perjantai 19. huhtikuuta 2013

Oikeusvaltio Suomi – taistelu mafiaa vastaan
Kertaan tässä vielä tärkeimmät purkuperusteet kaikille minua ja yritystoimintaani koskeville alioikeuksien ja korkeimman oikeuden päätöksille.

 1. Entinen asianajaja, nykyinen varatuomari Asko Keränen tunnustaa jättäneensä valitukset tekemättä. Muu todistusaineisto osoittaa kiistatta, että hän on ottanut tehtävän vastaan ja jättänyt valituksen hoitamatta.
 2. Ylivieskan poliisille on tehty asioista ajoissa rikostutkintapyynnöt, mutta poliisi on jättänyt kiistattoman rikoksen tutkimatta. Tutkinnanjohtajana asiassa on ollut Raimo Ollila, joka on jättänyt kaikki muutkin rikokset tutkimatta ja näin tullut esteelliseksi tutkimaan Erkki Ahon asioita. Siitä huolimatta hän on ollut kaikissa keskeisissä asioissa tutkinnanjohtajana ja on todistettavasti ilmoittanut, että Heino Virran ja Erkki Ahon tekemiä rikostutkintapyyntöjä ei tulla tutkimaan.
 3. Varatuomari Paavo M. Petäjä tunnustaa, ettei hänellä ole ollut valtakirjoja eikä toimeksiantoja, kun hän on antanut lausuman konkurssiasiassa. Tämä kiistaton tuomioiden purkuperuste. Kun kaiken lisäksi lausuma varatuomari Paavo M. Petäjän lausuma on väärä, koska konkurssi oli haettu väärillä asiakirjoilla, koska kaupat oli purettu.
 4. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta, vaikka varatuomari Paavo M. Petäjä on tunnustanut rikoksensa. Raimo Ollila on näin vuoren varmasti ollut jäävi tutkimaan muitakaan asioita, koska on jättänyt tunnustetut rikokset tutkimatta.
 5. Asianajaja Jouni Vihervalli tunnustaa, ettei ole koskaan edes keskustellut henkilöiden kanssa, joita hän on edustanut oikeudessa. Tämä on kiistaton tuomion purkuperuste. Kun lisäksi ko. oikeudenkäyntiin ei oltu haastetuille toimitettu edes haastetta tiedoksi, niin oikeuden päätös on varmasti länsimaisen oikeuskäytännön vastainen. Syytteiden tiedoksiannosta vastaa syyttäjä, joka tässä tapauksessa oli Sulo Heiskari.
 6. Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta, vaikka asianajaja Jouni Vihervalli tunnustaa rikoksensa. Näin Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on vuorenvarmasti esteellinen toimimaan tutkinnanjohtajana Erkki Ahon asioissa ja tämä on kiistaton tuomioiden purkuperuste.
 7. Syyttäjä Sulo Heiskari on merkitty kaupanvahvistajaksi kauppakirjoissa, joissa kauppakirjan allekirjoittaja todistaa, ettei hän ole koskaan edes tavannut kaupanvahvistaja Sulo Heiskaria. Lisäksi kaupanvahvistajan kutsuma todistaja Arto Ranta-Ylitalo todistaa, ettei hän ole ollut paikalla, kun kauppakirjat on allekirjoitettu. Syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä asioissa, joissa on käsitelty tehtyjä kauppakirjoja, joihin hänet on merkitty kaupanvahvistajaksi. Tämä on kiistaton tuomioiden purkuperuste syyttäjistä annetun lain mukaan syyttäjä on ollut vuorenvarmasti esteellinen.
 8. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt rikokset tutkimatta, vaikka syyttäjä Sulo Heiskarin esteellisyys on ollut kiistaton.
 9. Konkurssi oli laiton, koska kaupat oli purettu ja takaukset olivat rauenneet. Konkurssi oli haettu väärillä tiedoilla eikä saatavat ollut selvä ja riidaton, kuten konkurssilaki edellyttää.
 10. Poliisi Raimo Ollilta on jättänyt tämänkin asian tutkimatta, vaikka rikostutkintapyynnöt on tehty ajoissa.
 11. Koska kaupat oli purettu, niin takaukset olivat rauenneet. Siksi tuomio takaajia vastaan on purettava, koska se on saatu aikaan väärillä tiedoilla.
 12. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt tämän asian tutkimatta, vaikka tutkintapyynnöt on tehty ajoissa.
 13. Alavieskan Puurakenne Oy:n konkurssipesän ja Euronio Oy:n kauppa on kaikin puolin laiton ja perustuu törkeään petokseen, koska myyjä tiesi, että PR-talo on markkinoilta poistetavien listalla ja lisäksi kaupanteossa salattiin 48 markan pantatut kiinnitykset sekä ilmoitettiin tilauskanta 15 miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin se todellisuudessa oli.
 14. Rikostutkintapyynnöt asiassa on tehty ajoissa poliisille, mutta Ylivieskan poliisi Raimo Ollila on jättänyt tämänkin asian tutkimatta.
 15. Erkki Ahon vellallisen epärehellisyyttä koskeva 75 päivän vankeustuomio on purettava, koska tuomio perustuu saatavaan jota ei ollut olemassa ja kaiken lisäksi tuomio on saatu aikaan rikollisesti, koska hakijaksi on merkitty Merita-pankki pankinjohtajan tietämättä.
 16. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt tämänkin asian tutkimatta, vaikka tutkintapyynnöt on tehty ajoissa.
 17. Erkki Ahon henkilökohtainen konkurssituomio on purettava, koska se perustuu vääriin tietoihin. Saatavaa ei ollut olemassa koska kaupat oli purettu.
 18. Poliisi Raimo Ollila on jättänyt tämänkin asian tutkimatta, vaikka tutkintapyynnöt tehty ajoissa.
 19. Erkki Ahon tuomiot kunnanjohtaja Torsti Kalliokosken kunnianloukkauksesta on purettava, koska tutkinnanjohtajana on toiminut esteellinen tutkinnanjohtaja Raimo Ollila ja syyttäjänä esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Molemmat ovat suojelleet näillä toimenpiteillään omia rikoksia. Raimo Ollila ei ole ottanut asioissa todistusaineistoa vastaan. Molemmat ovat näillä toimenpiteillään peitelleet omia rikoksiaan ja tietoisesti mustamaalanneet Erkki Ahoa. Kaiken lisäksi syyttäjä Sulo Heiskari on toiminut syyttäjänä Ylivieskan käräjäoikeuden tiedottajana ja siten käynyt vielä mediakäräjiä varmistaakseen rikollisen toimintansa. Heiskari toimi syyttäjänä myös vanhentuneen syyttäjäjärjestyksen voimin ja valitsi aina jutuikseen Erkki Ahoa koskevat jutut.
 20. Tapio Laholan kunnianloukkausjutussa Raimo Ollila ei ottanut vastaan todistusaineistoa ja toimi tutkinnanjohtajana esteellisenä tutkinnanjohtajana. Syyttäjänä asiassa toimi esteellinen syyttäjä Sulo Heiskari. Siksi Erkki Ahon tuomio tässä asiassa on purettava.
 21. Mikko Kovalaisen kunnianloukkausjutussa tutkinnanjohtajana toimi esteellinen Raimo Ollila eikä hän ottanut todistusaineistoa vastaan. Tutkijana asiassa oli Kalajoen poliisi Harri Rahkola, joka ei myöskään ottanut todistusaineistoa vastaan. Rahkola oli esteellinen, koska oli jättänyt Erkki Ahon syrjinnästä tekemän tutkintapyynnön kokonaan tutkimatta ja tekemättä asiassa edes tutkimattajättämispäätöstä. Myöskään syyttäjä Esa Mustonen ei ottanut todistusaineistoa vastaan eikä Raahen käräjäoikeus. Käräjäoikeuden istunnossa en saanut kuulustella vastapuolen todistajaa Kalervo Savolaista. Menettely on ihmisoikeussopimusten vastainen menettely. Asian voi ja on todistanut kolme oikeudenistuntoa seurannutta henkilöä henkilöä kirjallisesti ja valaehtoisesti. Lisäksi oikeuden kuulustelunauhat todistavat asian. Asiassa käräjätuomari Jyrki Määttä ja syyttäjä Esa Mustonen sekä varatuomari Mikko Kovalainen ovat antaneet Rovaniemen hovioikeudelle väärän lausuman.
 22. Erkki Ahon konkurssituomio Mikko Kovalaisen asiassa on kumottava, koska se saatu aikaan rikollisesti ja perustuu esteellisen tutkinnanjohtaja Raimo Ollilan toimintaan sekä syyttäjä Esa Mustosen väärään lausumaan Rovaniemen hovioikeudelle.
 23. Erkki Ahon kunnianloukkaustuomio on Markku Kosken asiassa on purettava, koska poliisi Jyrki Rajaniemi kieltäytyi ottamasta todistusaineistoa vastaan asiassa. Samoin tutkinnanjohtaja jätti todennäköisesti aineiston syyttäjälle toimittamatta. Syyttäjänä asiassa toimi esteellinen Esa Mustonen, joka ei ottanut todistusaineistoa asiassa vastaan. Myös käräjätuomari kieltäytyi vastaanottamasta todistusaineistoa. Markku Koski oli tietoinen törkeästä petoksesta PR-Teollisuus Oy:n ja Euronio Oy:n välisessä kaupassa. Se käy kiistattomasti ilmi todistusaineistosta. Markku Koski kuitenkin johti tietoisesti oikeutta harhaan asiassa ja asianajajana hänellä oli Timo Hautamäki, joka oli varmasti tietoinen tosiasioista, koska oli minulla aikaisemmin asianajajana ja hänellä oli kaikki asiat tiedossa, joten Hautamäen tietoinen oikeuden harhauttaminen on mielestäni vakava asia. Koska syyttäjä Esa Mustonen oli antanut jo Kovalaisen asiassa väärän lausuman Rovaniemen hovioikeudelle ja jättänyt todistusaineistot asiassa vastaanottamatta kahdessa oikeudenkäynnissä niin hän on varmasti toiminut esteellisenä henkilönä ja siksi tuomiot on purettava.


Tuomioiden purkuperusteita Korkeimmalle oikeudelle

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Oikeustaistelun historian kulkua

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen päätös

Ylivieskan poliisipäällikkö Petri Oulasmaa

Läänin poliisijohtaja Sauli Kuha

Rikosyllitarkastaja Leila Melander

KRP:n talousrikosyksikön päällikkö Tapio Kalliokoski

Kihlakunnansyyttäjä Ilpo Lehto

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen

Rikosylikonstaapeli Seppo Sipola

Poliisiylitarkastaja Arto Hankilanoja

Vastaus rikostarkastaja Tapio Kalliokoskelle

Todistusaineisto suomalaisen oikeus- ja poliisihallinnon mädännäisyydestä

Tutkintapyyntö valtakunnansyyttäjälle ja todistajalausunto Rovaniemen hovioikeudelle

Erotkaa Leila Melander!

Prosessihäirikkö Mikko Kovalainen

30 vuotta vailla lainsuojaa

Lestadiolainen värisuora

Sähköposti ministereille, kansanedustajille ja poliisijohdolle

Laillisuusvalvonnan rappiotila

10 vuotta ehdotonta vankeutta

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus Dnro 4222/4/0

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 1

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 2

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle osa 3
Oikeuden päätösten laillisuusvalvonta

Suunnitelmallinen törkeä rikos

Oikeudenkäynti tietämättämme

Saattohoitajien toiminta

Konkurssipesänhoitajien rikollinen toiminta

Asianajaja Asko Keränen jätti valituksen tekemättä

Uusi konkurssipesä ja saattohoitaja Stig Weckström

Paavo M. Petäjän toiminta

Kauppasopimukset rahanpesijöiden kanssa

Metsäkartellista 51 miljoonan euron sakot

Poliisi ei tutki asianajaja Antti Kejon toimintaa

Konkurssipesänhoitajien ja niitä valvovien toiminta

Raahen käräjäoikeuden laamanni Ritva Pesonen -Ehrola

Juha Henttala – valepoliisi?

Kirjeenvaihtoa lainsäädäntöneuvos Tuula Linnan kanssa

Vastaus Pia Sivelle

Human Rights Violations in Finland - Hätähuutoja Suomesta

Selvityspyyntö oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Kiitos Riikka Kaihovaaralle

Laamanni näki, vaan ei huomannut

Yksilöimätön kirjoitus ja oikeusvaltio Suomi

Kainuun poliisilaitos poliisipäällikkö Petri Rönkkö

Sisäministeriön ja poliisin yhteiset salaisuudet

Tutkintapyyntö Kainuun poliisille

Rikostutkintapyyntö Helsingin poliisille

Pikkuperkeleitä ja suojelusenkeleitä

Eduskunnan oikeusasiamiehen sihteeri jää kiinni virkarikoksesta?

Varsinainen pölövästi?

Toinen pölövästi!

Kolmas pölövästi!

Poliisi Jaakko Savilammelle

Loppulausunto asiassa 8630/R/4128/10

Oikeusvaltio Suomi

Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden eivät ole toimivaltaisia asioissani

Esteelliset syyttäjät ja esteelliset tutkinnanjohtajat

Ahojahti jatkuu

Miksi en saanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä?

Oikeudenkäyntiväittämiäni ei käsitelty lainmukaisesti

Miksi kukaan ei kuule avunhuutojani?

Lehdistötiedote

Miksi poliisi ei tutki Kalajoen syrjintärikoksia?

Käräjäoikeuden päätös ja kommentit

Erkki Aho vastaa – vastine Keskipohjanmaan uutisointiin

Kiireellinen virka-apupyyntö poliisihallitukselle

Kantelu Kalevan uutisoinnin johdosta Julkisen Sanan Neuvostolle

Totuus asioissa

Olli Puolitaival ja Konekersantti Oy:n tuhoaminen

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissiselle ja poliisihallitukselle

Valitus, purkuhakemus, kiirehtimispyyntö, kantelu ja tutkintapyynnön täydennys

Kiirehtimispyyntö

Konkurssihakemus – kiirehtimispyyntö korkeimmalle oikeudelle

K10/5019

Esteelllisyyden todistaminen

Kunnianloukkaus vai osallisuus törkeään petokseen ja rekisterimerkintärikos

Lausuma Ylivieska-Raahen käräjäoikeudelle asiassa K10/5019

Täydennys lausumaan

SM-2007-2086/Pr-1

Finaali lähestyy

Ahojahti jatkui – konkurssioikeudenkäynti 04-01-2011

Kantelu asianajajan toiminnasta

Se on siinä – Paavo M. Petäjän väärä lausuma korkeimmalle oikeudelle

Käräjätuomari Timo Tammikedon tahallinen väärä päätös?

Näkemysero

Mafian rengin apurina?

Kantelu oikeuskanslerille

Tapani Tasannon toiminta

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Vastaus diaarinumero S11/85

Kiireelliseksi määräminen

Suomi saa jatkuvasti tuomioita EIT:ssä

Valvonta-asia DNRO 00711

Virpi Jalkanen – yksi pahimmista?

Tuomionpurku ja valituslupahakemus

Toimenpidekielto ja kiireelliseksi julistaminen

Tutkintapyyntö

Poliisilaki ja poliisin toiminta

Loppulausunnot asioissa 8630/R/36641/10 ja 8630/R/25731/10

Markku Koski ja syyttäjä Esa Mustonen sekä keskustalaislestadiolainen rikosliiga

Miksi 75 päivän ehdoton vankeustuomioni velallisen epärehellisyydestä on väärä, samoin kuin kaikki muutkin tuomioni?

Poliisi jätti kaikki rikokset tutkimatta, myös rahanpesurikosepäilyt

Kansliapäällikkö Ritva Viljanen

Kuulemisasia

Järkyttävä oikeudenkäyntivirhe asiassa 11/2943

Oikeustaistelu jatkuu

Pasi Markus Leinonen

PR-talojen konkurssivyyhti

Tapani Tasanto teki tutkimattajättämispäätöksen

Oikeudenkäynnin varmistustoimenpiteet

Keskustelun vahvistus

Toimenpidekieltovaatimus, valitusupapyyntö ja valitus

Kansalaisen oikeusturva oikeusvaltio Suomessa

Kirottu salaisuus

Rikollisten renkinä?

Vastaus Pasi Markus Leinoselle

Tyytymättömyyden ilmoitus

Konkurssipesänhoitajan vapautus tehtävästä


Pesänhoitajan vapauttamishakemus asiassa K 11/1589

Kiireellinen tutkintapyyntö ja kantelu oikeuskanslerille käräjätuomari Jyrki Jylhän toiminnasta

Vastaus rikosylikonstaapeli Pirjo Valoselle

Tyytymättömyyden ilmaisu K11/1589 kärärätuomari Jyrki Jylhän toiminnasta

Ilmoitus kansalaistottelemattomuudesta

Informaatio- ja tiedotustilaisuus sekä todistusaineiston luovutustilaisuus poliisille ja syyttäjälle

Poliisit ja syyttäjä jänistivät

Esteellisyyden tarkitus ja täydennys valitukseen

Ajanvarauspyyntö

Selvitys- ja asiakirjapyyntö

Kiirehtimispyyntö

Kati Hiden, Juha Häyhä, Minna Ihonen

Rovaniemen hovioikeudelle

Ensimmäinen loppulausunto asiassa 8540/R/5845/11

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske – oikeusvaltio Suomi vuonna 2011

Tahallinen liikennerikkomus

Täten todistan, että..

Kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluoto

Helsingin Hovioikeudelle

Kantelu kihlakunnansyyttäjä Sari Leppäluodon päätöksestä 12/73 asia nro R11/2564

Kantelu konkurssipesänhoitaja Pasi Markus Leinosen toiminnasta

Kantelun täydennys

Vastaus johtavalle kihlakunnanvoudille Jorma Niinivirralle

Miksi Jokilaaksojen poliisi ei tutki rikoksia?

Vastaus kansanedustaja Ismo Soukolan tiedusteluun

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila osa 1

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila (kantelun 2 osa)

Helsingin hovioikeuden päätös Mikko Kovalaisen asiassa

Tällaiselle toiminnalle nauravat jo aidan seipäätkin

Laillisuusvalvonnan järkyttävä tila Suomessa

Vuosipäivän kunniaksi – tutkijan, tutkinnanjohtajan, syyttäjän ja apulaisoikeusasiamiehen häpeäksi

Kihlakunnansyyttäjä Krista Soukolan julkinen häpeä

Kihlakunnansyyttäjä Krista Soukolan törkeä virkarikos ja ihmisoikeusrikos?

Asiaan osallisen kuuleminen K11/1589

Kärsimysnäytelmä Oikeusvaltio Suomi

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin varmistusta

Lehdistötiedote

Onko käräjätuomari Heikki Sneck enemmän kuin kusessa?


Puhelinkeskustelumme tiistai aamuna (KRP ARI SOROLA)

Tutkintapyynnön täydennys

Miksi Keskipohjanmaa vaikenee?

Miksi korkein oikeus ei pura alioikeuksien vääriä päätöksiä?

Rovaniemen hovioikeudelle

Onko korkeimman oikeuden toiminta tietoisen rikollista?

Poliisitarkataja Niina Uskalin törkeä virkarikos 3.7.2012 2020/2012/2599

Kantelu oikeuskanslerille

Markku Kosken kunnia 480 euron arvoinen

Vastine Kalajokiseudulle

Törkeä virka-aseman väärinkäyttö, törkeä rikollisen suojelu
Rikoslaki 15 luku 11 § ja ministerinvala sekä virkavala

Jumalisjärven Lohi ay ja Emajoen Lohi Oy – nimismies Vesa Juntunen ja varatuomari Mikko Kovalainen

Kantelu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksestä

OP-Pohjolan yrityskuva ja pääjohtajan toiminta

Asiakirjapyyntö

Uudistettu kantelu oikeuskanslerille

Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukunta

Oikeuskanslerin toimintakertomuksen käsittely 17.09.2012

Vastaus asianajaja Asko Keräselle

Kantelu oikeuskanslerille

Totuus on tarua ihmeellisempää

9 tunnin puhe

Laillisuusvalvonta on mätäpaise mikä on puhkaistava

U12/18724

U12/18724 H2011/154 H2011/247

Kantelu Suomen Asianajajaliiton toiminnasta

Kantelu rikoskomisario Sampo Suomalan toiminnasta

Kantelu todistajien toiminnasta

Kantelu käräjätuomari Minna Leikkaan päätöksestä

Valtuustoaloite Kalajoen kaupunginvaltuustolle 30.10.2012

Rikostutkintapyyntö Jokilaaksojen poliisilaitokselle, vt. poliisipäällikkö Antero Aulakoskelle, tiedoksi ja toimepiteitä varten perustuslakivaliokunta

Kiirehtimispyyntö

Videokuvaus tutkinnan apuna

Hyvät kansanedustajat, oletteko tietoisia murskaamoiden laittomuuksista

Rikostorjunnan tutkintayksikkö?

Rikosylikomisario Ilkka Piispanen tunnustaa rikollisen toimintansa?

Herätys kansanedustajat!

Vastakanne

Oikeuskanslerinviraston toiminta ei ole lainmukaista - vedenpitävä näyttö

Vaatimukseni apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ja esittelijä Outi Lehvä valtakunnanoikeuteen!

Poliisihallitukselle ja valtakunnansyyttäjävirastolle

Onko Suomi oikeusvaltio?

Korkeimman oikeuden päätöksen palautus

Valtiopetos – kantelu oikeuskansleri Jaakko Jonkalle

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimintakertomuksen käsittely

Asian palautus uudelleen perustuslakivaliokunnan käsittelyyn

Vastine oikeuskanslerille

Vastine Ylivieska-Raahen käräjäoikeuteen

Kansalaisten oikeusturva ja perusoikeudet

Vastaus kihlakunnanvuodille 4756/6610/13I

Vastaus rikoskomisario Petri Kangaskoskelle
Ei kommentteja: