lauantai 19. lokakuuta 2013

Ketä viranomaista korkein oikeus päätöksessään tarkoittaa


Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo

From: Erkki Aho
Sent: Friday, October 18, 2013 2:36 PM
Subject: ketä viranomaista korkein oikeus päätöksessään tarkoittaa

Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo
Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan muun hakijan kuin viranomaisen on käytettävä oikeudenkäyntiasiamiestä tai -avustajaa lain 31 luvussa tarkoitetussa tuomiovirhekantelua tai tuomion purkamista koskevassa asiassa korkeimmassa oikeudessa.
En saanut hankittua Suomesta enkä Ruotsista oikeudenkäyntiasiamiestä eikä kunnallinen oikeusavustaja ryhtynyt auttamaan asiassa määrä ajassa. Siksi korkein oikeus jätti asian käsittelemättä. Päätös diaarinumero H2013/17 antopäivä 24.06.2013 nro 1414. Asian esittelijä Matti Sepponen, asian ovat ratkaisseet oikeusneuvokset Välimäki, Jokela ja Kantor.
Vein kaikki aineistot poliisiylijohtaja Mikko Paaterolle jolle esittelin aineistot. Hän lupasi antaa asian lakimiestensä valmisteltavaksi. Minulla on asiassa yli 200 miljoonan euron korvausvaatimukset.
Poliisihallitus on vastannut minulle 18.10.2013 vastauksella jonka päiväys on 19.09.2013 ID-15511084590 2020/2013/3279. Vastauksen on allekirjoittanut poliisitarkastaja Mika Heinilä ja ylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen. Vastauksessa todetaan, että ”Suomen lainsäädäntö ei tunne mahdollisuutta siihen, että poliisi suorittaa tutkinnan tuomion purkuperusteiden määrittämiseksi”. Näin poliisi jätti asian tutkimatta.
Mikä on se viranomainen, jota korkein oikeus on tarkoittanut, mikä voi tehdä purkuhakemuksen korkeimmalle oikeudelle?Pyydän Korkeimman oikeuden presidentin vastausta asiaan.

Kalajoella 18.10.2013
Erkki Aho
Lankilantie 25 B 5
85100 Kalajoki
044-3025948
Jakelu Riikka Kaihovaara Yle, Jarkko Sipilä MTV 3, eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila, Timo Soini

Omistajaohjausta tarvittaisiin poliisiinkin
http://blogit.iltalehti.fi/mikko-paatero/2013/10/18/omistajaohjausta-tarvittaisiin-poliisiinkin/

Poliisijohtoa ripitettiin: "Luutunutta ja valuvikaista!"

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013101817607166_uu.shtml

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että poliisilla on pallo hukassa. Poliisiasiat kuuluvat hallintovaliokunnan alaisiin asioihin. Hallintovaliokunnan puheenjohtajana on perussuomalaisten kansanedustaja Pirkko Mattila. Poliisi kieltäytyy tutkimasta rikoksia, jotka ovat tuomion purkujen perusteena. Eräs asia, joka liittyy tuomionpurkujen rikostutkintapyyntöön on Suomen Natura-asia, josta juuri hallintovaliokunnan puheenjohtaja Pirkko Mattila on tehnyt seuraavat eduskuntakyselyt ja puolueen puheenjohtaja Timo Soini seuraavat allaolevat kysymykset:

Pirkko Mattila kysyy

Pirkko Mattila kysyy

Jatkokysymys Natura 2000-alueiden osoittamis- ja valintaperusteista

Jatkokysymys Natura 2000 -alueiden osoittamis- ja valintaperusteista – Pirkko Mattila kysyy

Kirjallinenkysymys 477/2012vp

Myös puolueen puheenjohtaja Timo Soini on esittänyt asiasta kysymyksiä komissiolle

Europarlamentaarikko Timo Soini kysyy

Timo Soini kysyy uudemman kerran

Päivää – kirvesvartta

Timo Soini kysyy kolmannen kerran

Timo Soini kysyy neljännen kerran

Kysy komissiolta mitä vain, komissio vastaa mitä mieleen juolahtaa

Valitus- ja purkuhakemuksesta näkyy tosiasiat


Natura

Huomatus – ja vaatimusteksti

Markku Sahlstedtin asiakirja pyyntö

Tutkintapyyntö Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan toiminnasta

Törkeä petos ja poliisirikokset sekä muut rikosepäilyt

Onko aika erikoista, jos Perussuomalainen puolue ja sen puheenjohtaja Timo Soini sekä puolueen kansanedustaja Pirkko Mattila, joka hallintovaliokunnan puheenjohtaja, jonka valiokunnan alaisuuteen poliisiasiat kuuluvat eivät vaadi esitetyn tuomionpurkututkintapyynnön tutkimista, koska korkein oikeus on päätäksessään ilmoittanut, että viranomaisen esityksestä tuomion purkuhakemukset voidaan korkeimassa oikeudessa käsitellä. Juuri Natura on yksi sellainen asia, mikä todistaa Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan esteellisyyden ja on oikeudenkäymiskaaren mukainen tuomionpurku peruste Erkki Ahonkin asiassa.

Lisäksi tutkintapyyntöön tuomioiden purkuasiassa liittyvät nämä asiat

Tuomioiden purkuperusteet korkeimmalle oikeudelle


Tässä on asioiden juridinen argumentointi:
PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html

Syyttäjän esteellisyys ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/syyttjn-esteellisyys-ja.html

Erkki Aho vastaa -vastine Keskipohjanmaa-lehden uutisointiin
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2010/09/erkki-aho-vastaa-vastine-keskipohjanmaa.html

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, myös rahanpesurikosepäilyt
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2011/04/poliisi-jatti-kaikki-rikokset.html

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni

Syyttäjän esteellisyys on määritelty syyttäjistä annetussa laissa ( 12 §). Katso
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1997/19970199

Valtiopetos on tosiasia

Eduskuntakysely

Valtuustoaloite

Kansanedustajille oikeuskanslerin vuosikertomuksen käsittelyä varten


Nyt katsotaan, mitä kansanedustaja Pirkko Mattila ja puoluejohtaja Timo Soini saavat aikaan. Onko heistä kummastakaan tosipaikan tullen kansalaisten etujen puolustajaksi ja onko Perussuomalaisista hallituspuolueeksi. 

Kiusantekoa emme siedä
http://timosoini.fi/2013/10/kiusantekoa-emme-sieda/

Eikö Erkki Ahoon viranomaisten kohdistamat toimepiteet ole enemmän kuin vainoaminen? Eikä kysymys ole kiistattomista ihmisoikeusrikoksista? Miksi Timo Soini ei reagoi Erkki Ahon asiassa?

Ei kommentteja: