asian käsittelystä vastaa eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen henkilökohtaisesti.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja on tehnyt 22.5.2015 ratkaisin Dnro 2315/4/15. Esittelijänä asiassa on toiminut oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holma.
Päätös koskee näitä asioita:
Sain eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen suojelupäätöksen, johon tein heti vastineen ja uuden kantelun.

Vastine kanteluratkaisuun Dnro 849/4/15 ja samalla kantelun uudistaminen
Tein kantelun täydennyksen asiaan Dnro 849/4/15
Asian ydin kantelussani on se, että rikoskomisario Ilkka Piispanen on toiminut tutkinnanjohtajana, kun olen tehnyt tutkintapyynnön syyttäjä Petri Oulasmaan toiminnasta. Petri Oulasmaa nosti syytteen minua ja vaimoani vastaan velallisen epärehellisyydestä. Aiheen syytteen nostamiselle oli antanut Merita-pankki. Syyte oli nostettu Kalajoen Merita-pankinjohtanjan Mauri Ylitalon tietämättä. Syyte oli nostettu sellaisen saatavan perusteella jota ei todellisuudssa ollut olemassa. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesä oli purkanut kiinteistöjen kaupat 18.3.1996 ja kauppojen purkamisen johdosta takaukset olivat rauenneet. Takaukset olivat tulleet kuitenkin voimaan, koska varatuomari Paavo M. Petäjä oli antanut väärän lausuman oikeudelle asianomaisten tietämättä ja ilman asianomaisten valtakirjoja. Varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut asian. Näinollen PR-Teollisuus Oy:n konkurssi on laiton, koska kaupat oli purettu eikä Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesällä ollut saatavaa PR-Teollisuus Oy:ltä.
Konkurssin laittomuus tuli esille velkojainkokouksen oikeuskäsittelyssä, jossa paikalla oli silloinen asiajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen. Kun todistin syyttäjä Sulo Heiskarin ja käräjätuomarin läsnäollessa, että konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu, niin asianajaja Asko Keränen pyysi minut oikeusistunnon jälkeen kahville ja sanoi, että konkurssihan on laiton, koska kaupat oli purettu. Asko Keränen pyysi minulta valtakirjan valituksen tekemistä varten. Keränen pyysi myös valtakirjan Heino Virralta valituksen tekemistä varten. Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä. Hän on tunnustanut tekonsa.
Syyttäjä Petri Oulasmaan syytteen perusteella syyttäjä Sulo Heiskari toimi käräjäoikeudessa syyttäjänä asiassani ja minut tuomittiin velallisen epärehellisyydestä 75 päivän ehdottomaan vankeuteen, mikä muutettiin ehdonalaiseksi. Tämän asian tutkiminen olisi kuulunut syyttäjälle eikä rikoskomisario Ilkka Piispaselle, joka teki asiassa tutkimatta jättämispäätöksen.
Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja toteaa vastauksessaan, että ”arvostelette muun muassa kaupanvahvistajaksi kauppakirjaan merkityn ja sittemmin kihlakunnansyyttäjänä toimineen Sulo Heiskarin ja tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan menettelyä. Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuojan arvion mukaan kirjoituksen perusteella ei ole ilmennyt erityistä syytä asian tutkimiseen. Siis tässä asiassa ei ole mitään rikollista

Syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys
Kalajoen nimismies Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi 11.05.1995 Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n välisissä kauppasopimuksissa.

Liite CD
  1. kiinteistöjen kauppasopimus
  2. koneiden ja laitteiden sekä osakkeiden kauppasopimus
  3. tuoteoikeuksien kauppasopimus
Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ei kuitenkaan ole ollut itse paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa. Kauppakirjan toinen allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistajaksi merkittyä Sulo Heiskaria.

Liite E Kauppakirjan allekirjoittajan Heino Virran todistus siitä, ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistajaksi merkittyä Kalajoen piirin nimismiestä Sulo Heiskaria.
Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Asian voi todistaa myös Maskosen toimistossa työskennellyt naishenkilö Minna Hanhisuvanto.
Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät lain vastaisesti toisen kiinteään omaisuutta omanaan ilman valtakirjoja. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset

Liite H 48 miljoonan markan salatut pantatut kiinnitykset

Kaupanvahvistajan olisi tullut tarkistaa luovutettava kiinteistö sekä myyjä ja ostaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupanvahvistajan olisi pitänyt tarkistaa se, että onko myyjällä valtakirjat myydä toisen omaisuutta ja onko ostajalla yhtiön valtakirjat tehdä kauppa. Lisäksi olisi tullut tarkistaa rasitteet. Nyt kaupanvahvistaja ei ole niitä tarkistanut. Myyjä on salannut 48 miljoonan markan kiinnitykset. Kysymys on tärkeästä petoksesta. Kaupanvahvistaja ole ollut paikalla kun kauppasopimukset on allekirjoitettu eikä myöskään kaupanvahvistajan kutsuma todistaja ole ollut paikalla.
Menettely on ollut maakaaren ja kaupanvahvistaja-asetuksen vastainen ja täyttä törkeän petoksen tunnusmerkistön.
Lisäksi törkeää petosta lisää se, että Alavieskan Puurakenne Oy:n entinen talouspäällikkö oli mukana uudessa yrityksessä. Hän valmisteli kauppoja ja neuvotteli muun muassa Kera Oy:n edustajien kanssa ja teki Kera Oy:n kanssa sopimuksen muiden osakkaiden tietämättä. Jouni Remeksen tekemän sopimuksen mukaan uuden yhtiön rahoitusjärjestelyt eivät edelytä Kera Oy:n mukaan tuloa rahoittajana. Jos osakkaat olisivat tienneet tällaisesta sopimuksesta niin kukaan ei olisi lähtenyt perustettuun yritykseen eli PR-Teollisuus Oy:hyn.
Liite IJ
 1. Jouni Remeksen sopimus Kera Oy:n kanssa
 2. PR-Teollisuus Oy:n osakkaan Pauli Kiimamaan lausunto asiassa, jossa hän todistaa joutuneensa törkeän petoksen kohteeksi
 3. PR-Teollisuus OY:n osakkaan Timo Viitamaan lausunto asiassa, jossa hän todistaa joutuneensa törkeän petoksen kohteeksi
 4. PR-Teollisuus Oy:n osakas ( Tapani Käännän bulvaani) Kari Konu todistaa, ettei ole ollut tietoinen kiinteistöihin kohdistuneista panttauksista
 5. PR-Teollisuus Oy:n osakas Reijo Nahkalan lausunto asiassa, jossa hän todistaa joutuneensa törkeän petoksen kohteeksi
Myöskään meillä muilla osakkailla ei ollut tietoa 48 miljoonan markan pantatuista kiinnityksistä, jotka rasittivat kauppaa ja jotka salattiin ostajalta.
Kauppojen rikollisuutta lisää se, että Jouni Remes, joka oli valittu Kera Oy:n suosituksesta konkurssiin menneen Alavieskan Puurakenne Oy:n talouspäälliköksi valmisteli uuden yrityksen perustamista. Hän hankki pöytälaatikkofirman nimeltään Euronio Oy. Pöytäkirjan mukaan Euronio Oy:n toimitiloissa Helsingissä on pidetty Euronio Oy:n hallituksen kokous. Pöytäkirja on väärennetty, koska Euronio Oy:llä ei ole Helsingissä toimitiloja ja hallituksen jäseniksi merkityt Heino Virta, Kari Konu ja Erkki Aho eivät ole olleet 8.5.1995 Helsingissä. Pöytäkirja on siis väärennetty ja ilmoitettu pidetyksi olemattomissa tiloissa. Pöytäkirjan ovat allekirjoittaneet Jouni Remes ja Markku Koski. Väärennetyillä pöytäkirjoilla on suoritettu yrityksen rekisteröinti ja syytä epäillä rekisterimerkintärikosta.

Liite K
 1. väärennetty Euronio Oy.n hallituksen pöytäkirja
 2. hallituksen jäsenen Heino Virran todistus ettei hän ole ollut tuossa kokouksessa
 3. hallituksen jäsenen Kari Konun todistus ettei hän ole ollut tuossa kokouksessa
 4. hallituksen jäsenen Erkki Ahon todistus ettei hän ole ollut tuossa kokouksessa
 5. ylimääräisen yhtiökokouksen väärennetty pöytäkirja olemattomissa tiloissa
 6. kaupparekisteriote, joka on saatu aikaan väärennetyillä papereilla
Neuvottelin (Erkki Aho) Alavieskan kunnan kanssa 950 000 mk:n investointiavustuksen. Siitä kunnanhallitus pääti kokouksessaan 10.5.1995
Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut kaikissa kauppasopimukseen liittyvissä oikeudenkäynneissä syyttäjänä. Kaupanvahvistaja Sulo Heiskari ei kuitenkaan ole ollut itse paikalla, kun kauppasopimukset on allekirjoitettu asianajaja Hannu Maskosen toimistossa Oulussa. Kauppakirjan toinen allekirjoittaja Heino Virta todistaa, ettei hän ole koskaan tavannut kaupanvahvistajaksi merkittyä Sulo Heiskaria. Kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Asian voi todistaa myös Maskosen toimistossa työskennellyt naishenkilö Minna Hanhisuvanto.
Väliaikaiset konkurssipesänhoitajat Antti Latola ja Hannu Maskonen myivät lain vastaisesti toisen kiinteään omaisuutta omanaan ilman valtakirjoja. He salasivat kaupanteossa 48 miljoonan markan pantatut kiinnitykset.
Näissä asioissa apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja ja oikeusasiamiehensihteeri Kristain Holman ei näe mitään rikollista tai laitonta. Pyydän eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä vastausta asiaan. Mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja oli jäävi käsittelemään kanteluani, koska hän oli käsittelyt asiaa aikaisemmin ja kantelu koski myös häntä itseään.TÄMÄ ON KANTELU.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut asianajajani sekä oikeustieteen tohtori ovat todenneet, että juridisessa argumentoinnissa ei ole virheitä ja todistusaineisto on kiistaton. Siksi minun on vaikea ymmärtää, miksi laillisuusvalvojat voivat toimia niin etteivät huomaa rikoksia ja suojelevat rikollisia.

Kalajoella 25.5.2015

Erkki Aho
kaupungivaltuutettu ( 7.s kausi)
044-3025948


Ei kommentteja: